of 58952 LinkedIn

Volle kracht vooruit!

Het nieuwe kabinet gaat door met de transitie jeugdzorg en dat is goed nieuws. De afgelopen tijd probeerden verschillende partijen zoals GGZ Nederland weer spaken in wielen te steken, maar Rutte en Samsom hebben hun rug gelukkig recht gehouden.

De verhoging van de bezuinigingstaakstelling van 300 naar 450 miljoen legt wel een zware hypotheek op de transitie. Van het succesvoorbeeld uit Denemarken weten we dat een goed uitgevoerde decentralisatie de eerste jaren wat extra’s kost en pas na vijf jaar gaat renderen, maar dan ook fors. In de geest van het optimisme dat van het regeerakkoord af spat zullen we dat maar een uitdaging noemen.

 

In ieder geval is er geen enkele reden om stil te zitten, er is geen tijd te verliezen. 1 januari 2015 is dichterbij dan we denken, maar geeft ook nog de nodige tijd om nu al te werken aan het realiseren van besparingen. Het is ook niet nodig om te wachten tot dat het broddelwerk van de nieuwe conceptwet is hersteld. Binnen de kaders van de huidige wet kan nu al vrijwel het hele gedachtegoed achter de transitie in experimenten worden uitgeprobeerd.

Gelukkig gebeurt dat ook al op vele plekken in het land. In de Stadsregio Amsterdam hebben we bijvoorbeeld de indicatiestelling materieel vrijwel afgeschaft, een deel van de jeugdzorgtaken overgeheveld naar gemeenten, veel overbodige bureaucratie afgeschaft waaronder het contactjournaal en alle verschillende kindgerichte rapportages samengevoegd in één handzaam gezinsdossier. Het principe van één gezin, één plan, één hulpverlener is al praktijk door de inzet van gezinsmanagers. We simuleren de gebundelde doeluitkering door samen op te trekken met de zorgverzekeraar (JGGZ) en het zorgkantoor (AWBZ), werken met de Volwassen GGZ samen op basis van een convenant informatie uitwisseling, verkorten doorlooptijden door meer parallel te werken met de Raad voor de Kinderbescherming en de leerplichtketen te stroomlijnen en spelen in op de wens van gemeenten door onze gezinsmanagers en jeugdmaatschappelijk werkers wijkgericht in te zetten. We pakken de wachtlijsten aan door onorthodox samen te werken met de kinderopvang, de thuiszorg, schoolmaatschappelijk werk en woningbouwcorporaties.

 

Belangrijke reden om snel te beginnen en veel te experimenteren is, dat dit de snelste weg is voor gemeenten om deskundig opdrachtgever te worden. Ondeskundig opdrachtgeverschap is het grootste risico van de transitie. Maar dit is geen reden om pas op de plaats te maken of voor centralisatie te kiezen. Beide bieden schijnzekerheid als het gaat om het waarborgen van de rechten van het kind. Deze rechten worden meer in de uitvoeringspraktijk dan in wetten gerealiseerd of met voeten getreden. De huidige uitvoeringspraktijk wordt gekenmerkt door goede mensen in een ziek systeem. Gemeenten zijn de bestuurslaag die het beste gepositioneerd is om het jeugdzorgstelsel duurzaam te transformeren. Een ongetemd probleem als de jeugdzorg is gebaat bij lokaal maatwerk. Gemeenten verantwoordelijk maken en vertrouwen gunnen zal er toe leiden dat ze die verantwoordelijkheid ook pakken en het vertrouwen waar zullen maken. Op kleine schaal experimenteren, leren van fouten en successen opschalen voorkomt risico’s die gepaard gaan met een “big bang”.

 

Dit betekent wel een dure plicht voor gemeenten om snel werk te maken van hun eigen professionalisering tot deskundig opdrachtgever en niet te wachten op nieuwe wetsteksten of betere financiële afspraken. Bescheidenheid zou gemeenten sieren gezien het feit dat ze zelf voor een aanzienlijk deel verantwoordelijk zijn voor de door hun zelf terecht bekritiseerde te grote toestroom naar de complexe en dure jeugdzorg. Natuurlijk is bescheidenheid van de jeugdzorgsector zelf ook op zijn plaats, omdat die er ondanks aanzienlijke stappen vooruit onvoldoende in is geslaagd zich aan zijn eigen haren uit het moeras te trekken.

 

Gemeenten en jeugdzorg hebben elkaar hard nodig om van de transitie en transformatie een succes te maken. Dan helpt het als er vanuit wederzijdse bescheidenheid maar ook respect in die samenwerking wordt gestapt. Dat is beter dan zwarte pieten over de tekortkomingen uit het verleden en heden. Goed transformeren doe je primair door goed te bricoleren: met en vanuit het bestaande iets nieuws maken. Dat voorkomt dat oude schoenen worden weggegooid voordat de nieuwe schoenen zijn gemaakt en ingelopen. Dat voorkomt dat het kwetsbare kind met het badwater van het zieke systeem wordt weggegooid. Het gedoseerd toelaten van nieuwe toetreders is voldoende om de bestaande jeugdzorginstellingen scherp te houden.

 

Wat mij betreft krijgen de gemeenten het vertrouwen dat ze goede opdrachtgevers gaan worden en dat ze daar al experimenterend snel werk van gaan maken. De strakke deadline zal er toe leiden dat de gemeenten voortvarend aan de slag gaan. Een proces dat al stevig gaande is en dat er toe zal leiden dat de bezuinigingstaakstelling in 2015 al deels gerealiseerd zal zijn. Een leerproces dat er toe zal leiden dat de nieuwe wet ex ante op uitvoerbaarheid wordt getoetst, waarna vaststelling van de wet niet veel meer zal zijn dan de formele afronding van een al in de praktijk succesvol gebleken uitvoeringspraktijk.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Erwin van Dieren op
Zeeland schijnt het inderdaad het beste te doen als BJZ, de PvdA-kamerfractie wil nu ook dat zeeland als voorbeeld gaat dienen voor de rest van Nederland bij de transitie. Precies zoals prof. Jo Hermans ook voorstelde in 1Vandaag.

Maar in alle provincies probeert men doelen te bereiken.Want in Gelderland komt een speciaal servicepunt voor multiproblemgezinnen, gaan ze het op die manier aanpakken. Ook daar concrete resultaten dus voor ouders en kinderen.

Het zou zo'n vooruitgang zijn als Binnenlands Bestuur daarover zou gaan berichten, zelf onderzoek gaat doen naar wat er speelt. In plaats van alsmaar te doen alsof Erik Gerritsen het grote voorbeeld is en hem op die manier in het zadel te hijsen.

Dat wekt grote irritatie in de rest van de jeugdzorgwereld omdat het omdat het belangrijk is dat gemeenten een goed en eerlijk beeld krijgen.
Door A. Hoekstra (goed ingevoerd in jeugdzorgwereld) op

Opmerkelijk dat week na week Erik Gerritsen hier in Binnenlands Bestuur de kans krijgt zich te profileren als de grote hervormer van de jeugdorg. Maar in werkelijkheid is de grote hervormer Bureau Jeugdzorg Zeeland. Er is ook al zovaak in de reacties hier geschreven dat anders BJZ's met hetzelfde bezig zijn en vaak veel verder zijn. Ook met Eigen Kracht - waarvan Gerritsen doet alsof hij voorop loopt, is men in werkelijkheid in Zeeland veel verder..

Waarom lezen we nooit iets over andere BJZ's? Zou de bestuurder van BJZ Zeeland nu eens niet het stokje kunnen overnemen? Die hebben immers daadwerkelijk resultaat, zie ook de uitzending van 1VAndaag daar van de week over: maar liefst 50 % minder uithuisplaatsingen waar het elders stijgt!!!. Ook prof. Jo Hermans noemt dat spectaculair en HET voorbeeld zo voor de transitie.

Dat is toch veel interessanter voor gemeenten dan week na week columns met onbegrijpelijke beleidstaal over reorganisaties en 'professionalisering van medewerkers' en soortgelijk jargon. Maar zonder enig resultaat voor de kinderen, ouders en belastingbetalers. Wat moeten gemeenten daarmee?

BJZ Zeeland heeft resultaat. Laat hen nou eens een jaar of langer hier een column schrijven over hoe ze dat hebben gedaan. Is ook leuk om eens uit de randstad te zijn, aandacht aan de provincie te besteden. En het zou verdiend zijn, het is inderdaad spectaculair wat ze daar doen!

Door Eva de Wit op
Haha! Wat een geweldig staaltje nontaal!

'Goed transformeren doe je primair door goed te bricoleren: met en vanuit het bestaande iets nieuws maken. Dat voorkomt dat oude schoenen worden weggegooid voordat de nieuwe schoenen zijn gemaakt en ingelopen. Dat voorkomt dat het kwetsbare kind met het badwater van het zieke systeem wordt weggegooid.'

Dat het nog bestaat, semi-publieke managers die daadwerkelijk zo praten! Koesteren! Hilarisch!
Door E.Y. Dilmuz (uit de jeugdzorgwereld) op
De heer Gerritsen doet weer eens alsof hij het wiel heeft uitgevonden. Niet alleen in Amsterdam maar in het hele land zijn BJZ's volop bezig met 1 kind 1 plan. Het is onzin om maar te doen alsof Gerritsen voorop loopt of Amsterdam voorop loopt. In Amsterdam is nou juist een enorm probleem qua klachten en disfunctioneren. Juist omdat Gerritsen zo bezig is met zichzelf te profileren.

Succesvol opdrachtgeverschap is NIET het allemaal maar aan de zogenaamde professionals overlaten. Het zijn geen professionals maar laag opgeleide jonge meisjes over het algemeen die met moeite HBO hebben gedaan en feiten en meningen in hun rapportages nog niet kunnen onderscheiden. Ze weten niets van psychiatrie, van hechting of van mishandeling en krijgen uiterst simpele bijscholingscursussen.

Rapport na rapport, onderzoek na onderzoek, blijkt dat de jeugdzorg niet goed functoneert. Nog meer aan de bestuurders en werknemers overlaten dan al gebeurde is daarom geen goede oplossing. Gemeenten kunnen zich beter achter hun oren krabben als bestuurders van jeugdzorginstelingen beginnen over 'professionaliseren' en 'deskundig opdrachtgeverschap'. Want dat betekent dus dat ze het maar aan de instellingen moeten overlaten en vertrouwen moeten hebben.

Gemeenten doen er slimmer aan te investeren in financiele deskundigheid om instellingen te controleren. En ze moeten scherp zijn op misstanden in de jeugdzorg en schadeclaims als gevolg daarvan, denk maar aan de commissie Samson.

Daarom zouden gemeenten de transitie moeten gebruiken om instellingen te selecteren die gewoon hun werk doen, en geen termen gebruiken als 'professionalisering' om te verbloemen dat ze hun werk tot nu toe onvoldoende doen.

Gemeenten zijn de baas, niet jeugdzorgbestuurders als Erik Gerritsen. Want als het aan hen ligt is er continu meer geld nodig om te reorganiseren en te professionaliseren. En ondertussen gaan de misstanden voor de kinderen gewoon door en zijn gemeenten dus dubbel de klos met zulke instellingen. Enerzijds moet er voortdurend extra geld heen, anderzijds moeten gemeenten ook extra geld en mankracht vrijmaken voor de claims vanwege ontoereikende (jeugd)zorg.

Weg met dit soort geldverslindende bestuurders die ondertussen wanpresteren t.o.v. de zorg voor de kinderen. Die keer op keer niet in staat blijken toereikende verantwoordelijke zorg te leveren.

Veel medewerkers in de jeugdzorg maken zich net zoveel zorgen als de kinderombudsman. Want de kinderen zijn op deze manier bepaald niet bij de transitie gediend. Er moet juist meer controle komen op bestuurders en op de jeugdzorg, en meer toezicht en vooral niet minder!


Door Fr (Lezer.) op
De angst,dat het kind,misbruikt word.
Door de instelling,dus dan maar de pil.
Is dit de normale gang van zaken,in instellingen.
Is dit terecht,wat zijn de cijfers?
Hoeveel kinderen ,krijgen van de huisarts onder de verantwoording van voogden,de pil of prik pil,terwijl ze 13 of 14 jaar oud zijn .
Wat gaan de gemeentes hier aan doen?
Waar ligt de eind verantwoording ,voor deze zaken?
En betaald,de medicijnen uit de gemeenschappelijke kas ,van de ziekenfondsen:
Pillen ,of prik pil toedienen ,die onnodig zou moeten zijn ,als de kinderen veilig op een woonplek zitten,en de kinderen ,nooit buiten de instellingen komen zonder begeleiding:
Door Moederke (Moeder van een instellings kind.) op
Houd dat in ,dat eindelijk onze kinderen beschermd kunnen wonen?
Mijn kind was amper 13 jaar oud ,kreeg de prik pil.
Want ze kon weer misbruikt worden ,het was niet te voor komen.
Nu is ze 14 jaar,en krijgt de pil ,en ze word maar dikker en dikker.
Door Peter (adviseur) op
De man heeft kennelijk niets te doen. Papieren tijgers, ondertussen vliegen de kogels van jongeren in Amsterdam je om de oren. De man heeft het over middelen, indicatiestellingen blablabla. Nergens zie ik cijfers over wat de jeugdzorg nu gaat oplossen. Dat is namelijk helemaal niets door bureaucraten als Gerritsen.
Door J. Kop op
God, wat een hoop blabla toch weer van die Gerritsen.

Kan BB nu niet eens een columnist aanstellen die WEL een beetje fatsoenlijk proza uit zijn PC weet te krijgen ?