of 62812 LinkedIn

Aanpak armoede kwetsbare regio’s vergt landelijke investeringen

Radboud Engbersen, Johan Brongers en Eric van Oosterhout 1 reactie

Vorige week verscheen het rapport 'Uit de duivelskring van armoede' dat laat zien dat investeringen in kwetsbare perifere regio’s noodzakelijk zijn om gezinnen en personen uit situaties van vernederende afhankelijkheid en financiële malaise te halen. Interessant is dat actuele verkiezingsprogramma’s aandacht hebben voor deze perifere regio’s. Komt er een kentering? Verplaatst de aandacht voor onze succesvolle maar overbelaste stedelijke regio’s zich naar de perifere regio’s waar nog ruimte is, maar waar ook grote achterstanden zijn?

Het Movisie-onderzoek richtte zich in het bijzonder op de Veenkoloniën, een gebied dat een lange geschiedenis van armoede en achterstand kent, zowel stedelijke als landelijke kenmerken bezit en zich uitstrekt over Noordoost Drenthe en Oost-Groningen. Tot de dag van vandaag staat het gebied als economisch zwak te boek en kampen delen met bevolkingskrimp. In dit gebied maken sociaal werkers van de Tintengroep zich sterk om gezinnen en personen uit situaties van armoede te helpen. Vaak spelen zij een beslissende rol, want op eigen kracht lukt het veel van hun cliënten niet. Een sociaal werker zorgt voor rust, kan hun leefsituatie stabiliseren en brengt weer perspectief in hun leven.

 

In het rapport worden vijf ‘kapitaalbronnen’ uitgewerkt die sociaal werkers van de Tintengroep inzetten om personen/gezinnen weer perspectief te bieden: mentaal, pedagogisch, cultureel, sociaal én economisch kapitaal. Te vaak worden deze los van elkaar aangeboden, terwijl bij een bredere aanpak ze elkaar aanvullen en versterken en de kans vergroten om arme personen en gezinnen blijvend op het droge te trekken. Vooral investeringen in economisch kapitaal zijn van groot belang. Basisbanen zouden voor velen een uitkomst zijn, banen waarvoor niet de productiviteit­seisen van de reguliere arbeidsmarkt gelden en niet de eis van doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt. Armoede isoleert, het is belangrijk dat mensen over dag-structurerende activiteiten beschikken, een reden hebben om aan de dag te beginnen, trots kunnen zijn op zaken die ze zelf of samen met anderen oppakken.

 

Het onderzoek leert dat accommodaties ertoe doen bij het aanpakken en verzachten van armoede. Juist in het Noorden is in het nabije verleden een infrastructuur van buurt- en dorpshuizen gerealiseerd, maar deze is op veel plekken verschraald en verdient modernisering om oude idealen van volksverheffing, achterstandsbestrijding en samenle­vingsopbouw anno 2021 eigentijds vorm te geven. De verkiezingsprogramma’s van D66, CDA en PvdA hebben daar oog voor. D66 wil van krimpgebieden nieuwe groeigebieden maken. De PvdA wijst op de noodzaak van sociaal-maatschappelijke voorzieningen in krimpregio’s. PvdA, CDA, D66 en ChristenUnie pleiten voor de komst van betere en snellere treinverbindingen naar het Noorden én Oosten (Lelylijn, Nedersaksenlijn), investeringen waar het huidige demissionaire kabinet van afzag en het Wopke-Wiebes-fonds, bedoeld voor de versterking van de economie, niet voor wilde benutten. Hogesnelheidstreinen brengen centrum en periferie dichter bij elkaar. Voor het ‘afgelegen’ Noordoost Groningen en Noordoost Drenthe een belangrijke economische impuls.

 

Vanaf het midden van de jaren tachtig zet de overheid de kaarten op de regionale winnaars, op de ‘pieken in de Delta’. Verliezers mochten zich op hun eigen kracht gaan richten. Dit perspectief is na drie decennia sleets geraakt. Achterblijvende regio’s zien zichzelf geconfronteerd met opgaven die hun eigen kracht te boven gaan. De economische en sociale infrastructuur van perifere regio’s vraagt om nieuwe investeringen die ervoor zorgdragen dat een samenhangend aanbod van kapitaalvormen ingezet kan worden om mensen structureel uit armoedesituaties te trekken. Het rapport 'Uit de duivelskring van armoede' biedt daarvoor de handvaten.

 

Radboud Engbersen (Movisie), Johan Brongers (Raad van bestuur Tintengroep) en Eric van Oosterhout (burgemeester Emmen en voorzitter Alliantie van Kracht tegen Armoede).


Engbersen, Radboud en Jurriaan Omlo. Uit de duivelskring van armoede. Wat sociaal werkers en medewerkers van kinder- en peuteropvang kunnen betekenen in de aanpak van armoede. Movisie, Bureau Omlo en Tinten.


Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Joop op
Om Oost-Groningen en Oost-Drenthe nog meer op te leuken als woongebied zijn en worden er nu mega zonneparken en giga windmolens gebouwd. Tel uit je winst!