of 62236 LinkedIn

Solliciteren verplicht

Als je werkloos bent moet je solliciteren. UWV controleert of Ww-gerechtigden zich voldoende inspannen om aan deze verplichting te voldoen en als dit niet het geval is kan een maatregel volgen, bijvoorbeeld het inhouden van een deel van de uitkering. De afgelopen maand was de roep om versoepeling van de sollicitatieplicht te horen.

De werkloosheid zou nu zo hoog zijn, dat de verplichting om minstens één keer per week te solliciteren voor velen niets op zou leveren en mensen alleen maar zou frustreren. UWV zou moeten beoordelen welke mensen weinig kansen hebben en voor deze groep de sollicitatieplicht afzwakken, zo klonk het pleidooi.

 

De Ww is een werknemersverzekering waar premie voor is afgedragen. Is het wel passend om daar verplichtingen tegenover te stellen? Ja, het is een verzekering waar premie voor is afgedragen, maar dat is niet het hele verhaal. De geïnde premiegelden komen in een grote pot waar momenteel meer geld uit gaat dan er in zit. Als Ww-gerechtigde doe je niet alleen een beroep op je opgebouwde recht, maar ook op de solidariteit. Het is goed te verdedigen dat hiertegenover ook een plicht bestaat om de aanspraak op deze middelen zo kort mogelijk te laten zijn. Die verplichting houdt in dat je je inspant om een baan te vinden door ten minste één keer per week te solliciteren en dat je beschikbaar bent voor de arbeidsmarkt. Niet onredelijk in mijn ogen.

 

Natuurlijk is het frustrerend als je als werkzoekende keer op keer nul op het rekest krijgt. Mij lijkt het echter minstens zo frustrerend voor een werkzoekende om van UWV het bericht te ontvangen dat hij als weinig kansrijk wordt bestempeld en dat hij het wat rustiger aan kan doen in de zoektocht naar werk. Ik zou er al snel het gevoel aan over houden afgeschreven te zijn.

 

Naast deze principiële overwegingen is het de taak van UWV om te bewaken dat de regelgeving uitvoerbaar is. Gesuggereerd werd dat UWV zou moeten beoordelen welke mensen weinig kans maken op een baan. Hierbij werd niet in detail getreden over hoe dat vormgegeven moest worden. Hoe kansrijk iemand is om weer aan het werk te komen hangt van veel factoren af: opleiding, arbeidsverleden, mate van inspanning, netwerk, hoe ruim iemand zoekt en natuurlijk van de situatie op de arbeidsmarkt. Als je bedenkt dat er 650.000 werklozen zijn (maart 2013) dan is het zeer arbeidsintensief, als het al mogelijk is, om per werkzoekende een inschatting te maken van zijn of haar kansen. Bovendien is het een erg kostbare manier om minder kansrijke klanten te kunnen melden dat ze niet zo hard hun best hoeven te doen om een baan te vinden. Liever identificeren we welke van onze klanten een afstand hebben tot de arbeidsmarkt,  bijvoorbeeld arbeidsgehandicapten en ouderen, zodat we hen de middelen kunnen bieden om meer kans te maken op de vacatures die er zijn.

 

De situatie op de arbeidsmarkt is in mijn ogen ook iets minder somber dan wordt voorgespiegeld. Ondanks de economische crises zijn er wel degelijk mogelijkheden voor werkzoekenden in Nederland. Het eerste kwartaal 2013 telde het CBS nog 97.000 vacatures en je moet concluderen dat veel van onze mede EU-burgers juist kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt zien en deze grijpen.

 

Aan onze klanten die een uitkering ontvangen mag, nee moet, gevraagd worden om zich in te zetten deze kansen te grijpen. Ik ben niet bereid deze mensen af te schrijven, wel om ze waar nodig en mogelijk te ondersteunen om dit te doen. 

Bruno Bruins 
Meer columns van Bruno Bruins leest u hier

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Ronald (Technisch Consultant) op
Op papier lijkt dit allemaal redelijk. Redelijk als alle partijen zich aan de spelregels houden. Op dit moment is het echter zo dat leeftijdsdiscriminatie bij ondernemingen gedoogd wordt door de overheid. Aantoonbaar ken ik zulke gevallen. Vele! Een ervan. Een persoon die 's avonds 10 uur een online sollicitatie doet (online omdat menselijk contact klaarblijkelijk niet "efficient" is tegenwoordig, onmenselijk is een passender woord) voldoet ruimschoots aan alle kriterie. Na de Enter toets gedrukt te hebben komt binnen 30 seconden een antwoord dat "na zorgvuldige analyse van uw dossier" wij u helaas een negatief antwoord moeten mededelen. Nogmaals de persoon voldoet feitelijk aan alle gestelde eisen. Een voorbeeld van een robotisering waar in dit geval overduidelijk een meetcriteria geprogrammeerd is gebaseerd op geboortedatum. Helaas loopt de overheid, zoals zo vaak, honderd jaren achter, en controlleerd werkwillende mensen die 40 jaar of meer hebben gewerkt ten dienste van de samenleving . Inn plaats van discriminerende bedrijven. Overduidelijk licht hier de oorzaak. Alleen de statistieken al. De betreffende bedrijven zou men publiekelijk aan een digitale schandpaal (Website) moeten nagelen, naast een forse boete. Ik wil namelijk ook niets kopen bij dergelijke bedrijven, alleen weet ik niet om welke bedrijven het zich handelt. En daarom slaat dhr. Bruins de plank totaal mis. Er is niets mis met de arbeidsmarkt, maar wel met de personeelpolitiek van zeer veel bedrijven.
Door TIP! (PR-/Imagospecialist) op
@Sharmilla - "Er zijn een hoop hoogopleide werklozen die het mi ook moeilijk vinden om een baan beneden hun eigen niveau te willen accepteren." - dit is juist wat jullie fout doen! Jullie zijn ervoor om mensen passend werk te verschaffen! Wanneer jullie dan ook nog universitair en HBO geschoold personeel op MBO-banen gaan inzetten, waar zijn jullie dan mee bezig - lange termijnvisie dames en heren! Zodra de banenmarkt dan weer aantrekt zijn dit de eerste die vertrekken en dan mogen die LBO en MBO geschoolden weer op komen draven?!?!?!?! Wat voor verwachtingen heb je dan vervolgens als instantie bij werkgevers en organisaties gewekt!!!!!
Oh en nog even een nabrander. Het doet nooit goed om je "bazen" te moeten verdedigen, dat breekt alleen maar zijn verhaal (verder) af - een heel belangrijk punt wat je leert binnen PR! Daarnaast, wat wil je ermee bereiken....
Als het je dus gevraagd is, echt fout. Als je dit uit eigen beweging doet, een leerpunt voor de volgende keer.
Door TIP! (PR-/Imagospecialist) op
"hoe ruim iemand zoekt" - advies aan alle werkelozen van Nederland, maak een Excelbestand met zo ongeveer het gehele telefoonboek aan gegevens (is vast wel ergens ook digitaal te vinden....) en maak van die ene brief een samenvoegbestand met als onderwerp: Zoek baan - ben ruimdenkend - doe een voorstel!. Vervolgens verstuur je al die miljoenen brieven (volgens mij zijn sollicitatiekosten als postzegels enzo aftrekbaar of loop ik alweer achter.....) en laat zien dat je ervoor gaat......!!!!!
Misschien is dat de oplossing............
Hoe zou Bruno Bruins aan zijn baan zijn gekomen.... hem kan in ieder geval geen inhoudelijk inzicht worden verweten....oh, ja vanuit die comfortabele bestuursrol....., ga eerst eens echt werken!
Door Willem op
Goed bedoeld hoor, dit verhaal, maar de heer Bruins hoeft zich nergens zorgen om te maken. Wat doet hij tegenwoordig eigenlijk, genieten van Wachtgeld?
Hij kan zich binnen zijn netwerk beter inzeten om een einde te maken aan het grote graaien. De top van de grote bedrijven verdient zich scheel terwijl aan de onderkant mensen op straat worden gezet doordat werk wordt overgeheveld naar lage lonenlanden want er wordt niet genoeg winst gemaakt. Schandalig (zacht uitgedrukt) en de politiek? Die doet er geen ene flikker aan. Dus beste Bruno, ga je politieke vrienden eens flink achter de reet zitten, in plaats van werklozen te bevoogden.
Door Hanneke Mesu (Officemanager) op
k ben het met u eens dat het niet goed zou zijn dat mensen niet actief zouden moeten blijven proberen om een baan te zoeken. Ik denk echter dat het UWV werklozen wel meer ondersteuning zou kunnen bieden (zonder dat daar meteen werkcoaches aan te pas komen). door bijeenkomsten te organiseren waar werklozen elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen kunnen uitwisselen, kunnen helpen.
Niet iedereen heeft immers voldoende basisopleiding om zich een weg te vinden in de digitale wereld, het schrijven van brieven, presentatie etc. Werklozen kunnen elkaar daarin ondersteunen.
Ik verbaas me zeer over uw uitspraken over de mogelijkheden van werklozen op de arbeidsmarkt. De mogelijkheden van werkloze 55 -plussers zijn bijna nihil. Ook als men onder zijn of haar niveau wil werken zijn er bijna geen beschikbare banen voor deze categorie. Er wordt ook weinig tot bijna niets ondernomen om de kansen van deze groep mensen te verbeteren. Ondanks de mogelijkheden voor subsidie zijn werkgevers nog steeds niet genegen iemand van 55+ aan te nemen. Deze categorie wordt niet als een verloren generatie beschouwd maar wordt gewoon afgeschreven.
Gisteren was er nog een nieuwsbericht dat de werkloosheid nog steeds stijgt. 97.000 Banen tegenover meer dan 650.000 werklozen is maar zeer beperkt en dan zijn het ook denk ik banen die maar in bepaalde segmenten beschikbaar zijn.
Door Sharmila Krishnasing (Uitkeringsdeskundige) op
Ik kan me geheel vinden in het bovenstaande artikel.
Het is nu inderdaad moeilijk om aan een baan te komen laat staan een functie op eigen niveau.
Er zijn een hoop hoogopleide werklozen die het mi ook moeilijk vinden om een baan beneden hun eigen niveau te willen accepteren.
Neem bijv. de bijstandsgerechtigden zij worden door de gemeente verplicht om met behoud van de WWB uitkering te werken. Met als doel dat deze populatie sociaal geactiveerd worden met als uitzicht op een baan hetzij op contractbasis of vast dienstverband.
MIsschien zou dit voor de werklozen ook een optie kunnen zijn?
Graag wil ik nog reageren @JvdHeuvel "die auteur wat voor een gast deze is een werkcoach of zo"?
Neen, Bruino Bruins is de bestuursvoorzitter van de Raad van UWV.
Tot zover mijn bijdrage,

Hartelijke groet,
Sharmila Krishnasing
Door Luilekker (land) op
aan dit gratis geld feest komt binnenkort een eind, wen er maar aan.
Door DM op
Ik ga er vanuit dat bijna niemand voor zijn plezier in de WW zit. En na de steeds korter wordende WW-periode lonkt voor veel mensen de bijstand. Tenminste als ze geen vermogen hebben, wat eerst moet worden opge-eten. De meeste mensen spannen zich wel vanuit zichzelf in om aan een baan te komen. Daarvoor is geen betuttelende sollicatieplicht nodig. De sollicitatieplicht is zowel frustrerend voor werknemers als werkgever. Werknemers moeten van het UWV solliciteren op vacatures, waarvan ze al bij voorbaat weten dat ze kansloos zijn. Werkgevers worden opgezadeld met een extra administratieve last, omdat ze per vacature al een halve dag kwijt zijn om het kaf van het koren te scheiden. Daar schiet niemand iets mee op, want werklozen komen er echt niet sneller door aan een baan. Het gaat niet om de kwantiteit van de sollicitaties, maar om de kwaliteit. En in de huidige arbeidsmarkt is het zo dat een grote groep praktisch kansloos is. Als je boven de 45 bent, kun je het, enkele specialisten uitgezonderd, wel shaken. Met het steeds verder opschuiven van de pensioengerechtigde leeftijd zal dit probleem de komende jaren alleen maar toenemen. Dat is voor de betrokkenen al erg genoeg en hoeft niet nog eens extra ingepeperd te worden met een zinloze sollicitatieplicht. Laat de overheid eerst maar eens komen met leeftijdsgericht arbeidsmarktbeleid en niet de schuld bij voorbaat leggen bij de werklozen.
Door Joke op
Eens dat werklozen zich moeten inspannen om een nieuwe baan te vinden, hoewel ook zeer frustrerend (eigen ervaring). UWV mag echter best een actievere rol spelen, ook en juist voor ouderen. Vriendin van me (57) kreeg laatst als reactie: "ach mevrouw, u komt toch niet meer aan het werk." Hoezo?? Van andere 'ouderen' hoor ik dat hun dossier al blijkt gearchiveerd.
Ook op andere fronten wordt werken ontmoedigd. Een keer een freelance klusje? Dan ben je meteen zelfstandig ondernemer en worden die uren definitief van je ww afgetrokken. Bizar.
Door tjark reininga op
roerend, dat beroep op solidariteit. jammer echter, dat die solidariteit eenzijdig is en door de beleidmakers rond het UWV na willekeur wordt bekort. nu weer tot twee jaar. hoezo, solidair?