of 64120 LinkedIn

Gemeente Katwijk handelt niet in lijn met de Wmo 2015

Oda Meulenberg Reageer

In Katwijk is de Adviesraad Sociaal Domein Katwijk opgestapt omdat de gemeente zijn Wmo-beleid niet in lijn wil brengen met de Wmo 2015, zo meldde Binnenlands Bestuur op 29 juli. In Katwijk is in mijn optiek inderdaad geen sprake van een algemene voorziening in de zin van de Wmo 2015.

In Katwijk is de Adviesraad Sociaal Domein Katwijk opgestapt omdat de gemeente zijn Wmo-beleid niet in lijn wil brengen met de Wmo 2015, zo meldde Binnenlands Bestuur op 29 juli. In Katwijk is in mijn optiek inderdaad geen sprake van een algemene voorziening in de zin van de Wmo 2015.

 

De Wmo 2015 maakt onderscheid tussen algemene voorzieningen en (individuele) maatwerkvoorzieningen (art. 1.1.1 lid 1 Wmo 2015). Bij algemene voorzieningen gaat om in beginsel vrij toegankelijke vormen van maatschappelijke ondersteuning. De ondersteuning die de gemeente moet leveren, bestaat in eerste instantie uit die algemene voorzieningen. Als een algemene voorziening de zelfredzaamheid niet of onvoldoende oplost, moet de gemeente op aanvraag bezien of een maatwerkvoorziening noodzakelijk is.


Volgens de Centrale Raad van Beroep (CRvB) valt huishoudelijke hulp onder de Wmo 2015 (ECLI: NL:CRVB:2016:1402 en 1403, 18 mei 2016). Ook kan de gemeente er voor kiezen om huishoudelijke hulp in de vorm van een algemene voorziening aan te bieden. In dat geval kan zij als basisvoorziening voorliggend zijn op een eventueel in aanvulling daarop te verstrekken maatwerkvoorziening. Als de gemeenteraad dit systeem opneemt in de verordening dan wordt niet in strijd gehandeld met de Wmo 2015 (ECLI:NL: CRVB:2016:1404). Daarbij wordt aangegeven dat uit de tekst en toelichting van artikel 1.1.1 van de Wmo 2015 volgt, dat een aanbieder zich jegens de gemeente verbindt (lees: een overeenkomst sluit) om een algemene voorziening te leveren. Een aanbieder die zich jegens de cliënt verbindt, is geen aanbieder in de zin van de Wmo. Het gaat dus om een driehoeksrelatie tussen gemeente (inkoper), aanbieder (wederpartij) en burger (afnemer).


De toelichting bij de verordening van de gemeente Katwijk sluit aan bij de definitie van de Wmo 2015. Katwijk maakt een onderscheid tussen voorzieningen in de markt, waarmee zij geen bemoeienis heeft, en voorzieningen die geheel of deels door de gemeente worden bekostigd. Deze voorzieningen zijn voorliggend aan een maatwerkvoorziening. De gebruiker betaalt of de marktprijs of een al dan niet kostendekkend tarief voor een gesubsidieerde voorziening. Aan inwoners met een laag inkomen kan via de bijzondere bijstand een lager tarief worden gegeven.


In het beleidsplan kiest Katwijk ervoor om de hulp bij het huishouden onder te verdelen in een algemene voorziening voor werkzaamheden nodig voor het realiseren van een schoon en leefbaar huis en een maatwerkvoorziening voor begeleiding bij de huishouding. Het verzorgen van een schoon en leefbaar huis maakt in geval van de maatwerkvoorziening onderdeel uit van de begeleiding bij de huishouding. De algemene voorziening is er met name voor burgers die zelf kunnen aangeven welke taken in het huishouden overgenomen of uitgevoerd moeten worden. Zij moeten de algemene voorziening zelf regelen en inkopen.


Mijn conclusie is dat in de gemeente Katwijk geen sprake is van een algemene voorziening in de zin van de Wmo 2015. Die ondersteuning wordt niet geleverd door de gemeente, maar wordt overgelaten aan de markt. En, omdat de inwoners van Katwijk de algemene voorziening zelf moeten inkopen, is er ook geen sprake van een aanbieder in de zin van de Wmo 2015.

 

 

Oda Meulenberg

Eigenaar OM Beleidsadvies

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.