of 64120 LinkedIn

Wachten op Prinsjesdag…

De derde dinsdag van september, Prinsjesdag. Het is bijna weer zo ver. Een mooie dag. Vol pracht en praal. Vol tradities. Vol verwachting klopt ons hart. Want het is ook de dag van de nieuwe voornemens van het kabinet. De doelstellingen kennen we inmiddels wel, maar hoe gaat het kabinet deze doelstellingen realiseren? Daarover komt op Prinsjesdag meer duidelijkheid. Als het goed is….

De eigen verantwoordelijkheid van burgers weer centraal stellen. Dat doet dit kabinet. Dat is ook prima. Maar met de te boeken resultaten belandt het kabinet in het drijfzand. Staatssecretaris De Krom denkt de helft van de mensen in de bijstand aan het werk te helpen. Met dank aan de eigen verantwoordelijkheid.

 

Maar het resultaat is voorlopig volledig contrair. Het aantal mensen in de bijstand neemt toe. De meerderheid van de gemeenten doet een beroep op het noodfonds van het Rijk dat uitbetaalt als een gemeente veel meer bijstandsgerechtigden heeft dan gepland.

 

Welke maatregelen neemt het kabinet dan precies? Het stopt volledig met de re-integratiegelden voor WW’ers. En 90 procent van de WW’ers wordt nog slechts digitaal geholpen. Het re-integratiebudget voor gemeenten wordt meer dan gehalveerd. En de toekomst van de 100 werkpleinen, waar de dienstverlening zou moeten worden georganiseerd, is hoogst onzeker geworden doordat gemeenten deze nu zelf moeten gaan betalen.

 

De nieuwe wet Werken naar Vermogen start in 2013. Deze wet focust op het samenbrengen van regelingen. Dat is goed. Maar deze wet bevat nauwelijks bepalingen over het uiteindelijke doel: het krijgen van werk. Een visie van het kabinet hoe het bedrijfsleven hierbij te betrekken ontbreekt. Een landelijk orgaan waar gemeenten en bedrijven gezamenlijk in participeren wordt opgeheven. De oplossing moet lokaal en regionaal gevonden worden. Maar in de ondersteuning hierbij ziet minister Kamp geen eigen verantwoordelijkheid voor zichzelf weggelegd. Hij is 'van het ministerie van minder en niet van meer'.

 

Het kan niet anders of Prinsjesdag moet nieuwe initiatieven van dit kabinet bevatten om de ambitieuze doelstellingen ook enige realiteitszin mee te geven. Vol verwachting klopt ook mijn hart. Het is nog geen derde dinsdag. Het kan nog verkeren….

 

Pieter Jan Biesheuvel

Voorzitter RWI 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.