of 59082 LinkedIn

Samen door ontwikkelen

Op dinsdagavond 27 januari werd Jeugdbescherming Regio Amsterdam, de club waarvan ik al weer zes jaar bestuursvoorzitter mag zijn, uitverkozen tot beste overheidsorganisatie van het jaar. Een eervolle onafhankelijke kroon op jaren hard werken aan de missie Ieder Kind Veilig, zeker gezien het sterke veld van medefinalisten. Lees hier het juryrapport en kijk hier naar het nominatiefilmpje over onze nieuwe generiek gezinsgerichte manier van werken (GGW).

Juryvoorzitter Liesbeth Spies riep op de verkiezingsavond alle finalisten op om hun goede praktijken breed te delen. Die handschoen pakken we bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam (JBRA) graag op. We hebben daar al enige ervaring mee. Zo adviseren onze gezinsmanagers “on the job” de collega’s van de nieuwe wijkteams in verschillende gemeenten in de regio Amsterdam en dat heeft al geleid tot een forse daling van de instroom van gezinnen naar JBRA. Ook beschikken we over een expertisecentrum dat op verschillende onderwerpen deskundigheidsbevordering biedt. Altijd door trainers die zelf ook nog dagelijks met de poten in de modder staan. Daarnaast werken we al een tijdje samen met de collega’s van Intervence (het voormalige Bureau Jeugdzorg Zeeland) aan de invoering van GGW op Zeeuwse maat en ook daar is inmiddels sprake van een forse daling van gedwongen maatregelen.

 

Wij van JBRA zijn natuurlijk heel erg trots op wat we bereikt hebben. Tegelijkertijd hebben wij geleerd dat succesvolle verspreiding van goede praktijken gebaseerd moet zijn op een intensief proces waarbij alle betrokkenen (gezamenlijk) door hun eigen leerproces ingaan. Niet uitrollen maar inrollen van goede praktijken heb ik dat wel eens genoemd. Lees bijvoorbeeld mijn blogreeks er nog maar eens op na. Iedereen heeft recht op zijn eigen leerproces en dat maakt dat onze trots op de uitverkiezing gepaard moet gaan met een houding van bescheidenheid, willen we als JBRA met succes een bijdrage leveren aan de bredere verspreiding van onze goede praktijken.

Bescheiden in de zin dat onze goede praktijk alleen een bijdrage kan leveren aan het succes van andere organisaties wanneer die als inspiratie dient om eigen goede praktijken te ontwikkelen. Het simpelweg kopiëren (uitrollen) van een bewezen goede praktijk levert onvoldoende eigenaarschap op om tot duurzame verbetering op een andere plek te leiden. Dat lukt alleen wanneer men zich in die andere organisatie de verbetering letterlijk “eigen” kan maken op de maat van de lokale situatie. Dat vergt dus van de organisatie die haar goede praktijk in de aanbieding doet een houding van gepaste bescheidenheid. Ik zeg dat met zoveel nadruk, omdat ik weet dat ons grote enthousiasme over GGW makkelijk als arrogantie kan overkomen en dan gaat de deur naar gezamenlijk leren dicht.

 

Daarbij komt dat het succes van JBRA geen geïsoleerd succes is. Ons succes is mede te danken aan de (financiële) ruimte en het vertrouwen dat we kregen van ambtenaren en politieke bestuurders van de Stadsregio Amsterdam en de ministeries van V en J en VWS. Ons succes is mede te danken aan de goede samenwerking met de 16 gemeenten in de Stadsregio Amsterdam waaronder onze medefinalist de gemeente Zaanstad. Ons succes is mede te danken aan de samenwerking met onze netwerkpartners. De forse daling van het aantal ondertoezichtstellingen en gedwongen uithuisplaatsingen was bijvoorbeeld niet mogelijk geweest zonder de innovatie van het zorgaanbod van onze collega’s van Jeugd- en Opvoedhulp. Ons succes is mede te danken aan het sociaal netwerk rondom gezinnen dat we mobiliseerden met de inzet van Eigen Kracht Conferenties. En natuurlijk is ons succes mede te danken aan de gezinnen die met ons het avontuur van een nieuwe werkwijze zijn aangegaan.

 

En als de verkiezing van de overheidsorganisatie van het jaar iets duidelijk maakt, is het wel dat er op veel plekken sprake is van inspirerende ontwikkelingen. Daar kunnen en willen wij ook weer van leren, nieuwsgierig als we zijn om ook van anderen te leren. Hoe goed dat voelt hebben we onder andere ervaren in onze samenwerking met medefinalist Zaanstad.

 

Aan de oproep van juryvoorzitter Liesbeth Spies om onze kennis en ervaring breed te delen willen we dan ook graag gevolg geven. Onze trots op de uitverkiezing tot beste overheidsorganisatie van het jaar maakt dat we staan te trappelen. Mail naar erik.gerritsen@jbra.nl. Onze ervaring met duurzaam transformeren maakt dat we ons aanbod ook doen vanuit gepaste bescheidenheid. Vanuit de overtuiging dat alle kinderen in Nederland alleen blijvend veilig kunnen opgroeien als we daar gezamenlijk de schouders onder zetten. Samen door ontwikkelen dus.

Erik Gerritsen

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Angelique (bmw) op
Eric, goed dat je stelt dat jullie nog een weg hebben te gaan. Ik hoop dat de organisatie en de leiding in staat zal blijven alle komende eeuwen zich adequaat te blijven ontwikkelen om het doel waarvoor zij bestaat en waaraan zij haar bestaansrecht ontleent correct uit te voeren. Maatschappelijke en jeugdontwikkeling eist constante bijsturing van een org. zoals de jouwe, als leiding en uitvoering dat op enig moment vergeten ben je te laat met bijstellen, betekent dat je wederom veel tijd en motivatie hebt verloren. Ik heb hier grote zorgen over omdat je organisatie model niet deugd, maar geef de komende 5 jaar aan jouw de eindverantwoording hieromtrent. Ik kan wel beoordelen of jullie de prijs verdienen, daarvoor hoef ik niet te komen kijken. Je uitnodiging sla ik af. Een prijs in deze sector vind ik gênant, dat doe je gewoon niet. Is ook niet uit te leggen aan je "klanten" Je hebt je taken gewoon correct uit te voeren en adequaat bij te stellen volgens de nieuwe geldende teneur en verder bescheidenheid! Die van wc eend is ook op zijn plaats, we weten hoe het wereldje werkt. Ben wel benieuwd naar het jury rapport en wie de verdere kanshebbers waren. De sector van BJ is verreweg de moeilijkste, hoe vergelijk je dat met andere kanshebbers uit een andere discipline? Alom als je werkelijk je prijs serieus neemt zal de komende periode blijken of de uitvoering van BJ werkelijk beter is, interne organisatie is de voorwaarden voor correcte uitvoerende prestatie. En anders groots publiekelijk persoonlijk door het stof Eric en de prijs inleveren en de schuld op je nemen. Dat is een consequentie van je wijze van handelen en een prijs aanvaarden, als het verkeerd gaat hebben kinderen in de knel wederom verloren ( 5 jaar, weg veilige jeugd , onherstelbare leed geschied en niet meer herstelbaar !)

Eric voorkom dit en lever de prijs nu publiekelijk in anders ga je waarschijnlijk over 5 jaar publiekelijk aan de paal, dat is de consequentie als je de wij van wc eend organisatie prijs behoud
Door Ferdinand op
Ik durf te wedden dat Gerritsen en zijn club geen idee hebben waar ze mee bezig zijn. Deze WC-eendverkiezing zegt daarom helemaal niets. Jeugdzorg Brabant is inmiddels onder verscherpt toezicht geplaatst. Andere jeugdzorginstellingen zullen spoedig volgen. Het is een grote bende en daar zullen we, tot schade en schande, de komende jaren wel achter komen.
Door Erik Gerritsen (Auteur van deze columns) op
Beste Angelique, we zijn verder dan jij beschrijft maar we hebben ook nog een weg te gaan. Terecht stel je de vraag waarom niet 25 jaar eerder? Wellicht dat dat ook de weerbarstigheid van de uitdaging aan geeft. Wij hebben de slag tenminste nu gemaakt. Hopelijk volgen er velen. Om te beoordelen of wij de prijs nu al verdienen nodig ik je uit voor werkbezoek.

Beste Frederique de clienttevredenheid is gestegen van 6- naar 7,5 en we kunnen ahv combinatie wetenschappelijk onderzoek en certificering aantonen dat kinderen veiliger opgroeien.
Door Angelique (BMW) op
Er zijn goede slagen gemaakt qua organisatie model en heruitvinden van de taken die zijn toebedeeld dat is waar. Bijzonder dat daar een prijs voor wordt uitgeloofd omdat klaarblijkelijk dit geen vanzelfsprekendheid is maar unique! Wel raar dat het de afgelopen 6 jaar pas is gebeurd, is 25 jaar te laat. Alom , jezelf op de schouder kloppen en een veer in de bips vind ik gênant, 25 jaar te laat aangepast aan de maatschappelijke ( jeugd) ontwikkeling en afwachten of deze exercitie überhaupt iets gaat bijdragen aan het welbevinden van de jeugd tussen wal en schip. Over 5 jaar publiekelijk je prijs inleveren als dat nodig is moet je dan ook durven als je blijkt te heb gefaald. het veranderen van de organisatie kan enkel en alleen tot doel hebben je taken beter te volbrengen. Ik heb er een hard hoofd maar geef het voordeel van de twijfel...( publiekelijk de prijs weigeren en gepaste terughoudendheid is trouwens ook een mogelijkheid, bespaart je de afgang als het misgaat)
Door Frederique van Campen (Teamleider JGZ GGDrU) op
Ik vind jullie voorbeeld gecombineerd met ambitie en bescheidenheid zeer verfrissend en passend bij de tijdgeest waar wij in leven. Ben vooral ook heel benieuwd hoe jullie klanten jullie dienstverlening vinden en ook wat het kind en zijn of haar systeem aan voordelen onder vinden. Zijn zij ook daadwerkelijk beter af? Het zou mooi zijn als die focus nog meer expliciet in jullie verhaal naar voren kan komen!