of 61043 LinkedIn

Wazige transparantie

Aysel Erbudak 4 reacties
Besluiten die de transparantie in de zorg moeten verhogen leveren niet altijd het gewenste resultaat op. Zo worden ziekenhuizen vanaf volgend jaar verplicht cijfers te publiceren over het aantal sterfgevallen. Deze prestatie-indicator (ongetwijfeld bedacht vanachter een bureau), moet inzicht geven in de kwaliteit van ziekenhuizen. Door ziekenhuizen op het aantal sterfgevallen met elkaar te gaan vergelijken wordt immers duidelijk wat een goed en wat een slecht ziekenhuis is. Transparantie!

Je hoeft geen waarzegger te zijn om te voorspellen dat ziekenhuizen hierop gaan reageren. Geen enkel ziekenhuis wil natuurlijk te boek staan als ziekenhuis met een hoog sterftecijfer. De kans is dus levensgroot dat bepaalde typen patiënten geweerd zullen worden of dat deze patiënten zullen worden doorgeschoven naar een andere plek, zoals een hospice of verzorgingstehuis, om daar te overlijden. Alles om te voorkomen dat het ziekenhuis weer een streepje moet gaan zetten bij deze prestatie-indicator. Patiënten worden hierdoor ongewild de speelbal van beleid en van de beoogde transparantie komt helemaal niets terecht.

 

Het Slotervaartziekenhuis heeft altijd al een van de grootste geriatrische klinieken van Nederland gehad. Grote kans dus dat wij hoog zullen gaan scoren op prestatie-indicator Sterftecijfer. In ieder geval veel hoger dan een ziekenhuis dat een veel jongere patiëntenpopulatie heeft. Wij denken er echter niet aan om in ons opnamebeleid speciale afspraken te gaan maken over de behandeling van risicopatiënten. We realiseren ons goed dat we hiermee de kans lopen het ‘afvalputje’ van Amsterdam te worden. Dat moet dan maar!

 

Deze prestatie-indicator is een goed voorbeeld van de kloof die er nog altijd zit tussen beleidsmakers en de dagelijkse praktijk. Het is zeer verleidelijk om cijfers van verschillende ziekenhuizen met elkaar te vergelijken. Cijfers liegen immers niet? Liegen misschien niet, maar er zit wel altijd een verhaal achter de cijfers en dat verhaal is essentieel bij het interpreteren. Als dat verhaal niet verteld kan worden, dan is er van transparantie geen sprake. Dan vergelijk je appels met peren.

 

Ik heb al eerder gezegd dat het vergelijken van ziekenhuizen gekkenwerk is. Het zijn geen statische, technologische eenheden die allemaal onder dezelfde omstandigheden werken. Er zijn teveel verschillen waardoor een vergelijking mank kan gaan. Hoe graag de patiënt ook wil dat er een ranglijst is van ziekenhuizen,  de samenstelling van een dergelijke lijst is altijd arbitrair. Een ziekenhuis dat op het ene gebied slecht presteert, kan top zijn op een ander gebied.

 

Ziekenhuizen moeten zich niet gek laten maken door ranglijsten en vergelijkingen van prestatie-indicatoren. Zij moeten ernaar streven in hún situatie, voor hún eigen patiëntenpopulatie een optimale score te bereiken zonder over de schouder te hoeven kijken naar andere ziekenhuizen.

 

Aysel Erbudak
Voorzitter van de Raad van Bestuur van het Slotervaartziekenhuis

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Yislanne (Ondernemer) op
De waarheid achterhaalt de leugen .
Door H.H.D. Delftland (Dijkgraaf) op
Cijfers zijn er om te manipuleren , daar weet u zelf ook alles van. het zijn maar cijfertjes. Uiteindelijk komt de ware aard van een bestuurder boven drijven .
Door Bas Kroes (Technisch Directeur) op
Ik deel de mening van mevrouw Erbudak. Cijfers zijn altijd te beinvloeden. Uiteindelijk gaat het om de toegevoegde waarde die je als zorginstelling voor de patient en directe omgeving kunt betekenen.
Door Willem Hustinx (lid Raad van Bestuur Diakonessenhuis Utrecht) op
Ik deel de mening van collega Erbudak dat ziekenhuizen en hun bestuurders zich niet door prestatieindicatoren gek moeten laten maken. Alle prestatieindicatoren waarover ziekenhuizen tot nu toe beschikten om de kwaliteit van hun zorg inzichtelijk, meetbaar en vergelijkbaar te maken zijn, bij gebrek aan beter, eigenlijk indirecte of zo je wil surrogaatparameters. Met het beschikbaar komen van de ziekenhuissterfteparameter HSMR hebben de ziekenhuizen wel een directe uitkomstparameter in handen. Collega Erbudak stelt dat het Slotervaart Ziekenhuis door zijn (door geriatrie gedomineerde) casemix wel op een hoge HSMR uit zal komen. Daarmee gaat zij er alleen aan voorbij dat de HSMR nu juist corrigeert voor verschillen tussen ziekenhuizen die op casemix-verschillen te herleiden zijn. Op die manier valt een eventueel hoger dan gemiddelde uitvallende HSMR in het Slotervaart dus niet zonder meer te verklaren.

Willem Hustinx