of 59318 LinkedIn

Kwetsbare meisjes

Een ongemakkelijke waarheid in de jeugdzorg is ook dat de samenleving en de politiek pas echt urgentiegevoel gaan voelen om iets aan de problemen te doen als andere burgers er last van hebben in de vorm van agressief gedrag op school, criminaliteit en overlast. Daarmee ontstaat een focus op het bestrijden van, wat in vakjargon heet, externaliserende gedragsproblematiek. 

Nou wil het feit dat jongens in de knel veelal meer neigen naar het ontwikkelen van externaliserende problematiek, terwijl kwetsbare meisjes meer neigen naar het ontwikkelen van internaliserende problematiek (depressie, angst- en eetstoornissen, loverboy, borderline). Problematiek waarvan de samenleving in den brede minder last heeft.

 

Maar is dat nu wel zo? Op de korte termijn zeker. Maar hoe zit het met de wat langere termijn? Wat betekent internaliserende problematiek bij meisjes voor de opvoedkwaliteiten als ze straks moeder worden? Worden deze meisjes niet de moeders van de volgende generatie probleemjongens? Wat is de invloed van internaliserende problematiek van zusjes op de kwaliteit van het opvoedklimaat in het multiprobleemgezin als geheel?  Nog los van het feit dat internaliserende problematiek net zo schadelijk is voor de veilige ontwikkeling van kinderen zelf als externaliserende problematiek. Minder aandacht besteden aan meisjes die in hun veilige ontwikkeling worden bedreigd, simpelweg omdat de samenleving daar minder last van heeft, staat dan ook gelijk aan het tolereren van kindermishandeling.

 

Het wordt dus mijns inziens tijd om ook de betere bescherming van meisjes die in hun veilige ontwikkeling worden bedreigd hoger op de jeugdzorgagenda te plaatsen. Het grootste probleem hierbij is dat we relatief weinig weten over deze problematiek, mede omdat de wetenschappelijke agenda de politieke agenda voor een groot deel volgt. Ik roep dan ook de orthopedagogische wetenschap op om ons te voorzien van de kennis die nodig is om deze onderbelichte groep kwetsbare meisjes die opgroeien in multiprobleemgezinnen ook beter te beschermen, primair in hun eigen belang maar ook in het belang van de kinderen die zij later weer zullen krijgen.

 

Ik kijk uit naar uw reacties.

 

Erik Gerritsen

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Eugene D. (student psychiatrie) op
Het verhaal over internaliserende problematiek en veiligheid is ook onzin. De meisjes trekken naar onveilige situaties door hun hechtingsproblematiek (die het gevolg is van onveilige hechting door verwaarlozing, mishandeling of misbruik), net zoals jongens dat doen. Door deze onveilige hechting is het extra moeilijk om een goeie moeder te worden.

Internaliserende problematiek is een symptoom van de hechtingsproblematiek. Ook dat is alleen maar met zware psychiatrische behandeling enigszins te beïnvloeden en dan alleen maar voor de allerslimste. Het is dus niet zo dat internaliserende problematiek behandeld wordt in de jeugdzorg of over zou kunnen gaan. Ook is het niet zo dat behandeling in de jeugdzorg onveilig gehechte kinderen kan dwingen tot veiliger keuzes.

Het enige wat de jeugdzorg kan doen is zo goed mogelijk voor deze kinderen zorgen: zoveel mogelijk in hun behoeften voorzien, liefde, aandacht, mee praten. Dat is de juiste behandeling hiervoor.

Maar dat doet de jz niet. Die komen met orthopedagogische prietpraat die helemaal niet helpt, helemaal niet wetenschappelijk bewezen is. Zoals structuur, begrenzing en praatjes over veiligheid.

Het is erg jammer dat er zo weinig kennis van zaken is in de jeugdzorg.
Door Tegengeluid op
@ Anne

JZ doet inderdaad al heel veel om dit soort meisjes te helpen. En ook wetenschappelijk is er zeer veel over hechtingsproblematiek over meisjes (ook over jongens!) bekend en over de gedragsstoornissen die daar een symptoom van zijn. (let op, dus niet het probleem an sich zoals Gerritsen doet voorkomen)

Jij wordt nu boos als voogd omdat je je tekort gedaan voelt door deze column. Gerritsen heeft zo ondertussen de hele wetenschappelijke wereld tegen zich in het harnas gejaagd door net te doen alsof er nauwelijks iets is voor kwetsbare meisjes en dat er ook geen onderzoek naar wordt gedaan.

Het enige wat waar is in deze column is dat bijvoorbeeld op behandelgroepen externaliserende problematiek meer aandacht krijgt omdat het lastiger is om te hanteren. Gerritsen maakt daarvan dat meisjes dus minder aandacht krijgen. Dat is dan weer onzin, omdat meisjes weliswaar in het algemeen iets meer internaliseren maar tegelijkertijd net zoveel externaliserende problematiek laten zien vaak.

Dus het is gewoon een oliedom verhaal, deze column. Gerristen heeft de klok horen luiden en weet niet waar de klepel hangt. Dat maakt voor hem ook helemaal niet uit want zijn doel is de gemeenten - die nog onwetender zijn dan hij zelf - geld en opdrachten uit de zak te kloppen bij de transitie.

Hij wordt dagelijks gekapitteld via de sociale media door de wetenschappelijke wereld, door mensen die het disfunctioneren van zijn Bureau Jeugdzorg aan de kaak stellen. Maar daar trekt Gerritsen zich niets van aan. Hij lijkt te denken: als de gemeenten maar luisteren.

Een vraag die Binnenlands Bestuur zich zou moeten aantrekken is: Waarom zou je columns plaatsen die inhoudelijk niet kloppen, die gemeenten op het verkeerde been zetten?

Een suggestie daarbij: Zou het niet leuk zijn om juist de kant van de gemeenten nu eens te belichten? Die moeten deskundige opdrachtgevers worden en zijn zoekende. Een column over die zoektocht zou vermoedelijk veel lezers plezieren. En een bijkomstig voordeel is dat wetenschappers en jz-medewerkers en iedereen met verstand van zaken dan kan reageren. Dan wordt het echt een kennisplatform.

Nu is het alleen maar de Erik Gerritsen-show die steeds meer mensen tegen de borst stuit.
Door Anne op
Wat apart dat men gaat reageren op een artikel waarin niets gestaafd wordt met feiten. Misschien juist daarom.
Hoezo zou de jeugdzorg, zoals alles weer mooi over één kam geschoren wordt, niets doen om deze meiden te helpen?
Jammer dat mensen zich bemoeien met zaken waar ze zoals blijkt uit de tekst, te weinig vanaf weten. Beste heer Gerritsten, ga eens een dagje mee met een gezinsvoogd of AMK medewerker. Zal heel leerzaam zijn.
Door Tuinman (med/ psy) op
Beste koppenol: dat er mensen als Gardner en hoefnagels bestaan betekent niet dat je gelijk hebt. Ik vind gardner leesbaar en op punten aanvechtbaar. Hij benoemt iets als syndroom, terwijl dat niet zo is. Meneer Hoefnagels heeft in bepaalde opzichten frustraties met de Raad voor de Kinderbescherming en dus justitie en daar gaat hij op een bijzondere manier mee om. beiden hebben bestaansrecht, maar niet "alles" is op "iedereen" toepasbaar. Er bestaan mensen die "gelukkig' gescheiden zijn en die wel hun zaakjes hebben kunnen regelen. Er zijn vrouwe ndie psychische problemen hebben, maar dat is een minderheid, en die een problematische echtscheidngnveroorzaken. Dat mag, maar je kunt niet alles zomaar over 1 kam scheren en met 1 of 2 namen je gelijk halen. erg vervelend als je vrouw niet spoort, maar daar helpt Gardner ook niets aan. Gelukkig, is de wetgeving niet zo ingericht dat we kinderen gaan dwingen en er mee slepen als het omgangsregelingen gaat. Je kunt een kind niet beschadigen alleen omdat vaders een recht hebben. het kind heeft ook rechten gelukkig en wat mij betreft meer. Er zijn uitvallers in eenegezonde samenlweving en daar zijn dit soort mensen en huwelijken bedroevende voorbeelden van.
Door Tegengeluid op

@ Jurjaan Otto en @ Erik Gerritsen,

Jullie halen van alles door elkaar!

Dat kwetsbare meisjes vaker tienerzwangerschappen hebben heeft helemaal niets met internaliserende problematiek te maken!

Dat jeugdzorgproblematiek (mishandeling, verwaarlozing) van generatie op generatie wordt overgedragen heeft alles te maken met hechting!

Het is zo dom dat jullie dat niet weten en ook totaal onbegrijpelijk. Nederland heeft namelijk beroemde wetenschappers (IJzendoorn, Schuengel!) juist op het vakgebied van de hechting. En hechting en alles wat daarbij mis kan gaan is de corebusiness van jeugdzorg. Jullie domheid en arrogantie is niet te verexcuseren want het is potdorie je eigen vakgebied! Jullie zouden vakliteratuur moeten lezen en naar wetenschappers luisteren in plaats van deze lariekoek en arrogantie.

Dat heeft maar altijd de mond vol van professionaliteit en dat men de ‘professionals’ in de jeugdzorg moet vertrouwen. En ondertussen dit soort onzin verkondigen en erger nog: dus ook geen deskundige hulp verlenen want er is een ernstig kennistekort.

Hopelijk trekken gemeenteambtenaren die zich bezig houden met de transitie van de jeugdzorg hieruit de les dat ze jeugdzorgbestuurders heel nadrukkelijk controleren of hun beweringen wel kloppen en wel wetenschappelijk zijn. Twijfel? Bellen met het NJI!
Door Lb. Koppenol op
Beste "schermen met Gardner en Hoefnagels" alleen die uitspraak van u getuigt al van zeer weinig respect voor betreffende overleden prima onderzoekers en deskundigen. Voor de rest vindt u en u zegt het zelfs hier uitlokking dan wel kunnen door uzelf gepleegd op deze wijze. Terwijl u niet eens het benul schijnt te hebben dat u kwetsend bezig bent. ook dat blijkt namelijk. Anders gunde ik u als "mediator/psycholoog" nota bene dit antwoord niet eens. Overigens tref je uitlokking en verdraaiing in een heel andere context aan en wel zeker bij de groep vrouwen borderliners onder andere die dat als kenmerk al doen wat u ook ongetwijfeld zult weten als psycholoog. Succes met uw goedbetaalde werk. En naar ik hoop in belang van het kind (de zoals ook blijkt in rapportages velen, misbruikte term), waar gezien de volgelopen Kopprojekten onder andere het aan ontbreekt in Nederland.
Toch onvoorstelbaar zeg, iemands ex-vrouw hier nog benoemen ook als mediator-psycholoog terwijl daar dus geen sprake van is in realiteit. Onnadenkend een dergelijke wel degelijk uitlokking, op een manier die u beter voor u kunt houden in belang van anderen ook al en van kinderen zeker.
Door Tuinman (mediator/ psycholoog) op
Koppenol: De materie is boeiend en interessant door de mensen die je als mediator voor neus hebt. Hij komt niet te dicht bij, dan zou ik (tijdelijk) wat anders gaan doen. Ik maak me een beetje zorgen om de manier waarop sommige mensen hun gelijk proberen te halen. Bijvoorbeeld door het schermen met namen zoals Gardner en hoefnagels. U heeft gelijk als er een lopend eomgangsregeling is. Niet eerder. De club die u noemt ken ik niet van succesverhalen. Alleen van gelijkgestemden die elkaars verhaal aanhoren. Als mediator moet je mensen soms een beetje uitlokken. Werkt altijd.
Door Lb.Koppenol op
Teken dat de materie te dichtbij komt heer Tuinman.
Past niet in uw straatje mediation. Die door rechters niet wordt afgedwongen ook wanneer vrouwen zulke daarna dwarsliggen doch dat weet u als mediator.
Kijk uw kommentaar met kennellijk doe al beledigend uit te lokken ook nog eens doorzie ik
en dan bent u mediator? Beste ik ben ondersteuner. Van gedupeerden. ONbetaald. Succes in -belang van het kind- De misbruikte term bij uitstek in zekere zaken om kinderen van vaders te (doen) vervreemden. Dat heet meewerken aan kindermishandeling. (Hoefnagels).
Door Lb.Koppenol op
@geachte JurriaanOtto. In uw werk komt u deze mensen uiteraard tegen. DOCH beseft u tegelijkertijd ook dat in Nederland zo 15000 valse geboorteaangiftes kunnen worden gedaan waarbij VROUWEN valse verklaring afleggen en de overheid zelf die opgediste verhalen niet wenst te controleren? Vele vaders namelijk moeten gaan rechten in familierecht en de procedures liegen er niet om, kosten handen vol geld en na een paar jaar procederen is een kind wel gehersenspoeld door het praatje bijvoorbeeld: Je vader is dood, je vader wilde niet, en al die letterlijke kul die dan wordt verteld. Kortom er dient niet langer alleen de toestemming door MOEDERS van geborenen te zijn tot ERKENNING juridische van kinderen! DAAR zit een heel heel groot probleem. En een zodanige schending van Kinderrechtenverdrag ook nog eens waar Nederland al op werd aangesproken doch maar net wenst te doen of het er niet is. Werkt zo niet beste. Dat heet bedrog, en instandhouden van vele afwijkenbde gedragingen door vrouwen met borderline onder andere. Zeggen deskundigen zelf van je moet niet met dat gedrag meegaan, dan hou je ze ziek. En zo is dat. Immers je gaat mee als overheid in BEDROG en leugen nota bene al bij de geboorteaktes zelf!!
Door R. Tuinman (Mediator) op
hr Koppenol. Ik begrijp de frustratie die een echtscheidng met zich mee kan bregen, maar het is zinloos keer op keer dezelfde nonsens te spuien in d ehoop ergens op de wereled een keer gelijk te krijgen. Het door u aangesneden thema heeft weinig van doen met de door hr Gerritsen gebrachte boodschap. Daar valt mogelijk zelfs iets op af te dingen, maar probeer dergelijke "schuimbekkende" tirades achterwege te laten. Ik mis een beetje de zelfreflectie in uw betoog. Mogelijk is dat uw probleem, maar vervuil daar een integere discussie niet mee. Beetje jammer moment en op deze manier voorzie ik dat uw ex vrouw gelijk krijgt.