of 59821 LinkedIn

Kansloos in de Participatiewet

Mensen met een arbeidsbeperking staan voor dichte deuren. Terwijl de deur van de arbeidsongeschiktheidsuitkering steeds verder sluit, blijft de deur naar passende arbeid gesloten. Dit beleid zet mensen met een beperking klem, en dat is om te huilen.

Op zich schuilt achter de Participatiewet een loffelijk streven. Het kan immers nooit de bedoeling zijn geweest om mensen met een beperking levenslang op te sluiten in een uitkeringsregime. Ondersteuning, garantiebanen, beschutte werkplekken, strengere criteria voor de WIA en het nagenoeg afschaffen van de Wajong, hadden moeten leiden tot meer banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Hoe mooi was het geweest als al die mensen met een arbeidsbeperking die graag willen werken - en dat geldt voor het merendeel - snel aan de slag hadden gekund?

 

Niets bleek minder waar. Van de harde toezeggingen voor extra banen en beschut werk kwam helaas maar weinig terecht. Zo zijn er door gemeenten in heel Nederland in twee jaar tijd slechts 150 beschutte werkplekken gerealiseerd, terwijl er 3200 waren beloofd. En de banenafspraak leidde weliswaar tot herplaatsing van behoorlijk wat medewerkers van sociale werkplaatsen; het leidde vooral tot eindeloos gegoochel met cijfers, geschuif met detacheringen en onbegrijpelijk gerommel met toegangscriteria.

 

Onaangenaam bijeffect van de Participatiewet bleek dat mensen met een beperking elkaars concurrent zijn geworden bij het vinden van aangepast werk. Je moet wel héél zwaar beperkt zijn, wil je op serieuze ondersteuning kunnen rekenen. Mensen met mildere beperkingen concurreren hierdoor niet alleen met elkaar, maar ook met alle werkzoekenden zonder arbeidsbeperking. Neem werkgevers het maar eens kwalijk dat ze net even liever kiezen voor het aanstellen van iemand zonder beperking, dan voor iemand met.

 

Werken met een beperking gaat nu eenmaal niet vanzelf. Het vraagt om aanpassingen en dus investeringen. Soms kleine, soms grote. Dit is niet alleen een verantwoordelijkheid van werkgevers in de marktsector, maar juist ook een schone taak voor gemeenten. Zowel werknemers als werkgevers hebben een steuntje in de rug nodig om hun schouders onder werk voor iedereen te kunnen zetten.

 

Sinds het begin van dit jaar zijn gemeenten verplicht om beschut werk te realiseren. Maar dan moeten ze dat ook wel echt doen. Ook de begeleiding waarmee mensen met een arbeidsbeperking meer kans krijgen op betaald werk, moet nu echt van de grond komen. Want mensen hun uitkering ontnemen en hen tegelijk geen eerlijke kans op de arbeidsmarkt bieden, is mensonterend en een enorme verspilling van kwaliteiten. Met passende arbeid en een volwaardig inkomen geef je mensen met een beperking een eerlijke kans op een onafhankelijk leven. Dat is zowel economisch als maatschappelijk én voor de mensen zelf, pure winst.

Illya Soffer  

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Henk Hoen (gepensioneerd) op
Meer dan 30 jaar als leidinggevende gewerkt in de sociale werkvoorziening. Goede en minder goede ervaringen opgedaan en toch altijd gepleit voor voortzetting van de bestaande wsw, met al z'n beperkingen etc. Na die periode als wethouder gewerkt in het openbaar bestuur met o.a. sociale zaken in portefeuille. Natuurlijk is het prima dat mensen met beperkingen arbeidsmogelijkheden krijgen aangeboden bij de lokale overheid, maar laten we ons ook realiseren dat die mogelijkheden aldaar, door allerlei omstandigheden, heel erg beperkt zijn.
Opmerkingen als laat de overheid het goede voorbeeld geven zijn volkomen terecht, maar laten we a.u.b. ook kijken naar de beperkingen binnen diezelfde overheid om mensen met afstand naar de arbeidsmarkt in dienst te nemen.
Door doeterniettoe (-) op
@MArtin007:
Liberalisme is geen achterlijke ideologie.
Mensen, die zijn achterlijk.
En die ga je niet overtuigen met voorbeelden, feiten of door het hen zelf te laten ervaren: zelfs dan zullen ze nog steeds a-sociaal blijven en zich wentelen in hun ellende.
Een betere vraag m.i. is waarom zoveel mensen die waarschijnlijk vrij sociaal zijn ook op die partijen stemmen.
Door Martin007 (zzp-er ) op
Wat mij bijzonder verbaast bij al die opsommingen van kleine en grote problemen in dit land, is dat niemand het ooit heeft over de OORZAAK.

Op 15 maart konden we allemaal weer kiezen voor een sociaal of A-sociaal land en blijkbaar vindt 74 (vierenzeventig) procent van de bevolking dat A-sociale beleid een goed idee.

Elke Nederlander die NU boven de 50 jaar is, heeft kunnen zien, horen en lezen wat er allemaal is afgeschaft/versoberd om steeds weer de hoogste belastingpercentages voor grootverdieners en bedrijven te zien dalen. En toch stemt 3 op de 4 Nederlanders op een partij die ooit in een kabinet zat, de afgelopen decennia. En dat zijn nou juist de partijen die alle problemen veroorzaken.

Ik heb eigenlijk maar 1 vraag. Wat moet er gebeuren, om die asociale Nederlanders te laten inzien dat liberalisme een achterlijke ideologie is, die alleen maar gedonder oplevert? Ik vrees dat dit nooit meer goed komt en alleen nog maar veel en veel erger wordt.
Door b op
@Joop: het participatiebudget ofwel subsidies wordt alleen gegeven aan SWers, waarbij de gemeentes veelal geen subsidies krijgen voor de WWBers (=bijstand), die twee niet doorelkaar halen.

@Dido Kropholler: wat de meeste WSWers niet beseffen is dat wanneer ze ergens tewerkgesteld worden met loonkostensubsidie, dat de werkgever na 23 maanden een contract moet geven en dat die subsidies max. 3 jaar tellen. Dan heeft die werknemer een vast contract en nog 13 maanden loonkostensubsidie, dan stopt die subsidie en wat doet de werkgever dan? Ontslaan! Want dat mag volgens de Hoge Raad april 2016. Ga je de WW en daarna de WWB in, weg beschutte werkplek WSW-rechten etc.
Door Joop op
Uit betrouwbare bron vernomen dat sommige gemeenten heel hun participatiebudget kwijt zijn aan de sociale werkplaatsen. Dat betekent dat 90% niet kan meedoen, met geld van de gemeente. Snap ik wel dat er pijnlijke beslissingen worden genomen.
Door asociaal op
De Vereniging van Nederlandse Gemeente is mede schuldig aan deze concurrentiestrijd.
Ze hebben meegewerkt aan sluitingen van afdelingen en het verminderen van werksoorten binnen de (a) sociale werkvoorziening. Dit was het gevolg van de Participatiewet .
Hele groeperingen Nederland krijgen het stempel arbeidsbeperkt en worden ingedeeld in het Doelgroepenregister van het UWV; daar tegen in bezwaar gaan is niet mogelijk..

Illya de voorstelling die jij geeft gaat niet op : mensen zijn de rest van hun leven afhankelijk van een onvolwaardig inkomen : door hun zg arbeidsbeperking zullen zij de rest van hun leven niet meer verdienen dan het minimumloon.
Het systeem in Nederland is verrot !!!
Door Dido Kropholler op
Verspillen van de mens en haar kwaliteiten is natuurlijk schandalig. Kijk eens op www.participatiecertificaat.nl. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen gebruik maken van financiële steun om bijvoorbeeld een extra cursus te doen, een werkplek aan te passen of een stukje jobcoaching om tóch bij een passende baan aan de slag te gaan. Deze stichting helpt om de drempel naar werk te verlagen.

Ook kun je kijken op www.werkenenjij.nl, een platform met vacatures speciaal afgestemd op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Misschien is er wel een passende vacature in jouw buurt.:)
Door T (Wao chauffeur) op
Ik ben al jaren aan strijden rechtzaak naar recht zaak starte met reïntegratie worden door uwv steets stop ge gooit zonder reden op moment recht zaak keuring wao lopen hogerberoep en hogerberoep meerkamerp ivm stopzetten opleiding eigen ondernemer sta ook kijhart tegen muur en dan loop je ook financieel stuk schaam me rot om nog hier te woone