of 59250 LinkedIn

Gemeenten hebben rol in bespreekbaar maken anders-zijn

Huub ter Haar Reageer

Gemeenten vervullen een grote rol in het bevorderen van een vitale sportcultuur. Die rol ligt niet alleen in het faciliteren van voorzieningen; maar evenzeer in het agenderen van het bespreekbaar maken van anders-zijn.

Sport is leuk en veilig als iedereen er zich thuis voelt. Vooral in teamsporten gebeurt het nog steeds dat er sporters zijn die er zich vanwege hun afkomst, uiterlijke kenmerken of seksuele voorkeur onvoldoende thuis voelen. Zij passen zich aan, verzwijgen hun gevoelens of vertonen onwenselijk gedrag. Dat gaat ten koste van hun plezier, ontwikkeling en prestaties.

 

Sommige leden haken af. En dat is zonde. Vaak hebben ze het gevoel dat ze hun verhaal niet kwijt kunnen. In verenigingen is er wel aandacht voor de technisch en fysieke aspecten van een sporter, maar niet altijd voor persoonlijke aspecten. Of het nu gaat om problemen thuis (verslaving, echtscheiding, huiselijk geweld), om pestgedrag rond je afkomst of uiterlijk of om het verzwijgen van je homoseksuele gevoelens. Ze blijken niet altijd en overal bespreekbaar.

 

Bestuurders van verenigingen zijn zich vaak onvoldoende bewust van hun verantwoordelijkheid voor het bevorderen van een open clubcultuur voor iedereen. Zij veronderstellen te vaak dat er geen problemen zijn. Of menen dat het wel volstaat om gedragsregels uit te dragen en corrigerend op te treden. Tijdens gesprekken met verenigingen hebben bestuurders vaak het gevoel dat er al zoveel op hun bordje ligt. Heel begrijpelijk. Maar daardoor is er te weinig aandacht voor het actief bevorderen van een sportcultuur waarin anders-zijn vanzelfsprekend is.

 

Bestuurders en trainers hebben een sportintrinsieke reden nodig, die hen overtuigt van het nut van het bespreekbaar maken van de acceptatie van anders-zijn. Die reden bestaat niet in het uitvergroten van diversiteit, maar in het vergroten van het plezier van iedere individuele sporter en het gehele team. Dat krijgt vorm voor ieder lid van de vereniging als actief de ruimte wordt geboden om anders-zijn bespreekbaar te maken.

 

Dit bespreekbaar maken krijgt vooral vorm door het versterken van de competenties van de jeugdtrainers en -coaches. As zij hun communicatieve en pedagogische vaardigheden verbeteren komt dit direct ten goede aan de sportieve ontwikkeling, het spelplezier en de onderlinge binding van alle sporters.

 

De vraag is echter wie de voortrekker is van dit belangwekkende thema. Van bestuurders op een enkele voorloper na valt vooralsnog weinig te verwachten. Ook van trainers en coaches mag (nog) niet verwacht worden dat zij het initiatief hiertoe nemen. En medewerkers van het sportbedrijf zoeken vaak nog naar hun rol op dit gebied. Op dit moment is het daarom aan de wethouder sport en zijn of haar ambtenaren om hierin het voortouw te nemen zijn.

 

Huub ter HaarAlliantie Gelijkspelen

De Alliantie Gelijkspelen (2008) bestaat uit vijf sport- en homo-organisaties. Samen bevorderen zij de acceptatie van anders-zijn in de sport. 


Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.