of 60831 LinkedIn

Veilige Publieke Taak 2.0

Professionals werkzaam in de jeugdbescherming werken onder moeilijke omstandigheden. Zij moeten per definitie pijnlijke beslissingen nemen over het lot van kinderen en gezinnen in de knel. Dit zijn vaak gezinnen waar heel veel aan de hand is en waar agressie aan de orde van de dag is. Waar andere organisaties kunnen stoppen vanwege complexiteit en agressie, moet jeugdbescherming in het belang van kinderen doorzetten.

Als maatschappij en in afgeleide als organisatie, is het belangrijk om voor deze professionals de randvoorwaarden te creëren waarin zij dit complexe en soms gevaarlijke werk kunnen doen. Over de fysieke veiligheid zijn goede afspraken gemaakt en in het kader van het project “Veilige Publieke Taak” is de snelle vervolging van agressie tegen jeugdbeschermingsprofessionals goed geregeld. Net als bij agressie tegen bijvoorbeeld politie of ambulancepersoneel eist het OM standaard hogere straffen.

 

Met de opkomst van sociale media is een nieuwe vorm van agressie tegen hulpverleners aan het ontstaan, te weten het publiceren van namen van professionals op sites als GeenStijl of via twitter, het hacken van Facebook en het openbaar maken van privé telefoonnummers. Een en ander gaat uiteraard gepaard met de nodige, alle grenzen overschrijdende, bedreigingen, beschuldigingen en beledigingen. Dit maakt dat de grens tussen werk en privé volledig vervaagt en professionals in hun privacy worden aangetast. Dit leidt tot een onveilig werkklimaat, waardoor jeugdbeschermers worden belemmerd hun werk goed te doen. Die kunnen de aan hun toevertrouwde kwetsbare kinderen alleen goed beschermen wanneer zij zelf door de samenleving en hun organisatie worden beschermd.

 

Vandaar dat Jeugdbescherming Regio Amsterdam (voorheen Bureau Jeugdzorg) altijd alle (juridische) middelen zal inzetten om de privacy van haar medewerkers te beschermen en op de persoon gerichte lasterlijke acties te stoppen. Alhoewel sommigen graag proberen het anders voor te stellen, gaat het daarbij nooit om pogingen om inhoudelijke kritiek, hoe onjuist en onterecht veelal ook, op het functioneren van de jeugdbescherming de kop in te drukken. Medewerkers van Jeugdbescherming doen hun werk onder verantwoordelijkheid van de organisatie waarvoor zij werken. Kritiek op hun functioneren kan en mag gewoon als kritiek op Jeugdbescherming Regio Amsterdam worden geuit.

 

De jurisprudentie leert dat we daarmee in ons recht staan. Er is echter wel een groot probleem. Het kwaad moet eerst geschied zijn alvorens het met succes te kunnen aanpakken. Tegen de tijd dat de persoon/organisatie in kwestie is veroordeeld tot het verwijderen van namen en op de persoon gerichte laster op straffe van een dwangsom, heeft die informatie zich al onherstelbaar verspreid over het internet. Vandaar dat het tijd wordt voor “Veilige Publieke Taak 2.0”. Ik roep minister Opstelten dan ook op om snel werk te maken van regelgeving die het mogelijk maakt om het noemen van namen en belasteren van frontlijnprofessionals per definitie te bestraffen met een boete van laten we zeggen 10.000 euro per overtreding.

 

Mensen mogen van de jeugdbescherming vinden wat ze willen, maar van haar medewerkers moeten ze afblijven. Die verdienen het door de overheid te worden beschermd, zodat zij hun moeilijke werk, het beschermen van kinderen in de knel, onder optimale omstandigheden kunnen blijven doen.

Erik Gerritsen
Meer columns van Erik Gerritsen leest u hier.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jessie (oma, moeder) op
Mijnheer Gerritsen spreekt dan ook vanuit het bestuur van Jeugdzorg. Jeugdzorg heeft een gesloten klachtencircuit, volgens de Wet verboden. Mijnheer Gerritsen denkt vanuit zijn bestuursstoel gekeken dat Jeugdzorg kinderen en ouders beveilgigd, maar dat is niet waar! Jeugdzorg heeft geen middelen om kinderen en ouders preventieve zorg en hulp te verlenen. De Jeugdzorg Wet uit 2005 belemmert dat ! Dat is ook te zien aan het voorbeeld dat de Professor stelt en dat hij hekelt.! Er werd geen preventieve zorg gegeven om de conflicten tussen de ouders op te lossen, omdat de gezinsvoogden daar niet toe instaat zijn! Zij hebben de opdracht te situatie te laten escaleren waarop daarna kinderen op een gruwelijke wijze uit huis worden geplaatst. Omdat Jeugdzorg een gesloten klachtencircuit is, waarbij ze niet toelaten om op een enkele wijze maar kritiek tot hen door te laten dringen is Prof. heertje overgegaan tot het publiceren van namen.
U bent zo kien dat u uw eigen naam op internet gooit! Hoeft Prof Heertje wat minder werk te verrichten!
Zorgt u eerst eens dat de Jeugdzorg Wet uit 2005 verdwijnt waarbij alle preventieve zorgen voor kinderen en ouders zijn uitgevallen en kinderen alleen nog maar in pleeggezinnen, Kindertehuizen en Justitiele Inrichtingen geplaatst kunnen worden met de drogreden van Jeugdzorg ... WIJ denken aan de kinderen. Nou ja, u behoeft zich in ieder geval niet te beveiligen. U heeft zich al opgesloten in een soort bastion, waarvan u zich ook nog zonder emotie van de werkelijkheid kunt distantieren. Ik dacht dat Jeugdzorg kinderen beschermt, maar neen Jeugdzorg beschermt zijn mederwerkers. Dus ...opdoeken Jeugdzorg! Niks meer waart.
Door Drs. N.J.M.Mul, arts (Ouder-ondersteuner in Jz-Kb zaken) op
Geachte heer Gerritsen,
U heeft het over uw professionals. Goed, na de implicatie van de wet 'professionalisering jeugdzorg' zullen uw medewerkers dit inderdaad worden, als ze de beroepsopleiding hebben, een beroepsregister ingesteld is en de tuchtrechtspraak geregeld.
Een professional als een arts, advocaat, rechter of politieman, zet zijn naam onder de zaken die deze verricht, zo zet iedere arts zijn naam onder een reept of verwijsbrief, iedere rechter zet zijn naam onder een uitspraak en iedere politieagent vermeldt de eigen naam onder een proces-verbaal.
U wilt kennelijk anders voor uw medewerkers: anonieme meldingen als basis voor hun handelen, anoniem werken en liefst ook anonieme indicaties voor uithuisplaatsingen, alles onder het mom van 'bescherming van uw medewerkers'.
Als u de jeugd zó goed beschermt als u doet voorkomen, dan willen uw medewerkers juist graag met naam genoemd worden: wie wil er immers niet dat kinderen de juiste hulp thuis krijgen, dat kinderen gelukkig kunnen zijn met hun ouders en als er problemen zijn jeugdzorg klaar staat met de hulp die ouders en kinderen wensen?Uw medewerkers, of u ze nu 'O&K-adviseurs', jeugdbeschermers' of 'save-werkers' noemt, dat is om het even, zullen graag met naam vermeld willen worden als ze ook wérkelijk goede hulp aan ouders zouden bieden. (Als de 'helden van jeugdzorg' zoals zij zichzelf enige jaren geleden in een krant betitelden!) Helaas voor u is het beeld anders: als er een instantie gewoonweg zaken 'anders voorstelt' en er alles aan doet om gezinnen te ruïneren, kinderen uit huis te plaatsen en als kinderen in de jeugdzorg terecht komen dat gewoonweg blijkt dat 'seksueel misbruik structureel is', dan is er wat mis. Het gaat om hun feitelijk handelen en eerlijkheid. Mijn woorden hier kan u misschien hard en onaardig vinden, maar ik weet mij gesteund door het rapport van de Nationale Ombudsman van december 2013 en het rapport Samson.
Als jeugdzorg bestaat uit bedreigen en negeren van ouders, kinderen om de meest onzinnige redenen uit huis plaatsen, het afvinken van protocollen en vooral ouders slepen in eindeloze vernederende rechtelijke procedures, dan is er iets ernstig mis met 'jeugdzorg'! De cijfers over UHP liegen er ook niet om: Nederland heeft het hoogste aantal van de westerse wereld....200x zo hoog als in België bijvoorbeeld.... Alles is in dienst van uw 'industrie die jeugdzorg heet'! Critici probeert u aan alle kanten het zwijgen op te leggen. Ik neem dan ook aan dat deze reactie van mij hier snel verwijderd zal worden. Ook voorspel ik dat ook u mij voor de rechter zal gaan dwingen om te zwijgen.
Ik zwijg niet: zwijgen maakt medeplichtig aan de misstanden rond 'jeugdzorg'!
Ik pleit er daarom ook voor om opheffing van iedere anonimiteit + beëdiging van jeugdzorgwerkers. Bovendien: anonimiteit zou ook het gehele tuchtrecht voor jeugdzorgwerkers uithollen: je kan immers niet iemand anoniem aanklagen!
Alleen mensen die iets te verbergen hebben hullen zich in anonimiteit. Ik heb niets te verbergen en daarom zet ik hier zelf mijn eigen naam onder.

Nico Mul
Door Robert (Ambtenaar ) op
Waarom het recht om een artikel gebruiken voor eigennut, immers het is alleszins bekend dat de heer Gerritsen zijn organisatie in een kortgedingprocedure zit. M.i. Is dit oneigenlijk gebruik van schrijfmogelijkheden. Beste BB het doet mij oprecht bezorgd zijn dat uw uw medium door de heerGerritsen laat gebruiken voor eigen gewin.
Door D.T.V.D.Z (een ouder die opkomt voor de rechten van vaders) op
Erik Gerritsen u moet zich schamen.. het wordt eens tijd dat alle BJZ zaken flink onder de loep worden genomen.Dat de rechten van vaders niet meer geschonden gaan worden,dat de positie van moeder niet meer zo vast is als dat het nu is.moeder kan alles zeggen en maken binnen deze organisatie en alles word als waar aangenomen.Vader wordt per definitie al weg gecijferd binnen deze organisatie en heeft geen schijn van kans om uberhaupt maar een rol van betekenis te kunnen spelen in het leven van hun kind(eren).UHPs worden aangevraagd zonder te kijken of vader iets kan betekenen of de kans heeft gekregen om zelf voor zijn kind(eren) te mogen zorgen. schaam u en zorg dat de feiten boven tafel komen in plaats van u te verschuilen achter leugens.U bent als de dood voor de waarheid,want de waarheid is voor BJZ een nekslag, u weet dat, wij weten dat en de Heer Heertjes weet dat ook.Heel nederland komt te weten hoe BJZ te werk gaat en dat is misselijkmakend.sluit eens niet de ogen voor de keiharde waarheid en erken dat BJZ vele fouten maken en dat niets in het belang van het kind wordt gedaan, enigste belang wat gediend wordt is hoe de kassa rinkelt bij BJZ. 1 UHP levert minimaal 1700 euro op per kind, - 552 euro voor de pleegouder per kind, is uw kind van buitenlandse afkomst of een halfbloedje , dan worden de bedragen verdubbeld, want deze kinderen zijn al bij de geboorte bestempeld als slecht functionerend in uw organisatie. Dat is de keiharde werkelijkheid en niet andersom.Een pleegouder wordt van te voren al verteld wat ze moeten doen, de screening is lachwekkend, iedereen in nederland kan pleegouder worden. Het belang van het kind behoort voorop te staan, jullie behoren hulp te bieden bij de gezinnen die om hulp vragen en niet om deze gezinnen verder kapot te maken zoals nu bij vele gebeurd. Pas als jullie kunnen erkennen dat er vele fouten worden gemaakt, dan pas kan er echt iets gebeuren. tot die tijd zullen velen met mij de strijd tegen BJZ hoog houden en zorgen dat de fouten boven tafel komen. Wij als vader willen maar 1 ding en dat is zorgen voor onze kinderen. respecteer dat in plaats van ons er buiten te houden en leugens over ons te vertellen en in dossiers te plaatsen. Schaam u diep.
Door T.V op
ErikGerritsen is net zo egoistisch als BJZ alles draait om ikkuh, niet om de waarheid ook al ligt die voor hun neus.Owee als je ze er op wijst dan ben je nog verder van huis en ben je alles kwijt.Vaders zijn niet belangrijk en worden gewoon aan de kant geschoven,oeps vergeten,want moeder heeft weer dringende hulp nodig.BJZ hoort volgens artikel 7 aan waarheidsbevinding te doen,helaas doen ze dat niet, mag daar ook een boete van zoveel opgezet worden.klakkeloos aannemen van roddel en achterklap dat is veel belangrijker dan handelen.mams doet vele malen een zelfmoordpoging, maar blijft onschendbaar bij BJZ, ondanks de smeekbedes van vader,maar ach die is niet belangrijk,alles draait om moeder en niet om het belang van kind en vader.als wij dit konden doen wat Prof. Heertje nu doet zouden vele rechters achter hun oren krabbelen van wat er daadwerkelijk gebeurd binnen BJZ, in plaats van klakkeloos aannames te doen.... Meneer Heertje zet hem op en breek deze weg voor ons open !!!!!!!!!!
Door Anthony Migchels op
Laat Jeugd'zorg' met z'n hebberige handjes van de kindjes afblijven. Dan is het vast gauw afgelopen met al die kritiek en gemene dingen die mensen tegen die arme zielige Jeugd'zorg' medewerkers doen.

Totaal gebrek aan zelf kritiek en zelf reinigend vermogen, zo typerend voor de overheid in het algemeen, is tot een kunstvorm verheven door de kinderrovers van Jeugd'zorg', die meer kindjes nodig hebben voor de omzetten en 'targets'.

Schaamt u Erik Gerritsen!
Door DM (Ouder) op
Gerritsen en zijn medewerkers zouden zich eens moeten afvragen waarom er zoveel agressie tegen hun club is? Als jeugdzorg ingrijpende beslissingen zou nemen op basis van feiten en niet op basis van roddel en achterklap, vooroordelen, meningen, foute aannames e.d. zou er al veel verbeterd zijn.
Gerritsen heeft zelf meerdere malen in zijn columns aangegeven dat de jeugdzorg ziek is en dan vindt hij het raar dat ouders daar agressief van worden.
Kinderen uit huis plaatsen op basis van drogredeneringen en dan verwachten dat de ouders daarbij ja en amen knikken, getuigt van weinig realiteitszin.
Door Rechtvaardigheid (Ouder) op
Een boete van 10.000 euro? Als we duidelijk willen maken dat het jeugdzorg systeem niet deugt? Dit is vreselijk en dit klopt niet. Ik hoop snel op rechtvaardigheid.
Door Andrea Fitzner op
Heb je niets te verbergen en doe je je werk goed,wat is er dan mis mee , als je naam er bij staat? Jammer dat wij het nu over de jeugdzorg hebben, waar het boven genoemde, niet van toepassing is. Daarom ook jullie verdediging. Wat zijn jullie toch zielig, bah!!!! Gr. Andrea
Door Tamara op
Het is nogal makkelijk een beeld te schetsen van bedreigende agressieve ouders waar jeugdzorgmedewerkers mee van doen zouden hebben. De realiteit is echter grotendeels compleet anders. Als ouder in het vizier van jz doe je alles om je kind(eren) zelfs maar te mogen zien. Ergens een keer een vraagteken bij zetten, of zelf suggesties aandragen, leidt vaak al tot een bezoekvermindering of stop. Dat is pure machtsmisbruik, maar weerhoudt de meeste ouders ervan ook maar een beetje uit de jz pas te lopen. Dit bovenstaande stuk valt wat mij betreft onder laster. Maar gek genoeg mag dat wel! Ik zou denken dat als men niks te verbergen heeft en zijn/haar werk goed doet, je juist trots mag zijn je op persoonlijke notitie te werken. Er zit hier dus iets scheef. Als men niet bij naam mag worden genoemd cultiveert dat enge werkwijzes, die reeds zijn ontstaan. En logischerwijs, vandaar uit kritiek.