of 59082 LinkedIn

Gemeenten hebben blinde vlek voor jongens

Ton Coenen en Jens van Tricht 3 reacties

Deze week is het een jaar geleden dat #MeToo losbarstte. Die hashtag heeft duidelijk gemaakt dat seksuele grensoverschrijding -ook in Nederland- wijdverspreid is. Maar eigenlijk was dit inzicht al langer bekend: nationaal en internationaal onderzoek laat steevast hoge percentages zien. In Nederland heeft bijvoorbeeld 44% van de meiden en 17% van de jongens heeft weleens te maken gehad met seksuele handelingen tegen hun wil. 

Slachtoffers staan bij veel wethouders en lokale beleidsmakers op het vizier: er wordt geïnvesteerd in regionale centra seksueel geweld, er is psychologische hulpverlening en er worden in veel gemeenten weerbaarheidstrainingen voor meiden aangeboden. Dat is heel terecht natuurlijk, maar de jonge plegers zijn voor veel wethouders een blinde vlek. Terwijl de preventie van seksueel ongewenst gedrag bij de plegers zou moeten beginnen, en dat zijn meestal jongens.

 

Er zijn allerlei redenen waarom jongens over grenzen gaan. Dat heeft te maken met individuele factoren, zoals opvoeding en gebrek aan impulscontrole. Maar jongens groeien ook op in een cultuur met specifieke verwachtingen voor jongens als het gaat om seksualiteit en mannelijkheid. Een cultuur die seksuele grensoverschrijdingen bagatelliseert, sanctioneert en zelfs aanmoedigt. Om een echte man te zijn, móeten jongens grensoverschrijdend zijn. Jongens worstelen daarmee. Ze willen cool zijn om erbij te horen en respect krijgen van vrienden. Maar ze voelen zich ook eenzaam of onbegrepen, als ze niet zichzelf kunnen zijn. Starre gendernormen zijn ook voor jongens beklemmend.

 

Jongens en mannen – vaders en andere rolmodellen – zouden in gemeentelijk beleid deel van de oplossing moeten zijn. Dat kan door andere invullingen van mannelijkheid bespreekbaar te maken en elkaar te helpen met het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Daardoor worden jongens weerbaarder ten opzichte van de eigen peer group en kunnen zij op een normale manier om leren gaan met hun zoektocht naar relaties, intimiteit en seksualiteit.

 

De gemeente kan in de beleidsplannen speciale aandacht voor jongens opnemen. Ze kan jeugdzorg, wijkteams of scholen ondersteunen op dit thema en speciale trainingen en programma’s inzetten voor jongens. Daarin leren jongens om te communiceren over seksualiteit en relaties en worden ze weerbaar gemaakt tegenover groepsdruk. Ook leren ze anders denken over seks en seksueel grensoverschrijdend gedrag en praten over mannelijkheid en machogedrag. Sommige trainingen gebruiken (jonge) mannen als rolmodel en/of peer educator. Voor jongens die extra risico lopen, zoals jongens met een verstandelijke beperking, jongens in de jeugdzorg en jongens die al eens over de schreef zijn gegaan, zijn er specifieke programma’s.

 

Om daadwerkelijk effect te sorteren, is een goede coördinatie vanuit gemeente (of GGD) essentieel. Zij kan de problematiek en incidentie van seksueel geweld in beeld brengen, betrokken partijen uitnodigen om met elkaar doelen op te stellen, en een plan van aanpak ter preventie van seksuele grensoverschrijding maken waarin jongens een eigen plek krijgen. En natuurlijk vinger aan de pols houden of resultaten behaald worden.

 

Het blijft belangrijk dat er aandacht is voor weerbaarheid tegen seksuele grensoverschrijding van meisjes, maar het zijn veelal de jongens die over de grenzen gaan. Gemeenten hebben een verantwoordelijkheid om jongens te helpen seksuele grensoverschrijding te voorkomen.

 

Ton Coenen, directeur Rutgers kenniscentrum seksualiteit

Jens van Tricht, directeur Emancipator

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door p op
@Melvin

Dat heeft ook met die zelfde cultuur te maken.
Vrouwen moeten 'beschermd' worden.
Nee het draait om mensen
Door Helen Blow (Bestuurer vzw zijn, lid men engage) op
Dag Jens, ik ben het met je eens dat er in de preventie sgg aandacht moet zyn vr jongens. Mr jongens zyn meer dan plegers. Het zyn ook vaak slachtoffers (idd minder dan meisjes, mr toch nog in significante aantallen). Iedereen (m/v) heeft baat by relationele en seksuele vorming, meer openheid om over seksuele beleving te praten, meer gender-vryheid, meer (gender) gelykheid. Dat staat in je eigen boek! Jongens zyn waardevol als mensen en nt enkel te instrumentaliseren in de stryd tg geweld op vrouwen. Allemaal feminist!
Door Melvin Schins (slachtoffer van vrouw) op
Er zou ook eens aandacht moeten komen voor geweld van vrouwen tegen jongens in de opvoeding, want daar zit veel mis, 48 % van kindermishandeling is fysiek geweld, merendeel is gepleegd door vrouwen. Seksueel misbruik staat lekker in de schijnwerpers, maar het verborgen geweld waar vrouwen als daders tegenover jongens een groot aandeel in hebben blijft taboe. Daar hoor je niemand over. Lekker makkelijk om jongens overal de schuld van te geven.