of 64231 LinkedIn

Veilige Publieke Taak 2.0

Professionals werkzaam in de jeugdbescherming werken onder moeilijke omstandigheden. Zij moeten per definitie pijnlijke beslissingen nemen over het lot van kinderen en gezinnen in de knel. Dit zijn vaak gezinnen waar heel veel aan de hand is en waar agressie aan de orde van de dag is. Waar andere organisaties kunnen stoppen vanwege complexiteit en agressie, moet jeugdbescherming in het belang van kinderen doorzetten.

Als maatschappij en in afgeleide als organisatie, is het belangrijk om voor deze professionals de randvoorwaarden te creëren waarin zij dit complexe en soms gevaarlijke werk kunnen doen. Over de fysieke veiligheid zijn goede afspraken gemaakt en in het kader van het project “Veilige Publieke Taak” is de snelle vervolging van agressie tegen jeugdbeschermingsprofessionals goed geregeld. Net als bij agressie tegen bijvoorbeeld politie of ambulancepersoneel eist het OM standaard hogere straffen.

 

Met de opkomst van sociale media is een nieuwe vorm van agressie tegen hulpverleners aan het ontstaan, te weten het publiceren van namen van professionals op sites als GeenStijl of via twitter, het hacken van Facebook en het openbaar maken van privé telefoonnummers. Een en ander gaat uiteraard gepaard met de nodige, alle grenzen overschrijdende, bedreigingen, beschuldigingen en beledigingen. Dit maakt dat de grens tussen werk en privé volledig vervaagt en professionals in hun privacy worden aangetast. Dit leidt tot een onveilig werkklimaat, waardoor jeugdbeschermers worden belemmerd hun werk goed te doen. Die kunnen de aan hun toevertrouwde kwetsbare kinderen alleen goed beschermen wanneer zij zelf door de samenleving en hun organisatie worden beschermd.

 

Vandaar dat Jeugdbescherming Regio Amsterdam (voorheen Bureau Jeugdzorg) altijd alle (juridische) middelen zal inzetten om de privacy van haar medewerkers te beschermen en op de persoon gerichte lasterlijke acties te stoppen. Alhoewel sommigen graag proberen het anders voor te stellen, gaat het daarbij nooit om pogingen om inhoudelijke kritiek, hoe onjuist en onterecht veelal ook, op het functioneren van de jeugdbescherming de kop in te drukken. Medewerkers van Jeugdbescherming doen hun werk onder verantwoordelijkheid van de organisatie waarvoor zij werken. Kritiek op hun functioneren kan en mag gewoon als kritiek op Jeugdbescherming Regio Amsterdam worden geuit.

 

De jurisprudentie leert dat we daarmee in ons recht staan. Er is echter wel een groot probleem. Het kwaad moet eerst geschied zijn alvorens het met succes te kunnen aanpakken. Tegen de tijd dat de persoon/organisatie in kwestie is veroordeeld tot het verwijderen van namen en op de persoon gerichte laster op straffe van een dwangsom, heeft die informatie zich al onherstelbaar verspreid over het internet. Vandaar dat het tijd wordt voor “Veilige Publieke Taak 2.0”. Ik roep minister Opstelten dan ook op om snel werk te maken van regelgeving die het mogelijk maakt om het noemen van namen en belasteren van frontlijnprofessionals per definitie te bestraffen met een boete van laten we zeggen 10.000 euro per overtreding.

 

Mensen mogen van de jeugdbescherming vinden wat ze willen, maar van haar medewerkers moeten ze afblijven. Die verdienen het door de overheid te worden beschermd, zodat zij hun moeilijke werk, het beschermen van kinderen in de knel, onder optimale omstandigheden kunnen blijven doen.

Erik Gerritsen
Meer columns van Erik Gerritsen leest u hier.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door mariska (moeder met hart en ziel) op
Misselijk word ik hiervan!!!!
Door myra vv (gedupeerde ouder) op
Volgens mij weet meneer gerritsen helemaal niet wat er speelt binnen de organistatie. Rvdk doet geen onhafhankelijk onderzoek en haalt er tot wel 5 jaar verleden bij, en draait dat zo het nu in. Rechters zijn vaak al voor de zitting uit dat een kind uhp en ots krijgt. Vooral lj&r is een organisatie waar je geen klachten kan indienen. Ze kunnen wel het leven van een ouder en kind totaal stuk maken, kinderen die ten tijde in een pleeg ggezin word geplaatst word mishandeld en misbruikt weg wuiven, dat zelfs amk wat wil doen, maar gewoonweg niet kan. Bjz die ook klakkeloos rapporten overneemt zonder op waarheid te checken, en gewoon doorgaan met hun terreur. Ook zich niets aantrekken dat als blijkt Rvdk een fout onderzoek bij de rechter heeft ingediend, niet naar de rechter zal terug gaan. Medewerkers die ouders brieven sturen waar je als ouder echt gek van kan worden. Medewerkers die wel de privacy van clienten openbaar maken, en ook post op verkeerde adressen laat belanden. Maar wat nog het ergste in dit systeem is, je kan geen klacht indienen, je kan geen klacht van laster en smaad indienen. De politie stuurt je gewoon weg. Deze mensen die dit werk doen hebben geen verstand van hoe de mensen leven en wat er allemaal al is geweest, en vooral wat ze al hebben doorgemaakt. Mijn jongste zoon is weg gehaald door het gedrag van de oudste, over hem was nergens een zorgmelding te vinden, en toch heeft Rvdk een standpunt ingenomen we nemen ze beide, zodat niemand zich schuldig voelt, en zelfs een rechter stemt daarmee in. Het is van de zotte hoe dit systeem mensen tot wanhoop leid en dan in het nieuws blijven de instanties in de schaduw staan en krijgen de ouders de schuld. Waar gaat dit heen.......................doe je werk goed en ga niet uit van feiten en bevindingen die als waarheid worden neergezet. Altijd moet de beschuldiging aangetoond worden, maar in deze organisatie moet de ouder aantonen dat het fout is. En het ergste is nog dat ze alleen aan nemen wat ze zelf willen, want de rest raakt kwijt. En dat voogden zeggen we hebben teveel kinderen onder ons, nou doe daar wat mee, want hoe vaak ze gezinnen door elkaar halen en als ouder ben je dan agressief als je ze op de fout wijst. Gooi dit alles eruit en begin op nul en zorg dat er mensen met gevoel en inleving gaan werken, die zich ook inzetten om hulp op te starten, als dat een ouder niet lukt. Nu heb je een voogd maar de hulp word alsnog niet gestart waar om word gevraagd, snap ook wel dat er op die manier banen beschikbaar blijven, maar vooral ouders die hun geliefde kinderen moet missen.
Door Patrick van der Voort (tegen de werkwijze van BJZ) op
@ de gezinsvoogd en regio-manager van BJZ: De leugens en onwaarheden die er door de medewerkers van BJZ, de RvdK en mijn ex steeds in de rapporten worden opgeschreven en bij de rechter worden neergelegd vallen ook onder laster en smaad, valsheid in geschrifte en fraude en als ik het allemaal zo lees op FB is dit dagelijkse kost voor medewerkers van jeugdzorg en dit moet anders !!! Het systeem en de werkwijze deugt niet en ga nou niet roepen dat het niet zo is, mensen plegen zelfmoord door toedoen van jullie werkwijze, moeders die hun ongeboren baby laten weghalen door toedoen van BJZ, mensen die het wel goed voor hebben en eerlijk zijn worden gek gemaakt door leugenachtige exen en doordat jullie niet aan waarheidsvinding doen worden deze zaken met een goeie en een foute ouder alleen maar smeriger met fatale afloop in de ergste gevallen, ik voorspel jullie dat een kwestie van tijd is voordat er slachtoffers gaan vallen aan jullie kant, de arrogantie waarmee jullie werken en het gebrek aan controle op jullie werkwijze roept dit over jullie af. Gerritse is een ouwerwetse man die niet begrijpt dat het internet niet te controleren is, foute medewerkers van BJZ, WSG, Leger de Heils en de RvdK moeten worden aangepakt en als justitie en de overheid dit weigeren te doen dan zal het volk dit zelf gaan doen. Klaar, als je fout ben dan ben je fout !!!
Door Johannes Venekamp (jeugdzoractivist , schuldhul en budget begeleider , baanloos ) op
Wanneer gaat ie pleiten voor open eerlijke communicatie met ouders en kinderen , wanneer gaan hij en zijn medewerkers eens eerlijk doen wat ze moeten doen , wanneer gaan ze in belang van het kind handelen , wanneer komt er een rechtcollege waar ouders en jeugdigen heen kunnen om het criminele gedrag van voogdij medewerkers of zo als Gerrits zich zelf graag noemt jeugdbeschermers voor levenslang te veroordelen voor hun crimineel gedrag , ik kreeg vorige week van Politie te horen dat chantage en afpersing door voogdij medewerkers niet vervolgd kan worden , want het is jeugdzorg en Politie mag zich daar niet mee bemoeien ??? Meneer Gerrits boter moet je op je breed smeren niet op je hoofd !!
Door Leen de Jong (Ouder) op
Ik had hulp nodig met mijn kinderen maar ik kreeg een beschuldiging kindermishandeling, een roddeldossier, rechtzaken, en de hulp aan mijn kinderen werd een knokpartij. Wees er maar trots op dat er ook weleens ouders tevreden zijn. Of zeggen ze dat omdat ze afhankelijk van je zijn want gedwongen?
Door @gezinsvoogd op
In mijn vak hebben we regelmatig te maken met diverse vormen van agressie. In sommige gevallen ook met intimidatie in de privésfeer en laster doordat cliënten privé-gegevens op internet plaatsen. Soms gaat dit heel ver. Flyers met foto's op lantaarnpalen en in de bus bij de buurt, adressen op internet en oproepen tot geweld. Soms blijft het bij een eenzijdige versie op internet wat de medewerker verkeerd heeft gedaan.

Gedwongen interventies en opgelegde maatregelen lijken vaak hand-in-hand te gaan met weerstand bij (één van de) ouders en gebrek aan inzicht. Zowel op het gebod van opvoeden als inzicht in het eigen handelen.

Dit benoemen en pogen te werken aan verandering en inzicht leidt in sommige gevallen tot weerstand en gekrenkte reacties. In die gevallen ontbreekt soms ook het inzicht waar de grens ligt bij een ouder. Net als bjz kan een ouder zich via (juridische) procedures verweren tegen het vermeende onrecht. Overgaan tot laster en intimidatie is nooit te rechtvaardigen.

Of daar dan per definitie een boete op moet staan van 10.000 is niet de vraag maar lees ik als aanscherping van het benoemde probleem. Het is inderdaad soms onbegonnen werk het van internet te laten verwijderen. De rechtsmiddelen lijken dan soms traag. Overigens merk ik dat (dreigende) vorderingen en beslagleggingen bij echte gekte van een ouder niet afdoende zijn. Ik zou willen pleiten voor het kunnen verwijderen van publicaties op last van een rechtbank zoals publicaties in boeken en rectificaties in geschreven media afgedwongen kunnen worden.

Fijn dat je aandacht blijft vragen voor ons mooie en soms lastige werkveld Erik.Door Een trotse Gezinsmanager. op
Ik ben 1 van die professionals. Ik ben 1 van de medewerkers van Bureau Jeugdzorg.
En zal ik u eens wat vertellen?
IK BEN ER TROTS OP!!!

Trots op het werk dat ik doe. Trots op het gegeven dat ik een steentje kan bijdragen aan de veiligheid van en kind. Trots op de hulp die ik een gezin kan bieden als deze het moeilijk heeft, even niet meer weet, even met de handen in het haar zit.
Trots als je maanden later een vader tegenkomt die aangeeft dankbaar te zijn dat BJZ hulp is komen bieden, in welke zin ook. Dat hij zijn zoon ten goede heeft zien veranderen en dat er weer een gezinsleven is.

Trots als ouders aangeven ook de nodige scepsis te hebben gekend toen BJZ in hun leven kwam, (want oh die vermaledijde media, die als een langzaam werkend gif werkt) maar nu blij zijn en veel profijt hebben gehand van de bemoeienis van BJZ.

Ja en soms gaan er wel eens zaken niet zoals je had gehoopt, zoals je had gepland, zoals je vind dat ze moeten gaan.
Helaas, ook dat gebeurt wel eens bij BJZ. Dat is vrijwel niet te voorkomen. Hoe professioneel, hoe goed opgeleid, hoeveel bagage, (zoals wij als Gezinsmanagers ook hebben) ook bent.
Vandaar dat we er ook alles aandoen om dit te voorkomen.
Dat wij ons stinkende best doen, juist omdat het een kwetsbare groep is waar wij mee werken, om fouten te voorkomen.
Maar ook wij zijn, naast goed opgeleide professionals met een zeer gedegen HBO-opleiding, maar mensen. Gelukkig wel zal ik u zeggen, en dat vinden de meeste van onze cliënten ook.

Maar, ik zal u zeggen dat ik liever 1x een fout maak dan dat ik door niet ingrijpen er achter kom dat een situatie volledig uit de hand loopt.

U als criticasters beseft niet in welke zeer schrijnende situaties wij soms terecht komen. U beseft wellicht niet hoeveel ellende, misstanden, pijn en verdriet wij in ons werk tegenkomen.
En dan is het bijzonder schrijnend en zelfs beledigend dat een man als Heertje ( een non-weter ) er zelfs vergelijkingen met WOII er bijhaalt om het werk van BJZ-werknemers te te karakteriseren.
Juist hij zou moeten weten dat dit soort vergelijkingen ver over de grens van het aanvaardbare gaan.
Maar buiten dat, zijn het aperte leugens die hij verspreidt.
Ik zie dat inderdaad als een vorm van agressie. Van zinloos geweld.
En dat maakt ons werk/ mijn werk er niet makkelijker op. Maar dat maakt mijn drive om dit werk te doen niet minder.
Au contraire zou ik zeggen.

Juist dit soort lieden maken het dat ik met nog meer inzet, met nog meer drive dit werk zal blijven doen.
Misschien wel om onze cliënten, de kinderen juist tegen dit soort lieden te beschermen.

Om evidente redenen heb ik dit stuk geschreven zonder mijn werkelijke naam te noemen. Ik wil dit soort lieden niet nog meer voer geven.
Door Patrick van der Voort (tegen Erik Gerritse en Sprokkereef) op
Meneer Gerritse, er moet een onafhankelijk controle orgaan komen die jouw medewerkers gaat controleren en die ze op de vingers gaat tikken als ze de fout in gaan!!! (wat heel vaak gebeurd) Die agressie is pure frustratie omdat jouw medewerkers onwaarheden opschrijven in de rapporten die ze schrijven en omdat ze feiten verdraaien. Verder hebben jouw medewerkers niet de goede scholing gehad om de complexe problemen op te lossen, het zijn wel professionals maar ze doen het verkeerde werk, ik heb sterk de indruk dat jij je werknemers aanneemt op volgzaamheid en niet op kwaliteit. Verder moeten jullie aan waarheidsvinding gaan doen. Zonder de waarheid kan je geen problemen oplossen namelijk. Maar dat wil je niet want dit valt onder de categorie eerst je eigen straatje schoonvegen bij BJZ. O ja die zelfbenoemde gedragsdeskundigen dan, die de mensen en kinderen nooit te zien krijgen. Wat een prutsers zijn dat, alleen al de werkwijze is niet professioneel maar ronduit amateuristisch te noemen. Ik denk dat het beste is om het hele bestuur te vervangen en een heel nieuw beleid te gaan voeren. En zeg tegen die Sprokkereef dat hij niet van die domme brieven aan mij moet sturen. Dus meneer Opstelten, als je van die agressie af wilt dan moet je zorgen dat de ouders ergens heen kunnen met hun klachten over de amateuristische en corrupte werkwijze van deze organisaties, want dat er veel corruptie is in de jeugdzorg dat staat als een paal boven water.
Door jan van der kooi (vader van 2 jonge kinderen) op
Een gezinsvoogd BJZ Gouda:
uw zoon komt nooit meer thuis ( spelen)
u moet bij de deur afscheid nemen
eh,meneer, hoe ziet u de toekomst voor zich?
vraag om extra bezoek tijdens Kerst- geen reactie
BJZ: uw kinderen zitten onder de blauwe plekken
enz. Wat een arrogantie,wat een machtsblok =BJZ
BJZ: Botte/Bizarre/Brutale Jeugdzorg
Geef die namen maar a.u.b.dit zijn geen jeugdbeschermers meer
BJZ maakt veel meer kapot dan je lief is
Door Jessie (oma) op
Ik heb nog even linked-in ingezien. Mijnheer Gerritsen ... u heeft een specialisatie in het oplossen van ongetemde problemen!!!!!!!!
Ooh.... we wachten af!