of 63966 LinkedIn

Onvolledig

Groot was de verontwaardiging toen begin dit jaar bleek dat de (te) hoge eigen bijdragen voor Wmo-voorzieningen leiden tot zorgmijding. ‘Onacceptabel’ stelden zowel Tweede Kamer als verantwoordelijk staatssecretaris Van Rijn (VWS, PvdA). ‘De Wmo moet voor ­iedereen toegankelijk zijn. De hoogte van de eigen bijdrage mag geen reden tot zorgmijding zijn’, benadrukte Van Rijn in een Kamerdebat. Ingrijpen wilde hij echter nog niet.

Eerst moet het CBS maar eens goed in kaart brengen wat de (financiële) gevolgen van die ­eigen bijdragen zijn. Op basis van die uitkomsten zou hij bekijken of maatregelen nodig zijn. Een deel van de Kamer eiste direct actie, maar een Kamermeerderheid steunde de staatssecretaris. Gemeenten moe(s)ten vooral aan de bak. Zij moe(s)ten hun burgers goed ­informeren over het feit dàt ze een eigen bijdrage moeten betalen en in de gaten houden of mensen daardoor afzien van zorg.

 

Het CBS-onderzoek zou in de zomer, nu dus, moeten verschijnen, maar het onderzoek is vertraagd. Waarschijnlijk, niet helemaal zeker dus, komt het CBS pas in november met zijn bevindingen. Die zullen echter onbruikbaar zijn. Want erger nog dan die vertraging onderzoekt het CBS helemaal niet of mensen afzien van zorg door die ­eigen bijdragen, zo blijkt nu. Er wordt weliswaar gekeken naar uitstroom uit de Wmo 2015, maar alleen sterfgevallen en verhuizingen naar een instelling worden daarbij in kaart gebracht. ‘De overige redenen voor uitstroom worden in deze fase niet verder uitgesplitst aangezien dit niet tot de mogelijkheden behoort op basis van de beschikbare gegevens’, meldt het CBS. Het was echter de uitdrukkelijke wens van de Kamer om zorgmijding wèl mee te nemen, en Van Rijn heeft dat in het eerder genoemde Kamerdebat ook toegezegd.

 

Als het onderzoek al in november verschijnt, zal Van Rijn concluderen dat aanvullend onderzoek nodig is. Dat duurt natuurlijk weer maanden. Pas ruim na de Kamerverkiezingen van maart zullen bruikbare resultaten het daglicht zien. Van Rijn is dan weg en hoeft zelf geen actie te ondernemen. Na mij de zondvloed, lijkt hij te denken.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door sandra (44jaar) op
Voor die laatste alinea ben ik al het hele jaar bang. Ik kan ondertussen over mij en lotgenoten een boek rondom eigen bijdragen, beleid van gemeenten, maximale eigen bijdragebeleid en de schade die dit te weeg brengt en niet te vergeten afzien van niet betaalbare zorg/zorgmijding en het blind geld storten door gemeenten aan hulporganisaties die dan niet alle zorg leveren. Lang leve het nieuwe zorg systeem. En al dat geld dat de budgethouders niet meer besteden verdwijnt tot slot in andere uitgaven van de gemeente. Triest...heel triest...