of 63966 LinkedIn

Jeugdzorg en succes voor gemeenten, kan dat?

Het kabinet heeft besloten de jeugdzorg over te hevelen naar de gemeenten. Die decentralisatie verloopt stroef en de voortgang valt tegen. Veel gemeenten geven aan nog steeds niet te weten wat er nu precies van hen wordt gevraagd of waar ze aan toe zijn.

De decentralisatie wordt door het kabinet vermarkt als dé manier om “de zorg voor jeugd herkenbaarder, dichterbij en minder bureaucratisch te kunnen organiseren”. De vraag is wat men daar nou eigenlijk mee bedoelt.

 

Eenduidige doelen vanuit het Rijk over wat er nu precies met de decentralisatie bereikt moet worden, ontbreken. Naast “herkenbaarder, dichterbij en minder bureaucratisch” ben ik ook het volgende in de stukken van het Rijk tegengekomen: “Doel van de stelselwijziging jeugd is: meer preventie, eerdere ondersteuning, integrale hulp en gebruikmaken van de eigen kracht van jeugdigen en hun ouders.” Een ogenschijnlijk ander doel, met een formulering die wellicht nog minder zegt dan de eerste.

 

Het risico dat gemeenten lopen, is dat hoe vager doelen zijn, hoe meer de ideeën en verwachtingen rondom de decentralisatie zullen verschillen. Dat maakt het bijna onmogelijk om het in de ogen van de omgeving - lees: de samenleving - goed te doen.

 

Een derde en vierde doelformulering geven een indicatie waarom het Rijk zo vaag blijft: “Doel. Om de grote druk op gespecialiseerde zorg terug te dringen en de verkokerde manier van werken binnen jeugdhulp aan te pakken, kiest het kabinet voor een stelselwijziging. De jeugdhulp gaat over naar gemeenten.” en “Doel van de regeling. Gemeenten krijgen de verantwoordelijkheid om integraal jeugdbeleid te voeren […]”.

 

Bij formuleringen 3 en 4 komt de aap uit de mouw: voor het Rijk is de decentralisatie naar de gemeenten niet zozeer een middel, maar een doel op zich.

 

Vanuit het Rijk bezien is het door elkaar halen van doel en middel, alsmede het verstrekken van verschillende, vage doelformuleringen te begrijpen. Het maakt niet uit wat voor eventuele organisatorische wantoestanden er straks binnen gemeenten zijn, of wat de kwaliteit van de geleverde zorg is, het Rijk kan altijd succes claimen. Het eigenlijke doel was de zaak onderbrengen bij de gemeenten en dát is gebeurd.

 

De vaagheid vanuit het Rijk heeft ook haar doorvertaling gevonden in de Concept-Jeugdwet. Neem artikel 2.3 lid 4 van de wet als voorbeeld: “Het college bevordert een goede samenwerking tussen het meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, de hulpverlenende instanties en de politie.”

 

Wat is goede samenwerking? Wanneer is daar precies sprake van? En wat betekent dat ‘bevorderen’ dan? Zonder de intentie er een karikatuur van te maken, krijg ik hier een beeld bij van een wethouder die van het Rijk elke maand een belrondje moet doen en zeggen: “Jongens, wel goed samenwerken hoor!”

 

Terwijl het voor het Rijk relatief eenvoudig is om met deze decentralisatie succes te kunnen claimen, ligt dat voor gemeenten én de zorgbehoeftigen toch even anders. Wat heeft een jongere er aan dat de zorg zogenaamd herkenbaarder of dichterbij is? Is dat ook beter voor hem of haar? En waarom dan?

 

Dit zijn de vragen die u zich als gemeente moet stellen. Als u dergelijke vragen stelt, komt u namelijk tot de werkelijke kern: de kwaliteit van de zorg. De centrale vraag voor iedere gemeente is: wanneer zijn wij als gemeente nu precies succesvol in de uitvoering van de jeugdzorg? Welke doelen gaan wij daar mee bereiken? En ik voorspel u: dat zijn hele andere doelen dan de grote verscheidenheid aan vage formuleringen vanuit het Rijk.

 

Natuurlijk moet uw organisatie-inrichting straks aan de wet voldoen. Maar de wet gaat alleen over vorm en moet niet uw uitgangspunt zijn. De doelen en de behoefte vanuit de doelgroep, en de input van de stakeholders in de gemeente, die vormen uw basis. Die bepalen wat jeugdzorg voor uw gemeente en de doelgroep betekent, en wanneer ú succesvol bent in de uitvoering.

 

Basile Lemaire is bestuurskundige, organisatieveranderaar en auteur van het boek Ballen (m/v) op het blok: succesgericht veranderen binnen overheden

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Fabienne Blocq (dir.eigenaar DE COACH) op
@ Dhr./mevr. Janicos: wat u zegt is een typisch voorbeeld van de handelswijze van dit kabinet: BOEKHOUDKUNDIGE BEZUINIGINGEN - en na ons de zondvloed. Dat geldt voor elke geleding in de samenleving, van Middenstand met veel te hoge belastingheffingen tot hele industrieën en delen van onze economie. Men rekent zich rijk met de tijdelijke besparing - en wat de kosten van de gevolgen zijn, wordt overgelaten aan de arme opvolgers in de politiek - die krijgen dan beslist een Politieke Enquete over zich heen m.b.t. de vraag, hoe het toch zover uit de hand heeft kunnen lopen - dat weet ik nu al! Maar onze werknemers, kinderen en ouders zijn daar niet mee gebaat......... Schande!
Door A. Boersma op
Het gaat vooral om een ordinaire bezuiniging. Daar worden dan vervolgens wat vage doelen omheen bedacht om er een positieve draai aan te geven. Om het vervolgens over de schutting van de gemeente te gooien. Alsof we even niet genoeg herstructureringen voor onze kiezen hebben. Met als gevolg dat de meest kwetsbaren onder ons, de kinderen, het kind van de rekening zullen worden.
Door Janicos (MW-er) op
Het gaat niet om kinderen, het gaat niet om hulpverlening, het gaat nergens anders over dan.....bezuinigen. Over 5 jaar krijgen we daar de rekening voor. Ik zie in mijn werk als MW er bosjes jongeren uitvallen, niet meer naar school gaan en verder niks doen. Over 5 jaar is dit een groep die blowt drinkt, ongemotiveerd is en buiten de boot valt. Rutte, Teeven die Rotterdamse burgervader en Halve zoolstra zijn dan allang weg en hebben een leuk baatje in de provincie of Brussel. Die moeten afgerekend worden en targets krijgen: transitie mislukt, dan een baan bij de Aldi en verder niks. Het wordt tijd dat de politiek eens de rekening krijgt voor 100 jaar wanbestuur en chaos.
Door Henri Okken (klokkenluider misbruik praktijken gehandicapten Alescon gemeente Hoogeveen,Drenthe.) op
Gemeenten komen om in de puinhopen!. Bestuurlijk gezien zijn er gemeenten die er een grote puinhoop van maken. Een onbehoorlijk belijd voeren !. Ik zou zeggen, geef deze nog meer in handen, dan worden de puinhopen nog groter ,en zullen er nog meer slachtoffers vallen !. Misschien verstandiger om eerst de rotzooi op te ruimen, voordat men de nek breekt!. Vriendelijke groet, klokkenluider corruptie en machtsmisbruik Hoogeveen Drenthe C Alescon !.