of 63908 LinkedIn

Rebellie als wapen

De liefde tussen gemeenten en kabinet is behoorlijk bekoeld. Na talloze brandbrieven van (groepen)gemeenten over tekorten in met name het sociaal domein en de dringende oproep aan het kabinet deze bij te passen, lijkt er een nieuw fase te zijn aangebroken. Die van rebellie. 

Gemeenten wachten niet meer lijdzaam af, maar nemen het heft in eigen handen en schuiven wettelijke regels en verplichtingen aan de kant. Zoals Zwijndrecht, die doelbewust geen sluitende begroting opleverde, als signaal naar het rijk. Ook Borsele deed dat. In de begroting heeft het gemeentebestuur van Zwijndrecht bovendien een vordering van 1,8 miljoen euro opgenomen, onder de post ‘nog te ontvangen van het rijk’. Het rijk perkt de gemeentelijke beleidsvrijheid te ver in om de kosten en baten in balans te brengen, zo vindt Zwijndrecht en neemt preventief toezicht als sanctie voor lief.

Ook Hoogeveen is het beu en gaat de grenzen van de wet opzoeken. Zo zal bij aanvragen voor huishoudelijke ondersteuning een indringend gesprek met inwoners worden gevoerd die het makkelijk zelf kunnen betalen. Zij krijgen de boodschap mee dat ze het zelf moeten regelen. Wettelijk mag dat niet, maar de consulent kan daar wel op sturen, zo stellen de betrokken wethouders.

Assen dreigde de grenzen van de wet te overschrijden. De gemeente weigerde het door alle gemeenten verguisde Wmo-abonnementstarief voor algemene voorzieningen per januari in te voeren. Net zoals Hoogeveen en Zwijndrecht als signaal aan ‘Den Haag’. De gemeente is inmiddels teruggefloten door het rijk, maar de toon is wel gezet.

De frustratie bij gemeenten zit diep. Vrijwel elke gemeente moet fors bezuinigen vanwege tekorten op vooral de jeugdzorg en de Wmo, terwijl het rijk miljarden euro’s overhoudt. Dat valt niet te verkopen aan de burgers, stellen wethouders keer op keer. Het frustreert ze ook dat het rijk dusdanig aan wetgeving van de gedecentraliseerde taken sleutelt, dat de weinige sturingsmogelijkheden die gemeenten al hebben bij het oud vuil gezet kunnen worden. Van het wethouderskabinet werd op dat punt veel verwacht, maar tot nu toe valt het bar tegen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Mark op
Aan alle kanten laat het rijk zien dat het niet in control is of het niet willen of kunnen regelen. WMO, Jeugd of Corona. Het is log en onbetrouwbaar. Dat was het al, alleen is het nu goed zichtbaar geworden.
Door Roel (Programmamanager industrie) op
Gemeenten en de VNG voorop moeten dossiers met elkaar verbinden, als het Rijk niet wil helpen met Jeugdzorg en WMO dan ook geen klimaatafspraken en geen verdere RES (energie) inzet, dus veel strategischer te werk gaan en niet de burger duperen.
Door Fred (penningmeester) op
Als de gemeenten vinden dat ze zich niet aan de wet hoeven te houden dan geldt dit zeker ook voor de burgers.
Door Spijker (n.v.t.) op
Bij een verdubbeling van de vergrijzing richting 2040 gaat de zorgsector totaal de verkeerde kant op. In de toekomst is het niet of nauwelijks haalbaar om de private sector met steeds hogere zorgkosten te belasten. De tijd om drempels te creëren en/of lastenverschuivingen aan te brengen is niet ver weg.
Door Ria Huisman (directeur) op
En de burger wordt weer de dupe.
Gang naar de rechter kost kapitalen maar dat geeft niet.
Gemeenten bezuinigen zgn geven bakken met geld uit of potten het op in de alg reserves.
Langer thuis blijven wonen heeft zo zijn voordelen.
De nieuwe WMO2015 maakt het nog gekker klachtregeling geschil en beroep.
Bezwaar kan voor de burger niet meer.
Ontwijking van de rechtszekerheid. Die burgers hebben.