of 64120 LinkedIn

Laat Rutte het zelf maar komen uitleggen

Reageer

Op 8 juni neemt het VNG-congres een besluit over het Bestuursakkoord. Gemeenten komen als eerste overheid meer in stelling. Prima. Maar één punt is in het bestuursakkoord zo slecht afgehecht dat we het niet ongewijzigd kunnen aanvaarden. De uitvoering van de Wet werken naar vermogen wordt onmogelijk door een financieel gapend gat.

Door Saskia Bolten, wethouder in de gemeente Delft

 

De Wet wnv kijkt naar wat mensen op de arbeidsmarkt kunnen, naar hun vermogen. Gemeenten helpen ze daarbij op weg. Ook prima. We zijn daar al een paar jaar mee bezig en boeken er samen met onze SW-bedrijven uitstekende resultaten mee. Bij ons Combiwerk zijn grote stappen gezet richting het werkbedrijf. Nu dreigt het proces tot stilstand te komen. Want voor het schijntje dat voor de uitvoering van de wet meegegeven wordt, kunnen we het niet doen.

 

Rutte denkt dat het aantal Wsw'ers in 2018 is teruggebracht van de huidige 90.000 naar 30.000 personen. Wishfull thinking, immers huidige Wsw'ers hebben doorlopende CAO- en pensioenrechten. Kijk je naar Combiwerk, dan zie je dat jaarlijks ongeveer 40 van de 750 medewerkers uitstromen. Het percentage is vergelijkbaar met andere Sw-bedrijven. De laatste persoon die in de huidige Wsw werkt, stroomt pas in 2050 uit.

Rutte stelt eenmalig € 400 miljoen beschikbaar voor de herstructurering van de Wsw. Daar kunnen we niet nog eens 2 jaar mee werken. Als 2018 al haalbaar zou zijn als uiterste datum, dan hebben wij berekend dat we jaarlijks € 230 miljoen nodig hebben!

 

Het bestuursakkoord legt het financiële risico eenzijdig bij ons. Dat kúnnen wij niet aanvaarden. De tekorten zullen we dan ergens anders vandaan moeten halen. Van de participatiebudgetten hebben we, na de al lopende bezuinigingsoperatie van het Rijk, nog maar eenderde over. Als we daaruit de Wsw-tekorten ook nog moeten dekken, betekent dat: einde participatiebeleid.

Een wet, die bedoeld is om arbeidsparticipatie te stimuleren, bereikt het tegenovergestelde. Ik zie de spreekwoordelijke geraniums terugkomen in de vensterbank. Ook maatschappelijk verantwoordelijke ondernemers opereren op een markt. Zij willen hun flexibiliteit behouden. Ze willen werknemers die productie kunnen leveren. En als deze dat niet volledig kunnen, stellen ze werkbegeleiding op prijs. Dat blijkt uit het in jaren opgebouwde succes met onze detacheringen. Zonder voldoende middelen, kunnen ze dat vergeten. En dan is het de vraag of ze de 400.000 mensen voor wie de Wet Wnv bedoeld is, nog wel willen. Ik denk het niet.

 

Als verantwoordelijk wethouder kan ik over dit bestuursakkoord dan ook jammer genoeg nu niet anders zeggen dan: NEE, tenzij het Rijk zekerheden geeft voor de nog ongedekte cheque.

 

Ik vraag Mark Rutte: kom op 8 juni zélf naar ons congres. Kom beloven dat het Rijk de gemeenten als eerste overheid níet zal opzadelen met een ongedekte cheque. Daar kunt u als premier toch niet tegen zijn?

 

Saskia Bolten,

wethouder participatie en duurzame ontwikkeling gemeente Delft

 

De tekst van de volledige reactie op het bestuursakkoord door Saskia Bolten is te lezen via http://bit.ly/iIfKtN

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.