of 65101 LinkedIn

Mexicaans leger en Zorgmarktplaats

Het leger in Mexico had vroeger meer generaals dan soldaten. Vandaar de uitdrukking ‘Mexicaans leger’ als je het bijvoorbeeld hebt over een bedrijf met veel managers in verhouding tot het primaire werk. In gemeenteland dreigt er nu een Mexicaans leger aan ‘regisseurs’ voor jeugdhulp te komen.

Amsterdam komt met een experiment dat misschien een oplossing geeft voor zo’n M-leger: een digitale zorgmarktplaats. Allerlei zorgorganisaties vanuit de verschillende schotten en kokers doen mee. Hun professionals zetten op de gemeenschappelijke site hun profiel en waar en hoe ze bereikbaar zijn, ongeacht in welke instelling ze werken. Ouders en jongeren met een vraag zoeken (soms/vaak samen met school of huisarts) op deze marktplaats zelf hun hulp uit. De gekozen hulpverlener - dus zonder tussenlaag van maanden ‘regie’, verwijzing en casus-overleg - gaat naar het gezin, kijkt of, en zo ja, wat er aan de hand is en of er een match is. De match is cruciaal voor het slagen van hulp. Eigen keuze voor je behandelaar werkt ook het beste, volgens onderzoekers (VU). Hoe krakkemikkig die keuze in de ogen van veel ‘regisseurs’ ook tot stand komt. Elke burger wil serieus genomen worden en liefst zelf de regie.


In de proef  financiert de gemeente per gezin de gekozen zorg(uren) in plaats van dat ze de zorgorganisaties rechtstreeks subsidiëren op hun ‘aanbod’. Niemand zoekt hulp voor de lol, dus vrees voor een tsunami aan zorgvraag hoeft niet. Ouders kiezen op hun maat. Maatwerk is op den duur goedkoper, zo verwachten we.


De ondersteuning, waaruit je inwoners ‘gratis’ kunnen kiezen, moet aan kwaliteitseisen voldoen: de gemeente betaalt, dus de gemeente bepaalt. Of je burger kiest anders en betaalt het zelf. Of doet beroep op vrijwilligers. Kan ook goed zijn. Vertrouw uw inwoners! Sommige collega’s zien internetberen op de weg: ‘niet iedereen heeft internet’, uhhh, of… ‘onze doelgroep bereik je hier niet mee’.

Alleen al dat woord ’doelgroep’ waah! Voor een ander denken, daar moeten we vanaf.

Ik ben niet bang dat ouders en hun vertrouwde huisarts of school deze site niet zouden vinden. Zeker jongeren zullen het vinden. Velen weten zorg nu ook buiten ‘regie’ te vinden, zonder dat er dure reclame aan te pas komt. Dan spreek ik ook over de meest ingewikkelde jongeren en gezinnen met zware problematieken: de zorg- én verwijsmijders! Ik zie zelfs ouders binnenrennen die roepen ‘verlos ons van al die regie’. Misschien bewijst dit experiment dat zo’n digitale marktplaats werkt, ook voor een groot deel van de ‘onvindbare’ gevallen?

Ben wel beetje bang voor het leger van regisseurs-in-spe: ach, we doen een beetje mee,  en daarna gaan we over tot de Mexicaanse orde van de dag.

 
Mechtild Rietveld

Meer columns van Mechtild Rietveld vindt u hier.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door B. D. Witteveen op
@Mechtild Rietveld

Maar over drie weken is de besluitvorming in Amsterdam een feit! Er is geen tijd meer voor Hilhorst om te denken en te praten, dat is allemaal al lang gebeurd. Voordat Hilhorst goed en wel beseft waar hij midden in zit en waar Asscher hem in heeft gemanouvreerd, is de kogel al door de kerk!

Zonder dat er naar burgers is geluisterd, zonder dat de opvoedpoli in de nieuwe plannen is betroken en met onvrede bij nog veel meer organisaties tot gevolg. Alles draait om de wensen van BJAA en ERik Gerritsen als voormalige gemeentesecretaris (hoogste ambtenaar van Amsterdam) heeft in zijn eentje dat plan bij de DMO er door heen gejast.

Dat zijn volstrekt ondemocratische situaties! Zonder dat burgers, concurrenten en nieuwkomers zjn gehoord! Schandalig is het, de Amsterdamse gemeenteraad en regioraad dienen dringend wakker te worden en dit plan te verijdelen.

Dan duurt de transitie maar langer. Leven we nu in een democratie of leven we onder de tirannie van Erik Gerritsen in Amsterdam? Ook dienen de klachten over BJAA tot op de bodem te worden uitgezocht voordat de gemeente Amsterdam verder gaat.
Door Mechtild Rietveld (bestuurssecretaris Opvoedpoli) op
Geachte heer of mevrouw Witteveen (hieronder),

Dank voor uw reactie. Ik wil toevoegen dat diezelfde Pieter Hilhorst ook (hopelijk) akkoord zal gaan met het voorgenomen experiment in Amsterdam, waar ik dus deze column over schreef. Hij zal ook benieuwd zijn of het anders kan, met wat minder 'regie'. En als het niet werkt, dan moeten we toch slim gaan kijken wat 'regie' dan inhoudt voor gemeenten en hun inwoners. BJZ was 18 jaar geleden ook in het leven geroepen om 'regie' te voeren over al die zorgclubs. Ook toen kwamen ouders, burgers er niet aan te pas. Dat is niet gelukt, een duur en langdurig 'experiment' dus! Gemeenten hebben kans om het anders, beter en goedkoper te doen.
Draai het eens andersom: niet participatie van de inwoners bij de overheid, maar participatie van de overheid bij zijn inwoners. Dat vergt hele andere ambtelijke en bestuurlijke houding en gedrag. Dat vergt tijd. Maar hopelijk leidt dat niet tot uitstel van de decentralisatie naar de jeugdzorg, want zo blijven we aan de gang. We moeten gewoon maar eens beginnen aan het bouwen van die cathedraal, zonder precies vooraf te weten of het inderdaad beter en goedkoper wordt. Het moet in ieder geval anders, daar is iedereen het over eens.
Mechtild Rietveld
Door B.D. Witteveen op
Het is doodeng. Die ouder-kind regisseurs komen op scholen, in wijkgebouwen en nog het ergste: ze werken nauw samen met de wijkpolitie. Nu al twitteren Amsterdamse wijkagenten alsof ze de reclameuithangborden voor BJAA zijn. Je moet het ene moment bij oom agent kindermishandeling melden in 'het belang van het kind'. Daarna hoor je noooit meer wat terug van BJAA of besluiten BJAA en oom agent jou als melder maar eens in de gaten te houden, want klopt je melding wel? Is het geen laster? Of het volgende moment twittert de wijkagent over een uithuisplaatsing. Zelfde wijkagent loopt ook op scholen in de jeugdzorgteams en vertrouwelijke teams. Dat is pas doodent! Nauwelijks meer verwijderd van een politiestaat.

Ongelooflijk dat Hilhorst zo'n plan wil verkopen als 'eigen kracht' en 'burgerparticipatie'. Want echte eigen kracht en burgerparticipatie is bovenstaande, laat ouders samen met de huisarts hulp zoeken via internet. Maar 500 volstrekt overbodige ouder-kind adviseurs? Overl achter de voordeur?

Schande voor Amserdam en schande voor de idealen van Hilhorst. Wat is hij makkelijk om de tuin te leiden door bestuurders die de banen van hun eigen jeugdzorgmedewerkers veilig willen stellen en nog meer macht en invloed willen in Amsterdam. Nog even en het is een sociale dictatuur, was het maar een Mexicaans leger.

Dit is veel enger!