of 61869 LinkedIn

Zomerhitte?

Vorige week woensdag vergaderde de Tweede Kamer over de voortgang van de transitie jeugdzorg. De maar voortdurende onduidelijkheid voor jeugdzorgorganisaties was het hoofdthema. Eerder besloten de staatssecretarissen de afgesproken datum waarop de Bureaus Jeugdzorg duidelijkheid zouden krijgen voor de zoveelste keer te verschuiven van 1 juli naar 1 augustus. De uitkomst van het debat was dat deze deadline waarop gemeenten duidelijkheid moeten geven over hun inkoopvoornemens nu ook voor alle zorgaanbieders geldt.

De vraag is natuurlijk hoe geloofwaardig deze uiterstesteste deadline nog is, gezien ontwikkelingen uit het recente verleden. De zomervakantie komt eraan en berichten over het intrekken van verloven voor alle bij de transitie betrokken ambtenaren hebben mij nog niet bereikt.

 

Vanuit Gelderland kwamen al direct berichten over de onhaalbaarheid van de deadline van 1 augustus. Wethouder Bert Frings  liet via omroep Gelderland namens de regio Nijmegen weten dat wat het kabinet wil helemaal niet kan en dat er pas in september duidelijkheid kan worden gegeven. Onafhankelijk voorzitter Hans Esmeijer liet namens de regio Arnhem via dezelfde omroep weten dat hij zich niet door Teeven laat opjutten.

 

Ik ben wel blij met deze heldere stellingname uit het Gelderse, want dat is een mooie testcase voor wat ons nog te wachten staat in wat wel eens een hete jeugdzorgzomer kan worden. In de Tweede Kamer werd namelijk ook de vraag aan de staatssecretarissen gesteld, wat ze zouden doen als de deadline van 1 augustus niet gehaald zou worden. Opnieuw hulden de staatssecretarissen zich in algemeenheden, zodat onduidelijk bleef wat er gaat gebeuren als gemeenten de deadline van 1 augustus niet gaat halen. “Specifiek ingrijpen” lijkt het nieuwe toverwoord te worden. Dat specifieke ingrijpen is blijkbaar zo specifiek dat er geen specifieke mededelingen over kunnen worden gedaan.

 

Daarom ben ik heel benieuwd wat de reactie van de regering zal zijn op de mededelingen uit Gelderland dat 1 augustus niet gehaald zal worden. Nu dat nu al duidelijk is, mag je toch verwachten dat de staatssecretarissen van Rijn en Teeven per ommegaande met specifieke maatregelen zullen komen om daarmee een voorbeeld te stellen aan alle andere gemeenten die denken dat het wel niet zo’n vaart zal lopen. Doen ze dat niet dan is de geloofwaardigheid van de in de Tweede Kamer afgesproken deadline in het geding.

 

Hoe dan ook, ik las met mijn columns even een zomerpauze in en wens al mijn lezers een mooie zomer toe.

Erik Gerritsen 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Bert op
Dank voor je doorlopende verhelderende inzichten.
Er blijkt veel verschil per regio. Dat is ook het risico als je de organisatorische regie geeft aan 403 verschillende beslisorganen, zijnde de gemeenten. Samenwerken is een moeilijk begrip, maar is een must als je alle kinderen gelijke kansen en veiligheid wilt bieden. Gezamenlijk hebben de gemeenten in de provincie Brabant met het provinciebestuur en Bureau jeugdzorg een overeenkomst gesloten. Niet om een zachte landing te bereiken, maar om een vloeibare overgang mogelijk te maken. In de komende 2 jaar is het mogelijk om de huidige kennis en kunde te behouden en te gebruiken, tegelijkertijd wordt vanaf nu al de zorg volgens de nieuwe inzichten ingevoerd. Het beste uit 2 werelden. Diegene die nog geen effectieve oplossing hebben en wakker liggen van de verantwoordelijkheid die nu op het bord ligt, hebben nu een provinciaal voorbeeld hoe je een complex probleem, eenvoudig en effectief oplost.