of 60775 LinkedIn

Zorgkantoor Kafkasuïstiek

Er is en zal de komende tijd nog veel te doen zijn over de aanstaande transitie jeugdzorg. Maar laten we niet uit het oog verliezen waarom het ook al weer allemaal te doen was. Ik schrijf regelmatig columns over Kafkaëske situaties die ik aantref in het huidige jeugdzorgstelsel. Daar kan door gemeenten een einde aan worden gemaakt na de transitie. Wat bijvoorbeeld te denken van twee onbegrijpelijke situaties waarin wij met Jeugdbescherming Regio Amsterdam onlangs verzeild raakten in relatie tot ons zorgkantoor.

In de eerste casus komt de plaatsing van een kwetsbare jongere op een plek waarvan alle betrokken van mening zijn dat dit de beste plek voor hem was op basis van een inhoudelijk al toegekende PGB in gevaar, omdat het zorgkantoor de PGB niet op de rekening van de moeder wil storten in verband met het feit dat zij in de schuldhulpverlening zit. Op zich een begrijpelijke reactie van het zorgkantoor, maar op ons aanbod om dan de PGB gelden door ons te laten beheren gaf het zorgkantoor niet thuis.


Regel 1 is namelijk dat PGB gelden alleen op de rekening van de ouder met gezag mogen worden gestort. Regel 2 is dat een ouder die in de schuldhulpverlening zit geen PGB gelden mag ontvangen. Het zorgkantoor is tot op heden niet bereid gebleken een uitzondering op de eerste regel te maken in het belang van de veilige ontwikkeling van de jongere in kwestie.


Het zorgkantoor deed nog wel de suggestie om de moeder dan maar uit het ouderlijk gezag te ontheffen. Een maatregel waarmee de Raad voor de Kinderbescherming en de Kinderrechter welhaast zeker nooit mee akkoord zouden gaan. De moeder werkte immers gewoon goed mee. Overigens blijkt uit jurisprudentie dat het zorgkantoor wel degelijk de mogelijkheid heeft om uitzonderingen te maken. Het probleem zit hem dus niet eens in de bureaucratische regels maar in het bureaucratische gedrag van het zorgkantoor.

 

In de tweede casus komt een 18 jarige top 600 jongere met een licht verstandelijke beperking in aanmerking voor een PGB. Op ons verzoek om die PGB niet op de rekening van de meerderjarige jongere te storten maar via de rekening van Jeugdbescherming Regio Amsterdam te laten verlopen, reageert het zorgkantoor opnieuw met een njet. De regels zouden dit wederom niet toelaten. Dat het wellicht erg onverstandig is om zoveel geld maandelijks op de rekening van een zeer kwetsbare jongere te storten blijkt in dit geval, in tegenstelling tot de vorige casus met de moeder in schuldhulpverlening, overigens geen reden om de PGB maar helemaal niet toe te kennen. Kunt u het nog volgen?

 

En dan te denken dat er hele verstandige plannen zijn om in het kader van het voorkomen van fraude in de toekomst PGB gelden niet meer op privé rekeningen te storten maar via de Sociale Verzekeringsbank te laten lopen en het Kafka gehalte van het gedrag van het zorgkantoor neemt belachelijke proporties aan. We laten het er uiteraard niet bij zitten en gaan net zo lang door totdat het zorgkantoor doet wat nodig is in het belang van kwetsbare jongeren in de knel. Maar we hunkeren ook naar de transitie in de hoop en verwachting dat gemeenten een einde maken aan deze onzin.

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Leen de Jong (Ouder) op
Ook zonder de transitie naar de gemeente kan besloten worden om het beheer van het PGB niet bij allerlei bureautjes neer te leggen maar uit te laten voeren door de SVB. En niet meer op de rekening van cliënten te storten.
Door Leen de Jong (Ouder) op
Het lijkt met toch een ongewenste vermenging van belangen om geld van een PGB op rekening van Bureau Jeugdzorg te storten. Zinniger lijkt me om, in geval een jongere de eigen zorg financieel niet kan beheren daarvoor een bewindvoerder aan te vragen bij de rechter danwel een curator. Zo houd je zaken zuiver.
Door Zoishetooknogeens op
Het echte probleem is dat voor deze doelgroep maar beperkt zorgaanbod is. De voorstellen van de schrijver is vragen aan het zorgkantoor om als uitvoerder wet en regelgeving bewust te negeren of zelfs te overtreden. . Niet het zorgkantoor moet een uitzondering maken maar de wetgever. In hoeverre heeft BJZ gekeken over de zorg ook in natura geleverd kan worden.
Door Inwoner Amsterdam op
Het blijft vreemd om te lezen hoe deze columnist andere organisaties de les leest, en het er ondertussen zelf zo slecht vanaf brengt. Er zijn zoveel kafkaëske situaties juist bij JBRA zelf, en klachten daarover worden met harde hand onderdrukt.

Kennelijk hoort daarbij ook het steeds weer uithalen naar andere organisaties en de strijd aangaan. In Amsterdam heeft dit gedrag van deze bestuurder ertoe geleid dat daar geen convenant van de grond komt met andere instellingen.

Maar er lijkt meer aan de hand. Want Erik Gerritsen heeft al bijna een jaar geleden zijn vertrek aangekondigd. Toch zit hij nog steeds bij JBRA. Kan het zijn dat Gerritsen intern en extern, binnen en buiten Amsterdam zoveel vijanden heeft gemaakt dat niemand hem wil hebben?Door Bram op
Leuke column en treffende casussen, maar ik mis de argumentatie waarom gemeenten nu juist de aangewezen instanties zijn om Kafkaëske situaties ten einde te brengen. Het probleem is duidelijk maar de relatie met de oplossing (de gemeente) wordt mij nog steeds niet duidelijk Juist in veel gemeenten worden Kafkaëske situaties bij de vleet zelf bedacht en wordt er enorm veel bureaucratisme gecreërd.
Door Bert op
Dit soort regelingen zijn er voor de burger die dit nodig heeft. Enkele instanties die deze macht krijgen, wentelen zich soms in deze macht en krijgen hiermee ook de arrogantie van de macht. Het gaat niet meer om de juiste gelden bij de juiste persoon te krijgen, maar om de regels exact juist uit te voeren vanuit het machtsgevoel. Het doel is verlegd van de burger naar de uitvoerder. Als de uitvoerder alles juist uitvoert volgend de regels, is het de juiste manier. Dat de burger inmiddels volledig buiten beeld is, wordt niet opgemerkt. Wordt wakker en kijk primair naar je doel en niet naar het middel.
Door Broadcaster (gemeenteambtenaar) op
Waar je dit ook neerlegt, door wie je dit ook laat uitvoeren. Overal tref je bureaucraten aan die niet verder (willen) kijken dan hun neus lang is. Deze voorbeelden moeten ook binnen de huidige context op te lossen zijn.
Door Petra It (Begeleider ( Flex)) op
Goed artikel zeker voor mensen als ik die als begeleider werken met deze kwetsbare mensen...Hoe kan het toch dat er niet zorgvuldig met de " zorggelden" wordt omgegaan...Idd misschien verzekeringsbank laten doen...