of 59147 LinkedIn

Ervaringskennis inzetten bij plannen voor bescherm wonen

Artie van Tuijn 2 reacties

Gemeenten formuleren op dit moment hun visie op het onderwerp beschermd wonen en opvang. Sommigen zijn daar al verder mee dan andere gemeenten. Eind 2017 worden de regionale beleidsplannen voor hun concrete situatie vastgesteld. Er zijn nieuwe taken bijgekomen voor gemeenten en ze beschikken niet altijd over de kennis over de mensen waar het over gaat. 

Professionals, waaronder ervaringsdeskundigen, werkzaam binnen RIBW’s en opvanginstellingen hebben deze ervaringskennis en expertise wel. Wij werken regelmatig met mensen die radeloos op een bankje in het park zitten. En we spreken vaak met de buren van iemand met een psychische aandoening. Daarom willen we graag vanuit onze rol meehelpen met het maken van de plannen en het uitvoeren ervan.

Eind 2015 heeft de commissie Toekomst beschermd wonen (commissie Dannenberg) het advies ‘Van beschermd wonen naar een beschermd thuis’ uitgebracht. Kern van de visie is de sociale inclusie van de doelgroep van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Dit houdt in dat deze mensen zoveel mogelijk in ‘gewone’ woningen en wijken, in hun eigen sociale omgeving, begeleid en ondersteund moeten worden, gericht op herstel en zelfredzaamheid. Dit advies is door partijen omarmd.

Het is dezelfde beweging die de RIBW Alliantie ook heeft ingezet. De visie is opgenomen in onze contourennotitie. Maar de implementatie van het advies van de commissie Dannenberg is een hele klus.

Onze leden kunnen gemeenten en andere netwerkpartners helpen en hen ontzorgen. Wij pretenderen hierbij overigens niet het antwoord op alle vragen te hebben, maar onze professionals - waaronder ervaringsdeskundigen - vervullen in de praktijk al een spilfunctie. Doordat zij begeleiding op alle levensdomeinen bieden en in de wijk nauw samenwerken met de kwetsbare burgers zelf, hun sociale netwerken (zoals familie en vrijwilligers), woningcorporaties en netwerken van andere voorzieningen in de wijk (wijkteams, huisartsen en voorzieningen op het gebied van participatie), vervullen zij een belangrijke rol voor mensen, buurten en wijken.

Regionale samenwerking en over de grenzen heen denken is essentieel. Geen versnippering vanwege verschillende systemen, maar kijken naar wat de cliënt nodig heeft. Daar ligt onze kracht.

Zonder in de verantwoordelijkheid van gemeenten te willen treden, gaan we gemeenten benaderen om zo meer te weten te komen over de regionale plannen die nu gemaakt worden. We zien een kans om op deze manier mee te denken, ook over de vervolgstappen. We bieden gemeenten onze ervaring, vakkennis en innovatiekracht aan zodat we samen de volgende stappen naar een inclusieve samenleving kunnen maken. Samen weten we immers meer en komen we verder.

Artie van Tuijn, voorzitter RIBW Alliantie

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Artie van Tuijn (Voorzitter RIBW Alliantie) op
Dank voor uw reactie. In de praktijk merken we dat gemeenten wel enig zicht moeten hebben op wat ze faciliteren om zo afwegingen te kunnen maken. Beleid gaat in dit geval vooral over keuzen maken. Onze leden zien bij bijvoorbeeld werkbezoeken van wethouders en beleidsmedewerkers dat ze oprecht geïnteresseerd zijn als ze mensen ontmoeten waar ze over moeten beslissen. Soms gaat er een wereld voor ze open en daar willen we bij van dienst zijn. Daarnaast is een van de redenen die u noemt: het voorkomen van steeds opnieuw het wiel te moeten uitvinden.
Wij willen onze kennis en ervaring graag delen met gemeenten en andere maatschappelijk partners ter ondersteuning van sociale inclusie.
Door W.F.Willems (pensioen) op
Gemeenten hebben helemaal geen kennis nodig over de doelgroep, die moeten slechts faciliteren. Ook steeds opnieuw het wiel uitvinden, met nog meer nota's werkt kontra-produktief binnen een sektor welke zo onderhand murw is geworden van de beleidsnotities.