of 59318 LinkedIn

Nou doen ze het weer!

Het bestrijden van kindermishandeling speelt in de verkiezingscampagne nauwelijks een rol, maar is wel een belangrijk onderwerp in de verkiezingsprogramma’s van vrijwel alle politieke partijen. Voor wat het waard is, want als feitelijk gedrag van de politiek uit het verleden meer voorspellende waarde heeft voor toekomstig gedrag dan mooie beloftes in verkiezingsprogramma’s dan is er weinig reden voor optimisme.

Feit is immers dat het VWS budget voor bestrijding van kindermishandeling al jaren niet gecompenseerd is voor prijs- en volumestijgingen. Feit is ook dat het huidige kabinet nog niet zo lang geleden heeft bezuinigd op dit budget door het schrappen van de tolkenvergoeding. Terwijl erkend werd dat de inzet van tolken in de jeugdzorg vaak noodzakelijk is om een betrouwbare inschatting te maken van de veiligheidssituatie. In voorkomende gevallen moest dat dan volgens het kabinet toch maar blijven gebeuren ten laste van het gekorte budget. Welke andere taken dan niet of minder hoefden te worden verricht werd er niet bij verteld. Feit is dat recente wijzigingen in de kinderopvangregeling voor sommige pleeggezinnen tot niet meer op te brengen kostenstijging leiden. Reactie van het ministerie van VWS:”Die pleeggezinnen mag u een hogere pleegzorgvergoeding geven, maar dat moet u wel uit het bestaande budget financieren".

 

En zo is het budget voor bestrijding van kindermishandeling de afgelopen jaren beetje voor beetje uitgehold, terwijl de politiek mooi weer bleef spelen met mooie beloftes en publiekscampagnes. De Tweede Kamer stond er bij en keek er naar. Vervolgens was daar vlak voor de zomervakantie het Kunduz akkoord, waarin tegen gemaakte convenantafspraken over loonindexatie in de VWS doeluitkering vanaf 2013 met 2,65 procent werd gekort. Geld dat nodig is om de al gemaakte CAO afspraken in de jeugdzorg te financieren. Deze misrekening leidt er feitelijk toe dat er 25 miljoen minder beschikbaar is voor de bestrijding van kindermishandeling. Hoe dat moet worden opgevangen laat het kabinet opnieuw in het midden. Opnieuw laat de Tweede Kamer dit in overgrote meerderheid passeren.

 

Toen minister Opstelten en staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten dus onlangs hun nieuwe campagne tegen huiselijk geweld en kindermishandeling lanceerden bekroop mij een intens gevoel van “nou doen ze het weer!” Mooi weer spelen voor de bühne en de financiële problematiek van gemaakte politieke keuzes over de schutting naar de uitvoering gooien.

 

In het miljardenspel van de verkiezingscampagne is een financieel probleem bij de bestrijding van kindermishandeling van inmiddels enkele tientallen miljoenen klein bier. Dus is de oplossing van dit probleem ook niet echt ingewikkeld zou je denken. We hebben het hier immers wel over een groot maatschappelijk probleem met betrekking tot de meest kwetsbare burgertjes van ons land. Is het dan teveel gevraagd om ergens in de vele lijsttrekkersdebatten die nog volgen ook een paar minuten aandacht te besteden aan de vraag of politieke partijen bereid zijn boter bij de vis te leveren als het gaat om hun mooie voornemens ten aanzien van bestrijding van kindermishandeling?

Erik Gerritsen 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door BEZORGDE MOEDER op
ik ben een bezorgde moeder ,en ziet hoe de kinderen die JEUGDZORG en ook WILLIAM SCHRIKKER de kinderen bij de ouders weg hallen ,ja bij sommige ouders is het wel nodig dat de kinderen ,weg worden gehaald ,maar waar het niet nodig is worden de kinderen ook bij de ouders weg gehaald ,en het ergste is dat de kinderen dan ook niet op een goede plek zitten omdat de kinderen in de istellingen mishandeld worden door de beleiding worden in de holding gelegt niet door een beleiding maar door meerdere beleiding en door na in de isoleercel gezet en als de beleidingen het niet aan kan word er de politie bij geroepen en die doet dan hard handig het kind aan paken en het kind wordt dan in de boeien geslagen en mee genomen naar de politie buro daar moet het kind in de cel slappen is dat dan normaal dat JEUGDZORG en WILLIAM SCHRIKKER dat goed keuren ook worden de kinderen in de instellingen of leefgroep seksueel misbruik of door een medebewonner of door de beleiding of door een gezinsvoogd die onder de WILLIAM SCHRIKKER zit die pleegvader was die gebruikte de kinderen ook en dat noemt WSG EN BJZ in het belang van het kind ook dat het kind getwongen de prikpil moet nemen tegen de wil van het kind omdat WSG VOOGD EN OOK daelzicht bang zijn dat het nog eens kan gebeuren en dat noemen jullie in het belang van het kind maar dat klopt niet niet in het belang van het kind nee het is in het belang van JEUGDZORG en ook in het belang van WILLIAM SCHRIKKER wandt hun maken de kinderen hellemaal kapot geestelijk en verziek
Door E.Bruil (Docente, oma.) op
U doet het weer meneer Gerritsen of beter gezegd , nog steeds! En het gaat maar door!
U moet niet zo klagen want het is uw eigen schuld. Teveel gebakken lucht en onnodige uithuisplaatsingen en OTS ‘en. Wat uw bureau jeugdzorg onder mishandeling verstaat wordt met de dag ruimer. Laat staan de vaak zinloze, ondeskundige en belachelijke “begeleiding” door gezinsvoogden en “begeleiding” binnen jeugdinstellingen. U heeft vast wel eens wat ”individuele” dossiers van uw werknemers doorgeworsteld? Te triest en te banaal voor woorden. En daar worden ze nog voor betaald ook.
U moest eens weten wat het de ouders en HUN kinderen kost die daar mee te maken hebben….
U weet toch al wat uw jeugdzorg de staat kost?? Of leest u die conclusies niet?
Och!! Even vergeten!! U bent degene die altijd gelijk heeft en zich moet verdedigen tegen al die “ondeskundigen” buiten uw werkterrein. Toch zijn er mensen die het beter weten dan u. Gek he?
Dan klaag maar weer even verder ,meneer Gerritsen. Nog heel lang en veel harder als het aan mij ligt. Mensen die op deze manier werken horen NIETS te verdienen. Horen er eigenlijk niet te zijn.
Hypocrisie MAG niet betaald worden.

Door Renee Middel (bigbitch) op
Ik kom er niet uit.....heb je voor mij nog onderbouwd stem advies ?
Door Lb.Koppenol (onderst.OMstandersBL-gr.OOB-Rijnmond) op
1. Gezag niet meer bij geboorte per automatisme aan de vrouw alleen zoals nu a jaren gebeurde.
2. Alle vals te noemen geboorteaangiftes (sreepjes als vader gezet door moeders) doorlichten en indien nodig terugdraaien en daarmede gezag ook terugdraaien uiteraard. (Dat is handhaving KINDERRECHTENverdrag!)
3. Alle ernstige risicogroepen doorlichten en meldPLICHT ggz invoeren aangezien rechters bij scheidingen nog steeds gezag geven aan lieden vaak vrouw met zelfs geestesstoornis "Borderline". Dat kan niet en mag niet! Zo kunnen en hadden kindermoorden in gevallen zelfs kunnen worden voorkomen wellicht velen ook nog!!
(Geval Savanna o.a. ?! etc etc etc). Schandalig dat dan NIKS werd ondernomen inzake gezag nota bene door familierecht eerder!!
4. Alle gevallen van bedrog leugens en manipuleren als kenmerken borderline bij vnml vrouwen aanpakken en zeer zeer zeker kinderen niet langer in die zaken laten ontvoeren onder de plu van Rechters in gevallen nota bene op grond van VALSE verweerschriften door vrouwen afgelegd aan advokaten die gewoonweg alles op papier kwakken en dat ongestraft kunnen doen in Nederland.
Kortom Nederland moet terug naar de Rechtsstaat die het ZEGT te zijn...............dch al jaren niet meer was voor vele vele duizenden. Nederland moet af van falende ook familierechtssystemen die kinderen schaden...Kortom stoppen met hypocrisie.
En het kommentaar van persoon hiervoor is onzin.
Duizenden kinderen worden mishandeld, ook psychisch na familierechtzaken en worden jarenlang belazerd door veel "moeders" met en zonder stoornis.
(Gardner).
Door karin pieters olde weghuis (psychotherapeute.) op
kindermishandeling valt te voorkomen door vals uit huis geplaatste kinderen veilig bij hun ouders af te leveren in plaats van onschuldige,gehandicapte kinderen neer te zetten in zwaar onbetrouwbare pedofiele instellingen zoals de wsg,en andere aanverwante producten.
want als kinderen veilig bij hun eigen ouders zijn hoeft er ook niet meer geld te komen voor eigen gerief.!!