of 59329 LinkedIn

Psychiatrische ouders en tikkende tijdbommen

75% van de jeugdzorgproblematiek wordt primair veroorzaakt door problematiek bij de ouders. Naast in voorgaande columns al besproken problematiek gaat het ook vaak om ernstige psychiatrische problematiek.

In 25% van de gevallen wordt de problematiek vooral veroorzaakt door eigenschappen van het kind zelf, eveneens vaak van complexe psychische aard. In beide situaties (vaak ook in combinatie), is het in het merendeel van de gevallen mogelijk de hieruit voortvloeiende ontwikkelingsbedreigingen voor het kind in drang of dwang kader in de thuissituatie beheersbaar te krijgen. Drang of dwang omdat ernstige psychopathologie veelal in eerste instantie gepaard gaat met ontkenning van de problemen. Een ongemakkelijke waarheid in de jeugdzorg is echter dat er extreme situaties voorkomen die vergaand ingrijpen onontkoombaar maken ter voorkoming van onnodig ernstig leed. In deze column bespreek ik twee van die extreme situaties, te weten ernstig psychiatrische ouders en jeugdige tikkende tijdbommen.    

 

Psychiatrische ouders

 

Anders dan velen mogelijk denken, wordt er in de jeugdzorg maximaal ingezet op het thuis blijven wonen van kinderen van psychiatrische ouders, of terugkeer na uithuisplaatsing. Veelal succesvol, maar niet zonder risico’s zoals bijvoorbeeld enige tijd terug bleek uit de moord op een achtjarige jongen uit Delft, waarschijnlijk door zijn psychiatrische moeder. Na een aanvankelijke uithuisplaatsing, werd stap voor stap gewerkt aan terugkeer. Moeder liet zien “therapietrouw”, te zijn en goed te presteren bij 12 begeleidde omgangsbezoeken en het eerste niet begeleidde omgangsbezoek. Bij het tweede niet begeleidde bezoek ging het toch dramatisch mis, zonder dat daar een indicatie voor was. Dit soort incidenten kunnen alleen voorkomen worden als kinderen van ernstig psychiatrische ouders per definitie uit huis worden geplaatst. Daar pleit ik niet voor. Maar in extreme situaties is dat wel de minst slechte oplossing, zoals blijkt uit het volgende verhaal dat een ervaringsdeskundige mij onlangs toezond. Ik geef hier zijn verhaal letterlijk weer met zijn toestemming. Het verhaal spreekt verder voor zich.

 

“Ik kom uit een gezin waar de ouders ernstige psychische problemen hadden. Ik ben de jongste van vier kinderen. De eerste keer dat ik met de psychiatrie in aanraking kwam was een gesprek in een ziekenhuis te Zaandam, waar mijn vader opgenomen was, met een psychiater die graag een gesprek met het gezin wilde. Ik was toen 11 jaar. Na die keer volgden meer opnames. Dan mijn moeder, dan weer mijn vader. Er werd ons niets verteld over wat er eigenlijk aan de hand was wat betreft de problemen thuis. Mijn ouders voelden de problemen niet aan, laat staan dat ze ze konden oplossen, en allemaal hebben we grote problemen ontwikkeld. Mijn oudste zus “kreeg” anorexia nervosa. Ze werd opgenomen, genas, en werd uit huis geplaatst. Mijn andere zus werd ernstig depressief en psychotisch en heeft in 1984 zelfmoord gepleegd. Korte tijd erna overlijdt mijn vader aan een hartaanval. Zelf ben ik langere tijd ernstig depressief geweest. Met mijn broer en zus heb ik geen contact meer, alleen af en toe met mijn moeder. Ik heb in het verleden wel hulp gezocht, waaronder een langdurig verblijf in de therapeutische gemeenschap de Wieke te Enschede, wat ik beschouw als een van de grootste vergissingen van mijn leven, maar pas nu - ik ben de 40 gepasseerd - gaat het beter.

 

Ik ben ervan overtuigd dat het niet had hoeven te gebeuren als er eerder was ingegrepen, en dan denk ik aan het ontzetten van mijn ouders uit de ouderlijke macht, en het onderbrengen van mijn zussen en broer in pleeggezinnen. Ik weet zeker dat dan veel leed was voorkomen.

 

Afgezien van ingrijpen, als de ouders ernstig tekort schieten zou het heel fijn zijn voor de kinderen als de buitenwereld de problemen op zijn minst onderkent, Ik denk aan een huisarts, familie, hulpverleners en ook de school. Alle kinderen hebben op het Michael College gezeten te Zaandam, maar er is nooit enige betrokkenheid geweest naar de thuissituatie en hoe wij daaronder leden. Hierbij moet ik nadrukkelijk een uitzondering maken voor een natuurkundeleraar, met wie we later wel contact hebben gehad. De behandelende arts van mijn oudste zus heeft gezorgd dat zij uit huis werd geplaatst, maar heeft de rest laten zitten. En oh wat was het nodig om in te grijpen. Huisarts, familie, hulpverleners, ze lieten ons maar aanmodderen.

 

Mijn ouders konden de situatie niet aan, maar het is zo triest dat een gezin dan eigenlijk aan zijn lot wordt overgelaten en het steeds slechter gaat, zonder dat iemand ingrijpt. Als je ziet dat een situatie afglijdt, omlaag een ravijn in, laat je dat dan gebeuren?”

 

Stef Bon, Voorburg

 

Tikkende tijdbommen

 

De tweede extreme situatie waar ik aandacht voor wil vragen betreft jongeren waarvan de professionals (vaak al de docenten op de basisschool) aan hun water voelen dat zij niet te corrigeren zijn en uit zullen groeien tot vergaande criminelen die zullen gaan moorden. Er is geen sprake van gewetensontwikkeling. Het gaat om

jongeren waarvan psychiaters al op jonge leeftijd zeggen dat ze zijn “uitbehandeld”.

Onze maatschappij gaat uit van straffen na de daad en niet van voorkomen. Op zich volledig terecht, maar wat te doen als je weet dat wanneer je een jongen loslaat dit neerkomt op “an accident waiting to happen”? Het komt heel weinig voor, maar ze bestaan. Omdat maar één op de twintig jeugd-tbs’ers op latere leeftijd een volwassen-tbs krijgt is de angst van kinderrechters dat iemand van veertien die een delict pleegt tot zijn zestigste in tbs zit. Al is de laatste jaren de risico-inschatting ver vooruit gegaan, het blijft een lastige klus om te voorspellen of iemand opnieuw zwaar de fout in zal gaan of niet. De recidive van jeugd-tbs’ers is na twee jaar 43 % en na zes jaar zelfs 70% maar dat betreft vaak lichtere delicten. Het is een illusie te denken dat je alle vreselijke incidenten kunt voorkomen. (NRC, 29 februari 2012 naar aanleiding van voormalig jeugd-tbs’er Stanley die het vijftienjarige meisje Ximena vermoordde).

 

Ondanks deze onzekerheden ben ik voorstander van het voorstel van staatssecretaris Teeven om in uitzonderlijke gevallen jeugd-tbs om te zetten in volwassenen-tbs. Ik ken situaties van door mijn medewerkers als “tikkende tijdbommen” aangeduide jongeren, waarvan alle betrokken professionals het onverantwoord vonden om de jongere weer vrij te laten. Nog onlangs werden we gelukkig gered door de gong, omdat de jongere in kwestie zelf snel opnieuw in de fout ging zonder dat er doden waren gevallen waarmee hij wel expliciet en nadrukkelijk had gedreigd.

 

Een verantwoordelijkheid voor de GGZ

 

Om de risico’s voor ernstig leed en fatale ongelukken zo veel mogelijk in te perken is het dus van groot belang dat we in extreme situaties vergaand durven in te grijpen. Psychiaters moeten hierin meer hun verantwoordelijkheid nemen, door de privacy van en vertrouwensrelatie met hun cliënt niet heilig te verklaren. Het is een wijdverbreid misverstand dat psychiaters met handen en voeten zijn gebonden. Op basis van een beroep op overmacht/conflict van plichten is het wel degelijk de professionele plicht van psychiaters om in geval van ernstige psychiatrie bij de ouders te kiezen voor de veilige ontwikkeling van het kind en om ten aanzien van tikkende tijdbommen te kiezen voor de veiligheid van “anderen” , maar daarmee uiteindelijk ook voor de veiligheid van de jongere in kwestie die niet in staat is gewetensvol te handelen.

           

Ik kijk uit naar uw reacties.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Kevin Immers (DJ) op
Heey,

Ik wou dit even melden GGZ Luisterd voor geen meter naar de Patient.
Tegen mij vertelden ze altijd eerst moet ik erbovenop komen dan derest.
Nou ik word alleen gelukkig als ik anderen kan helpen.
Uhh dus zij beweren dat ik dit verkeerd zie.
Zei weten beter dan mij wat ik denk, laat me niet lachen.
I`m A Psycho Maniak, slimmer dan een Psychiater.
Ik wil DJ worden om zo de wereld te redden.
Wees hier blij om, want als moordenaar.
Tsja Most Wanted in the World.

Wat ik wil zeggen doe hier fockin wat aan.
Als de verkeerde Same Minded Like Me.
Zo uit jullie handen wegglipt.
Zullen er veeeeel mensen sterven.
Ik waarschuw nu omdat ik ieder levend wezen Respecteer.
Ik wil niet dat er zo'n Lunatic op vrije ooit los loopt.

Grts
Door anoniem (moeder) op
en wat als je psychiatrisch patient word omdat je kind dankzij van een web van leugens bij je wordt weggehaald? waarheidsbevindingen doen ze niet aan, alleen omdat mijn financiele situatie slecht is ben je gewoon overgeleverd en sta je met je rug tegen de muur want dan grijpen ze dat wel aan om alsnog hun fouten te verdoezelen
Door Lb.Koppenol (ondersteuning OMstanders bl Rijnmond. groep OOB.) op
Ondanks alle vreemde reacties van een aantal mensen reageerders, is het gewoonweg broodnodig dat er wordt ingegrepen in gezag van vele duizenden mensen, w.o. vele 'vrouwen' met en zonder ernstige geestesstoornissen die al jaren de zaken konden belazeren in Familierecht ondermeer. Door misbruik van het eigen etiket onder andere. Bedrog en liegen staat gewoonweg kenmerkend voor borderline bij dat soort welzeker. Bekend verhaal en als dan al jaren wordt gevraagd en gewaarschuwd kinderen te beschermen tegen dat soort waanzinnigen, waar je bij velen aan de 'buitrenkant' het niet zou zeggen of zelfs kan zien nota bene dan is het hoog hoog tijd ook dat meldPLICHT wordt ingevoerd en geen GEZAG over welk kind dan ook zoals nu wel gebeurde, te geven aan dat soort vrouwen.
Het kost daarna miljarden aan begeleiding namelijk omdat preventief rechters niet hebben ingegrepen. Daarna de OTS sen nodig zijn en uithuisplaatsingen oiok trouwens. Gebeurt nog veel te weinig. Ik hoor die mensen hier kommentaargevers niet zeggen wij lossen het wel op dat die duizenden kinderen niet langer blootstaan aan zulke vrouwen die vaak nog crimineel zij of zo handelen ook. Zie zelfs ouders van ernstig borderliners dames, die ontkennen en zelfs meedoen aan de waanzin gepleegd door zulke figuren. Dat is het verrotte in het ook onwetende over die materie bij velen en dat blijkt ook hier wel. Meneer Gerritsen gewoon doorgaan!
Anders zitten al die gedupeerde door moeders kinderen over tientallen jaren bij programma's "ik zoek mijn vader iof dna onbekend" zonder kinderrechten gezet door moeders dat "soort" ook al liegende.
Door Jos Witting op
Door Jos Witting op 24 maart 2012 14:35
En zo ziet zo'n 'liefdevolle' uithuisplaatsing er dan uit. http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2012/03/vid

Hoe slecht moet je zijn om te verdedigen dat zoiets in het belang van kinderen is? Of dat het niet uitmaakt, omdat de kinderen toch al getraumatiseerd zijn?

Dit is gewoon ziek. Hulpverlening zou er alles aan moeten doen om de loyaliteit van kinderen jegens hun ouders - ook al mishandelen die hen - te respecteren en daar voorzichtig mee om te gaan.

Zo'n Gerritsen die niets anders doet dan gedwongen hulpverlening propageren - en nooit een woord wijdt aan loyaliteit en hechting en daar nul rekening mee houdt, en dus nul rekening houdt met de belangen van kinderen zou ontslagen moeten worden.

Gelukkig lijkt dat bij Binnenlands Bestuur inmiddels het geval na heel erg veel kritiek op deze gewetenloze gecorrumpeerde man zonder enige deskundigheid over de jeugdzorg.

Kijken dus, en stuur de link door. Al mishandelen ouders nog zo erg - het is de vraag of dat zo is want jeugdzorg maakt heel veel fouten in hun beoordelingen - dan nog doe je kinderen zoiets niet aan. Je doet er alles aan om nieuwe trauma's te voorkomen. Dus hulpverleners zouden er alles aan moeten doen om uithuisplaatsingen tactisch en voorzichtig aan te pakken. Dit kan natuurlijk heel anders, maar ja, daar maken ze geen tijd voor. Tijd is geld en dat geld hebben bestuurders liever voor zichzelf, hun ministerssalarissen en dure kantoren. Zie ook Gerritsen.

Dit is pure kindermishandeling. Clubs die dit doen verdienen geen maatschappelijk vertrouwen meer.

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2012/03/vid
Door Stef Bon op
Ik ga hier verder niet op in. Ik heb eerder gemeld dat ik het een goede zaak vind dat er instanties en mensen zijn die ingrijpen ipv toekijken cq afwachten, wat ik met een globale schets van mijn ervaringen heb onderbouwd. Daar wil ik het verder bij laten. Ik vind het medium Internet niet geschikt voor verdere discussies.
Door Tegengeluid op

@ Stef Bon,

Nou, dat is in elk geval een zorg minder. Goed dat je reageert. Maar toch had Gerritsen niet jouw naam voor zijn eigen doel mogen gebruiken en je niet zo voor eeuwig op het internet mogen zetten.

Je geeft aan in jouw brief dat de jeugdhulpverlening destijds niet goed functioneerde, jou in de kou liet staan. De boosheid van veel reageerders betreft het feit dat de jeugdhulpverlening nog net zo disfunctioneel is, en anno nu nog veel erger. Een belangrijke reden daarvan is dat jeugdzorgorganisaties zijn gefixeerd op hun eigen belangen: geld, werkgelegenheid en er toe doen, meepraten op hoog niveau.

Wat er nu met jouw brief gebeurt is dat Erik Gerritsen -wiens organisatie BJAA zeer ernstig disfunctioneert hetgeen hij steevast ontkent - die brief aangrijpt om te zeggen: zie je wel. Er is vraag naar ingrijpen, dus wij willen extra geld hebben.

Maar Erik Gerritsen krijgt al voortdurend extra geld, om wachtlijsten te bestrijden, om zijn organisatie te verbeteren. En het helpt allemaal niet, het klachtenprobleem is enorm en zeer veel mensen zijn bang voor Gerritsen en zijn BJAA, wegens het machtsmisbruik.

Dus terwijl je eigenlijk wilde zeggen dat je graag wilt dat de hulpverlening verbetert, wordt jouw brief nu gebruikt in de politieke spelletjes van Erik Gerritsen. Kijk eens hoe nodig wij zijn! Geef ons extra geld daavoor!

Maar dat extra geld gaat net naar de kinderen, waar jij voor pleit. Dat extra geld gaat in de praktijk naar Erik Gerritsen zelf. Naar zijn topsalaris (minstens Balkenende maar vermoedelijk nog meer aan emoluenten, hij houdt het ook geheim in zijn jaarverslag. En het gaat op naar zijn extreem luxe hoofdkantoor en het gaat op kosten van de belastingbetaler en onder werktijd promoveerde op zijn eigen carriere.

Reageerders vinden daarom dat Gerritsen jouw ellende en alleen gelaten zijn daarom gebruikt voor zijn eigen doel. IN plaats voor jouw doel: betere hulpverlening. En daarom is het gebruik van jouw brief en jouw privacy en jouw naam in zijn columns niet koosjer.

Dat betreft de woede. Maar dat kinderen zoals jij veel beter geholpen moeten worden, daar is iedereen mee eens. Het wrange is alleen dat als je nu kindermishandeling meldt bij BJAA er vaak niet eens wordt terug gebeld.

Ze laten kinderen nog net zo in de kou staan als vroeger en zelfs nog veel meer. Dat maakt jouw moed voor een betere hulpverlening overigens zeer bewonderenswaardig. Het wordt inderdaad de hoogste tijd!

Door Stef Bon op
Hallo,

ik ben degene die het stukje heeft geleverd aan E. Gerritsen. Ik heb zelf contact met hem opgenomen, en na goed overleg, een korte samenvatting opgestuurd ter publicatie.

Omdat er in verschillende reacties wordt gesuggereerd dat E. Gerittsen dat zomaar heeft gedaan, en dus mijn privacy heeft geschaad, wil dat even duidelijk maken. Van zomaar publiceren is totaal geen sprake.

Ik heb hiertoe zelf initiatief genomen, ik heb contact gezocht met E. Gerritsen, daar ik het erg goed vind als er in een gezin wordt ingegrepen als daar aanleiding toe is. Zoals uit mijn stukje blijkt is dat bij het gezin waar ik in ben opgegroeid niet gebeurd, met alle vreselijke gevolgen van dien. Als kind ben je machteloos, en je redding kan dan een externe partij. Ik kan en wil niet oordelen over elk ander individueel geval, maar ben ervan overtuigd dat instanties als Bureau Jeugdzorg er veel beter aan doen doortastend op te treden dan afstand te nemen. Want dat doen er al veel te veel in Nederland.
Door Tegengeluid op
En verdomd: nog een idee gejat van Bolhaar en dat hier gepromoot. Zie de link hieronder. Om de opdracht van het OM binnen te krijgen natuurlijk en de uitvoering te kunnen doen. Hoe vaak is er nu wel niet door lezers gereageerd op de columns van Erik Gerritsen dat het oude plannen zijn in een nieuw jasje. En wat blijkt? Erik Gerritsen doet niets anders dan netwerken om te speuren wat in de mode is bij politici en beleidsmakers. Zodat hij daar snel op kan inspringen en zijn BJAA kan verkopen in zijn columns hier. Het gaat alleen maar om belangen, geld en politiek. Dit heeft niets met de belangen van kinderen te maken.

De enige manier naast Erik Gerristen als de sodemieter als columnist op de keien zetten (wat Binnenlands Bestuur niet lijkt te durven) om tegenwicht te bieden, is constant vragen aan de wetenschap wat nou het echte belang is voor kinderen in de jeugdzorg.

Want deze columns zijn zo corrupt als ik weet niet wat. En dat is al die tijd al door Jan en alleman beweerd hier in Binnenlands Bestuur in de reacties maar Gerritsen deed het af als kwaadsprekerij, onzin, niet bewezen. En dat klachten bij jeugdzorg horen.

Jaja. Het is nu toch voor iedereen wel duidelijk dat hij de hele kluit belazerde en nog steeds doet.

https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/opinie/ …
Door Tegengeluid op
Een dringend verzoek aan Binnenlands Bestuur: zorg dat er bij elke column van Erik Gerritsen (als jullie dan kennelijk zo hechten aan deze 'deskundige' als columnist) er in elk geval wederhoor is van wetenschappers. Want nu hebben we de situatie dat die constant via twitter aan de bel trekken maar niet gehoord worden.

Burgers (en zeker de gemeenteambtenaren die straks de opdrachten en het geld te vergeven in de jeugdzorg) hebben het recht om te weten of al die voorstellen die zo mooi klinken wel werken.En of ze niet al tien keer eerder zijn uitgeprobeerd (en mislukt vaak) Lezers hebben ook het recht om de politieke spelletjes in deze aanbestedingen te zien, in plaats van achteloos deze columns te lezen en zich dar niet van bewust te zijn.

Voorgestelde commentatoren: Rien IJzendoorn en/of Carlo Schuengel, DE deskundigen op het gebied van het kernprobleem van jeugdzorgkinderen: hechting. Heel belangrijk om hun standpunt te horen, omdat juist bij deze problematiek heel veel behandelingen averechts werken. Alles draait om hechting en deze deskundigen horen de belangrijkste adviserende rol te hebben in de jeugdzorg.

Dan heb je nog hoogleraren kinderpyschiatrie, zoals Robert Vermeiren of een kinderpsychiater en belangrijke man in de JZ-wereld: Peter Dijkshoorn.

En niet te vergeten MIcha de Winter en Jo Hermans, de pedagogen.

In elk geval, Binnenlands Bestuur, pak de journalistieke plicht op tot tegenhoor. Dat bent u aan uw doelgroep echt verplicht.
Door Tegengeluid op
En ja hoor, vandaag komt de aap weer eens uit de mouw. In Amsterdam is veel te doen over gedwongen aanpak van veelplegers en hun broertjes en zusjes. De hoogste baas van het OM, voormalig officieer van justitie in Amsterdam, zoekt de onderaannemers om dat te doen.

"Tijdens zijn detentie moet zo'n persoon heel gericht indringende therapieën en sociale trainingen krijgen die zijn gedrag beïnvloeden", aldus Bolhaar die voorheen hoofdofficier van justitie in Amsterdam was.

Bolhaar wijst erop dat deze aanpak een aanvullend middel kan zijn. ''De rechter zal zo'n maatregel natuurlijk pas opleggen als we die passende programma's kunnen aanbieden, dus die verdienen nu snel verdere uitwerking. Daarover ben ik in gesprek met andere partijen.''

Dus daar ging het al die tijd om. Alle critici over de columns van Erik Gerritsen hadden gelijk. Erik Gerritsen was al die tijd hier in zijn columns in Binnenlands Bestuur bezig om zijn BJAA in the picture te krijgen voor die klus.

Het begint echt walgelijk te worden. Onbegrijpelijk dat Binnenlands Bestuur zich hiervoor leent!

En dan te bedenken dat de gezinsvoogden momenteel niet eens in staat zijn om voor gedetineerde jongeren de school te coordineren. Het lukt ze nog niet eens om scholen te informeren over deze jongeren en te zorgen dat ze goed onderwijs krijgen. Zie een bericht hierover van het NJI van gisteren.

Onderwijs jeugdzorg heeft meer instroominformatie nodig

8 maart 2012

Voor scholen binnen justitiële jeugdinrichtingen (JJI's) en JeugdzorgPlus-voorzieningen is het lastig om relevante informatie over de instromende jongeren te krijgen. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC.

Voor meer info, zie de site van het NJI.

Het is allemaal geld en politiek en heeft in werkelijkheid niets met de belangen van kinderen te maken. Maar wat het ook stuitend maakt is dat Gerritsen niets anders doet dan politiek bedrijven om de positie van BJAA te verstevigen en opdrachten te krijgen. Daarom vertelt hij van die mooie gelogen verhalen over BJAA.

Nogmaals: waarom staat een serieus blad met een goeie reputatie als BB dit in godsnaam toe?! Of heeft het soms te maken met dat er momenteel geen adequate hoofdredacteur is en het blad zielloos dolende?

BB mag wel uitkijken, het is niet alleen meer Gerritsen die hier op aangekeken wordt maar ook Binnenlands Bestuur. Bovendien zou die jongen, Stef Bon, een hele goeie zaak (en claim) hebben tegen BB in het schaden van zijn privacy.

Deze columns beginnen een rottende schandplek te worden.