of 60831 LinkedIn

Veilige Publieke Taak 2.0

Professionals werkzaam in de jeugdbescherming werken onder moeilijke omstandigheden. Zij moeten per definitie pijnlijke beslissingen nemen over het lot van kinderen en gezinnen in de knel. Dit zijn vaak gezinnen waar heel veel aan de hand is en waar agressie aan de orde van de dag is. Waar andere organisaties kunnen stoppen vanwege complexiteit en agressie, moet jeugdbescherming in het belang van kinderen doorzetten.

Als maatschappij en in afgeleide als organisatie, is het belangrijk om voor deze professionals de randvoorwaarden te creëren waarin zij dit complexe en soms gevaarlijke werk kunnen doen. Over de fysieke veiligheid zijn goede afspraken gemaakt en in het kader van het project “Veilige Publieke Taak” is de snelle vervolging van agressie tegen jeugdbeschermingsprofessionals goed geregeld. Net als bij agressie tegen bijvoorbeeld politie of ambulancepersoneel eist het OM standaard hogere straffen.

 

Met de opkomst van sociale media is een nieuwe vorm van agressie tegen hulpverleners aan het ontstaan, te weten het publiceren van namen van professionals op sites als GeenStijl of via twitter, het hacken van Facebook en het openbaar maken van privé telefoonnummers. Een en ander gaat uiteraard gepaard met de nodige, alle grenzen overschrijdende, bedreigingen, beschuldigingen en beledigingen. Dit maakt dat de grens tussen werk en privé volledig vervaagt en professionals in hun privacy worden aangetast. Dit leidt tot een onveilig werkklimaat, waardoor jeugdbeschermers worden belemmerd hun werk goed te doen. Die kunnen de aan hun toevertrouwde kwetsbare kinderen alleen goed beschermen wanneer zij zelf door de samenleving en hun organisatie worden beschermd.

 

Vandaar dat Jeugdbescherming Regio Amsterdam (voorheen Bureau Jeugdzorg) altijd alle (juridische) middelen zal inzetten om de privacy van haar medewerkers te beschermen en op de persoon gerichte lasterlijke acties te stoppen. Alhoewel sommigen graag proberen het anders voor te stellen, gaat het daarbij nooit om pogingen om inhoudelijke kritiek, hoe onjuist en onterecht veelal ook, op het functioneren van de jeugdbescherming de kop in te drukken. Medewerkers van Jeugdbescherming doen hun werk onder verantwoordelijkheid van de organisatie waarvoor zij werken. Kritiek op hun functioneren kan en mag gewoon als kritiek op Jeugdbescherming Regio Amsterdam worden geuit.

 

De jurisprudentie leert dat we daarmee in ons recht staan. Er is echter wel een groot probleem. Het kwaad moet eerst geschied zijn alvorens het met succes te kunnen aanpakken. Tegen de tijd dat de persoon/organisatie in kwestie is veroordeeld tot het verwijderen van namen en op de persoon gerichte laster op straffe van een dwangsom, heeft die informatie zich al onherstelbaar verspreid over het internet. Vandaar dat het tijd wordt voor “Veilige Publieke Taak 2.0”. Ik roep minister Opstelten dan ook op om snel werk te maken van regelgeving die het mogelijk maakt om het noemen van namen en belasteren van frontlijnprofessionals per definitie te bestraffen met een boete van laten we zeggen 10.000 euro per overtreding.

 

Mensen mogen van de jeugdbescherming vinden wat ze willen, maar van haar medewerkers moeten ze afblijven. Die verdienen het door de overheid te worden beschermd, zodat zij hun moeilijke werk, het beschermen van kinderen in de knel, onder optimale omstandigheden kunnen blijven doen.

Erik Gerritsen
Meer columns van Erik Gerritsen leest u hier.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Bert op
Inderdaad, van hulpverleners moet je afblijven. Namen plaatsen en zomaar iets roepen zonder bewijzen of omdat je boos bent is niet iets bijdragen aan een oplossing, maar uitsluitend afbreken. Critici, breng eens iets opbouwends naar voren, ideeën om een nog betere bescherming te bieden voor kinderen in allerlei situaties. Jammer dat ik die niet hoor in deze discussie.
Door Ilja op
**Die verdienen het door de overheid te worden beschermd, zodat zij hun moeilijke werk**

Nee, de kinderen en ouders horen bescherming te krijgen tegen jouw kampbeulen.
Door Ilja op
**Dit leidt tot een onveilig werkklimaat, waardoor jeugdbeschermers worden belemmerd hun werk goed te doen**

Rot op Gerritsen, die jeugdbeschermers van je doen geen goed werk. Zij plaatsen kinderen uit huis bij voornamelijk beschermende ouders om zo daarna over de rug van deze kinderen massaal subsidies te innen.

De nietsnutten van je worden met belastinggeld betaald, dus mag de belastingbetaler ook weten wie er precies een compleet zooitje van maakt.

Trouwens Gerritsen, alles waar Heertje jouw toko nu van beschuldigt heb je bevestigt in een artikel in de telegraaf van 9 maanden geleden.

En niemand komt aan je medewerkers, zij worden gewoon met naam genoemd, als zij stoer genoeg zijn om complete gezinnen kapot te maken moeten zij niet gaan mauwen als zij met naam en toenaam worden genoemd.
Door Sven Snijer (Jeugdzorg Dark horse) op
'Mensen mogen van jeugdbescherming vinden wat ze willen, maar van medewerkers moeten ze afblijven', vindt Gerritsen. Maar begrijpt hij dan niet dat 'werk' in dit verband juist vaak betekent 'vals beschuldigen en kinderen afnemen'? Het is nu eenmaal geen gewoon werk, zoals brood bakken of haren knippen wat jeugdbeschermers doen. Er worden zware oordelen uitgesproken over echte mensen, met echte kinderen en het heeft jarenlang gevolgen voor een gezin.

Dat er ouders zijn die de opvoeding echt niet aankunnen is een eeuwig excuus voor jeugdzorg om ook gezinnen die normaal functioneren op het schandblok te zetten en ze te treiteren tot ze psychisch breken of geen financiën meer hebben om de strijd vol te houden.

Zonder waarheidsvinding, zonder persoonlijke aansprakelijkheid van medewerkers van BJz, zal agressie en bedreiging altijd een deel van het werk zijn. Dat is de keerzijde van de macht die ze over gezinnen uitoefenen en een beetje gaan zitten miezeren dat ze het ook niet makkelijk hebben, daar trapt de buitenwacht misschien in (of zo' n leeghoofd van een minister) maar dat zal de spanning in het systeem nog meer doen opvoeren.

Hoe meer repressie, zonder naar de oorzaken ervan te kijken, hoe fataler de incidenten i.v.m. medewerkers straks zullen zijn. Jeugdzorg en politiek roepen dit over zichzelf af door geen echte aansprakelijkheid te aanvaarden, maar de wal zal altijd het schip keren.

Het meest trieste aan dit systeem, is dat juist de mensen die jeugdzorg op een beschaafde manier tot de orde proberen te roepen en om enige clementie en humaniteit vragen, tegen een muur aanpraten en jeugdzorg zich maar blijft verschuilen achter protocollen. Ze hebben het altijd 'goed' gedaan, hoe slecht het resultaat ook was. En het ligt altijd aan de 'beleving' van de slachtoffers, nooit aan de feiten.

In mijn beleving proberen sommigen de humaniteit erbij de jeugdzorgmedewerkers 'in te rammen', maar jeugdzorg blijft zich met grote ogen van (gespeelde) verbazing afvragen waar al die agressie toch vandaan komt?...
Door Spa (vader) op
Beste Erik G te A - Ik hoop van harte dat Dhr A.Heertje vanmiddag voor gerecht de vloer met je aanveegt.En reken maar dat z'n nieuwe boek 'Economie' volgende week bij me in de kast staat !
Door Erik G. op
Vraag , wat zou er gebeuren als ouders vanaf nu gewoon alle namen openbaar noemen van medewerkers die inhumaan bezig zijn!! Er circuleren immers al heel wat namen over het internet. Het moet over zijn dat mensen die zulke ingrijpende beslissingen in iemands privé leven nemen, anoniem kunnen werken, het lijkt de stasi wel!!

Is toch wat er is een AMK melding en dan moet je niet aan een persoon, maar een organisatie je hele hebben en houwen bloot geven en niemand is aanspreekbaar als het fout gaat.

Als ik naar het ziekenhuis gaat en iemand vraag naar wie ik ga, dan noem ik ook de naam van die arts en zeg ik niet nee ik ga naar een organisatie, en als het fout gaat klaag ik die arts aan met naam en toenaam !

In mijn ogen is een mens altijd nog verantwoordelijk voor zijn eigen handelen. Inhumane maatregelen treffen en je dan verstoppen achter de organisatie.........waar hebben we dat meer gehoord BeFehl ist BeFehl....
Door Leen de Jong (Ouder) op
"Een en ander gaat uiteraard gepaard met de nodige, alle grenzen overschrijdende, bedreigingen, beschuldigingen en beledigingen".
Zo ervaren ouders de rechteloze situatie die ontstaat als er 'hulp' geboden wordt door jeugdzorg en consorten. Alsof dwangzorg over hulp gaat.
Wie of wat beschermt ouders en kinderen tegen de ongebreidelde machtsuitoefening door instellingen als jeugdzorg namens de overheid? Ook maar een boete?