of 61043 LinkedIn

Oog voor de uitvoering

Het is alweer even geleden dat Tjeenk Willink als informateur zijn eindverslag presenteerde. Het verslag ging vergezeld van een bijlage, waarin hij expliciet ingaat op de uitvoeringsaspecten van nieuw beleid. Een interessant document, dat zeker aandacht verdient.

In de bijlage, met als titel ‘Over de uitvoerbaarheid en uitvoering van nieuw beleid’, geeft Tjeenk Willink een aantal aandachtspunten mee aan de partijen die een nieuw kabinet gaan vormen. Zo wijst hij op de noodzaak om het nieuw te maken beleid aan te laten sluiten bij het reeds bestaande. ‘Er zijn specifieke operaties, of na-ijlende effecten daarvan, die zijn ingezet door vorige kabinetten. Beleidsvoornemens uit het nieuwe regeerakkoord sluiten daar niet automatisch op aan. Dat levert frictie op en belemmert de uitvoering.’ Voor UWV is dat een herkenbare passage. Er zijn door voorgaande kabinetten immers meerdere ingrijpende veranderingen in gang gezet, die tot de dag van vandaag doorwerken in de uitvoering.

 

De oud-informateur benadrukt de noodzaak van - wat hij noemt- ‘het robuust en toekomstbestendig maken van de uitvoering.’ Daarbij vraagt hij aandacht voor ‘belangrijke digitale opgaven, zoals vernieuwing van de ICT, privacy en veiligheid’. Dat geldt ook voor UWV. De afgelopen jaren heeft onze focus gelegen op bezuinigingen (eind dit jaar een bezuiniging van 466 miljoen ten opzichte van 2011), het versneld invoeren van de online dienstverlening en het invoeren van grote nieuwe wetten zoals de Wet werk en zekerheid. Dit heeft veel van onze ICT-capaciteit gevraagd, zowel wat betreft budget als middelen. Prioriteit ligt nu bij het toekomstbestendig maken van onze ICT, om ook op langere termijn onze uitvoeringstaken te kunnen vervullen. In het UWV Informatieplan 2017–2021 hebben wij hiervoor het meerjarenbeeld opgesteld. Ook in de komende editie van dit plan, dat eind 2017 verschijnt, zal de aandacht voor continuïteit, stabiliteit en informatieveiligheid manifest zijn.

 

Naast de genoemde punten worden in het schrijven van Tjeenk Willink nog meer zaken aangekaart die te maken hebben met de uitvoering van beleid. Als voorzitter van een organisatie die ‘uitvoering’ letterlijk vóór in de naam heeft, sluit ik mij graag aan bij de strekking van het document. Ik citeer: ‘Het is voor de geloofwaardigheid van de overheid en de publieke dienstverlening dringend nodig dat volksvertegenwoordiging en kabinet stelselmatig letten op de uitvoeringsaspecten van het beleid, de eigen beleidssector ook stelselmatig uit de ogen van de burgers zien’. Een mooi pleidooi waarvan ik hoop – nee, eigenlijk wel overtuigd ben - dat de formerende partijen er hun voordeel mee doen. 

 

Bruno Bruins
Meer columns van Bruno Bruins leest u hier.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.