of 61819 LinkedIn

Misleidende bezweringsformules

De Transitiecommissie Stelselherziening Jeugdzorg doet op zich goed werk. Met haar periodieke voortgangsverslagen houdt ze alle betrokken partijen scherp en haar aanbevelingen snijden meestal hout. 

Ook de nieuwe Transitie Autoriteit zal ongetwijfeld goed werk gaan doen met betrekking tot de onafhankelijke beoordeling van onvermijdelijk met de transitie gepaard gaande frictiekosten en de vraag of de betrokken zorginstellingen deze kosten zelf kunnen dragen zonder daar aan ten onder te gaan. Tegelijkertijd moeten we ons goed beseffen dat clubs als de TSJ en de TA ook dienst doen als bezweringsformules tegen kritiek op de risico’s die met de transitie zijn verbonden. Risico’s de inherent zijn aan een complexe operatie als de transitie jeugdzorg en zeker geen reden om van de transitie af te zien. Risico’s die in beeld zijn en gewoon goed moeten worden beheerst met behulp van goed risicomanagement op de werkvloer van de gemeenten. Risico’s die niet worden beheerst door instelling van commissies en autoriteiten.

 

Onlangs werd bekend dat het kabinet nu ook nog een speciale commissie gaat instellen die goed in de gaten gaat houden hoe de overheveling van alle drie de decentralisaties verloopt. Dit mede in reactie op een kritisch rapport van de Algemene Rekenkamer waarin gepleit werd voor een beoordelingsmoment eind dit jaar. Het kabinet liet weten niets te voelen voor zo’n moment, omdat dat het idee zou geven dat de operatie kan worden afgeblazen of stilgelegd. De speciale commissie kan wel waarschuwen voor knelpunten, zodat het kabinet en de VNG kunnen “ingrijpen”, wat dat ook precies moge zijn. Ook deze speciale commissie zal ongetwijfeld weer met nuttige inzichten en aanbevelingen komen. Punt is, dat iedereen die nauw betrokken is bij (een van de) drie decentralisaties, natuurlijk al lang weet wat de risico’s en knelpunten zijn. In die zin fungeert ook deze speciale commissie weer als bezweringsformule tegen kritiek.

 

Het gevaar van dit soort bezweringsformules is dat het afleidt van wat vandaag en morgen al kan en moet gebeuren om reeds bekende risico’s en prima te voorspellen knelpunten goed te managen. Ze fungeren als alibi om nog maar even af te wachten. Alle betrokken partijen doen er dan ook goed aan om vooral zelf en ook met elkaar aan de slag te gaan met goed risicomanagement. Tegen de tijd dat de speciale commissie met haar bevindingen komt is het rijkelijk laat om nog “in te grijpen”. Zeker gezien het feit dat de drie decentralisaties hoe dan ook door gaan.

 
Erik Gerritsen

Meer columns van Erik Gerritsen vindt u hier

 

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.