of 58952 LinkedIn

Handdoek in de ring

Ik gooi de handdoek in de ring. Dit is mijn laatste column voor Binnenlands Bestuur. Ik heb genoten van de vele positieve en constructief kritische reacties die ik langs persoonlijke weg kreeg. Maar ik merk dat ik persoonlijk meer en meer last krijg van de paar anonieme “vaste brievenschrijvers” met hun repeterende geweervuur aan feitelijk onjuiste beschuldigingen.

Inderdaad maar een paar, want zoals bekend uit één van de vaste “commentatoren” zich onder circa twintig verschillende aliassen. Waarbij ook nog eens naar elkaar wordt verwezen als bewijs dat het toch allemaal wel heel erg is met die Gerritsen en zijn Bureau Jeugdzorg.

 

Voor de liefhebbers is na te lezen dat ik aan het begin ooit ben begonnen met het netjes en respectvol feitelijk weerleggen van de vele loze beschuldigingen. Het mocht niet baten en daarom ben ik daar maar mee opgehouden. Ook langdurig negeren, normaal gesproken een redelijk effectieve opvoedstrategie, werkte in dit geval niet, eerder integendeel. De “copy paste” knop werd nog frequenter en fanatieker ingedrukt, ook naar andere plekken op het internet.

 

Op een gegeven moment is de redactie van Binnenlands Bestuur er toe over gegaan om de meest rabiate reacties te verwijderen. Zoals door de redactie aangegeven was dat hun eigen beslissing. De beschuldigingen van censuur waren vervolgens niet van de lucht en natuurlijk was deze beslissing volgens de “commentatoren” onder druk van mijn kant genomen.

 

Toen ik aan mijn columns op Binnenlands Bestuur begon hoopte ik daar serieuze discussies mee los te maken via de reactiemogelijkheid. Ik moet constateren dat dat door de dominantie van de anonieme scheldpartijen niet gelukt is. Deze hebben het plaatsen van serieuze reacties ontmoedigd, zoals mij herhaaldelijk is verteld door heel veel lezers.

 

De redactie van Binnenlands Bestuur heeft er voor gekozen om anonieme reacties te accepteren om daarmee de drempel om te reageren zo laag mogelijk te maken. Ik respecteer die keuze, maar stel tevens vast dat dit de kwaliteit van de reacties niet ten goede is gekomen. Persoonlijk vind ik anoniem reageren een zwaktebod en ik zou me dan ook heel goed een redactieformule kunnen voorstellen die alleen reacties accepteert van mensen die gewoon voor hun identiteit uit durven komen (of zich in ieder geval bij de redactie bekend durven te maken). Maar dat is niet aan mij.

 

Natuurlijk weet ik dat de intelligente lezer snel doorheeft wat voor een vlees hij/zij in de kuip heeft bij het lezen van al die zich steeds weer herhalende verdachtmakingen. Ik dank al die lezers voor hun belangstelling en serieuze reacties naar mij persoonlijk toe. Maar voor mij is nu de maat vol. Ik stop er mee.

 

Mijn laatste daad zal zijn dat ik volgende week de naam bekend zal maken van de persoon die onder vele verschillende aliassen week in week uit valse beschuldigingen over ons heen stortte. Ik hoop vervolgens op een rechtszaak, waar mijn eerste vraag aan betrokkene zal zijn of hij/zij het niet is. Is het antwoord ja dan zal ik een procedure wegens laster starten. Is het antwoord nee, dan volgt een rechtszaak wegens meineed. Want met mijn veronderstelde invloedrijke netwerk zal het niemand verbazen dat ik al lang de benodigde bewijzen in mijn bezit heb, waaronder een forensisch vergelijkende analyse van het gehanteerde taalgebruik.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Miriam zeevenhooven (hoofd Corporate Communicatie DJI) op
Eric, wat ontzettend jammer dit. Ik ken je vanuit Nicis als een rechtschapen columnist met zinvolle bijdrages aan de maatschappelijke discussie. As je voor DJI eens een bijdrage wilt leveren weet je me te vinden!
Door Caroline van Krimpen (medewerker OCW) op
Oh oh wat een treurnis. Zeker op een dag als vandaag. Ik kan mij dan ook goed voorstellen dat je dit besluit hebt genomen. Ik heb genoten van je colums. Ik weet dat het je onvoorwaardelijke gaat voor je publieke taak met maar een doel. De kinderen. En zo is het en zo blijft het. Volwassen mensen zijn niet meer objectief en verzuurd. Kinderen daar gaat het om. Ik respecteer je keuze!

Door Een van de anonieme reageerders op
Vermoedelijk kent Gerritsen de meeste namen, bijna iedereeen heeft eerst geprobeerd persoonlijk met hem de vaak zeer ernstige klachten af te handelen. Daarna heeft men massaal de ervaring dat Gerritsen de politie op je af stuurt (op basis van verzinsels die hij zelf of zijn medewerkers insteken bij de politie (zoveel macht heeft BJAA in Amsterdam) of dreigt zich met je kinderen te bemoeien, onder OTS te stellen of uit huis te plaatsen. Het aantal klachten is talloos.

Op een gegeven moment houdt het op, de machtspositie van Gerritsen is te groot als het ouders betreft. Niemand kan tegen dreigementen dat de kinderen weg worden gehaald op. Niemand kan tegen valse beschuldigingen bij de politie en ambtenarij op die Gerritsen geloven wegens zijn machtspositie.

Tot slot mogelijk ook interessant: ook toen Gerritsen gemeentesecretaris was waren er veel mensen zo bang voor hem dat ze alleen nog maar anoniem durfden te reageren. Zie een artikel daarover uit die tijd: http://www.mediastudies.nl/nap2/index2.php?optio …

In tegenstelling tot wat Gerritsen zelf graag beweert, is er niets opens en transparants aan zijn manier van werken. Maar staat hij juist bekend om het tegenovergestelde: repressieve machtsuitoefening.

Hoe moeten reageerders zich met kritiek dan gedragen? Als ze onder hun naam reageren, speelt Gerritsen op de man. Zie ook de kritiek twee weken geleden van lector Van der Helms die het weer voor prf. Stams opnam. Gerristen viel Stams ook persoonlijk aan. Dat doet hij bij iedereen.

Een stap verder is het blokkeren van de naam en IP-nummer, dat gebeurt dus ook bij velen. En dat elke keer weer, dus er is geen andere mogelijkheid om weerwoord te leveren dan steeds weer een andere naam aannemen, totdat die ook weer wordt weg gecensureerd. Zo kom je in de loop der jarne wel aan meerdere namen.

Zeker voor mensen waar Gerritsen heel verbeten op is en extra achter na zit. Bijvoorbeeld omdat ze hem al jaren volgen n.a.v. misstanden en heel goed ingevoerd zijn daardooor.
Door Jeroen de Kreek (Casemanager LoketBJZ.nl) op
Erik Gerritsen,

Zoals je vanzelfsprekend bekend is ben ik bij je op kantoor geweest en is er contact geweest met de politie om je in contact te brengen met mij persoonlijk. Ondertussen zijn er diverse gesprekken geweest tussen de zedenpolitie, recherche, de marechaussee en mij persoonlijk. Alleen in geval van noodzakelijkheid krijg ik dergelijke talrijke diepgaande en langdurige gesprekken met het bevoegd gezag. Ook zijn er meters dossier met forensisch bewijs. Mijn opzet is dat je aangehouden wordt in verband met het geven van leiding aan een criminele organisatie. Ik vind dat ik bevoegd ben jou aan te houden bij heterdaad in verband met het geven van gelegenheid aan bedrijfsmatige kinderhandel. Dat is allemaal juridisch en ik heb de politie lang en breed verteld dat ik dit vind en jij escaleert steeds verder omdat je nog steeds niet in het vrijwillige kader het veiligheidsplan met mij bent overeengekomen. Het is kiezen of delen. Of meewerken. Of justitiële maatregelen in het strafrechtelijke kader, tegen jou persoonlijk.

Jeroen de Kreek
Casemanager LoketBJZ
Door Sven Snijer (Hoofdredacteur Jeugdzorg Dark horse) op
Het is niet waar dat er maar één persoon is, die onder meerdere namen kritiek uit op dhr Gerritsen. Ikzelf mag dat incidenteel ook graag doen, omdat het van belang is dat het bestuurlijk publiek ook eens wat anders leest dan jeugdzorgpropaganda.

Er zijn wel degelijk meerdere critici, die hun bedenkingen hebben bij wat Gerritsen uitdraagt en wie de columns van Gerritsen op een rijtje zet, ziet ook waarom. Was Gerritsen in den beginne nog een voorstander van het overbodig maken van jeugdzorg... na verloop van tijd ontwikkelde hij zich tot een ware jeugdzorg-hardliner, met zijn pleidooien voor steeds vroeger ingrijpen in gezinnen met drang/dwang (wat is in de praktijk het verschil?), die geen gelegenheid voorbij laat gaan om het product van BJAA aan te prijzen aan wie het maar horen wil.

Het is een feit dat van verschillende personen reacties zijn verwijderd, wellicht in de veronderstelling dat die van één persoon afkomstig waren? Aangezien ik een aantal van die personen ken, weet ik dat het niet het werk was van één individu, al zijn sommigen van zijn critici beter ingevoerd in de situatie van jeugdzorg in Amsterdam dan anderen. Het is best pijnlijk als er commentatoren zijn die weten wat er achter de schermen gebeurt.

Persoonlijk hoop ik dat we niet met een 1 april grap te maken hebben, maar dat er echt een einde komt aan dit geschrijf over de hoofden van ouders heen, waarbij het verschil tussen een visie uitdragen en reclame maken voor de eigen 'toko' altijd erg onduidelijk is. Gerritsen maakt graag reclame voor BJAA, maar gaat gefundeerde kritiek uit de weg. Als een verongelijkt kind, komt hij nu met dreigementen die hij niet kan waar maken en die hij niet eens als mogelijkheid zou moeten overwegen.
Door Een van de anonieme reageerders op
Dag Erik, Hier een van jouw anonieme reageerders. Het is voor velen onmogelijk om onder hun eigen naam op jouw columns te reageren, kritiek wordt verwijderd, die namen worden geweigerd IP-nummers geblokkeerd en op de achtergrond doe je er alles aan om critici dwars te zitten. Dan krijgen die mensen brieven dat het niet in het belang van hun kinderen is om kritiek op BJAA te hebben.

Of dan blijkt dat BJAA de gekste verhalen over deze mensen bij politie en ambtenarij heeft ingestoken. Jij wilt namen hebben, zodat je mensen kunt pakken. Dat is keer op keer gebleken en daar zijn vele uitgewerkte voorbeelden ook van bij de inspectie jeugdzorg bijvoorbeeld of bij de gemeente Amsterdam.

De laatste tijd groeit de kritiek op jou steeds meer uit, kennelijk wordt de grond je te heet onder de voeten En is de truc nu om beledigd te doen alsof het om internetstalking en laster gaat in plaats van om gewoon inhoudelijke kritiek. Je weet best dat er vele namen zijn en je kent die namen, want voordat jij dat onmogelijk maakte, reageerde bijna iedereen onder eigen naam.

Als het werkelijk om laster ging, dan zou de redactie van BB die kunnen verwijderen als ze aangeven waar het niet klopt en wat er dan laster aan is. Dat zal natuurlijk ook de hoofdvraag zijn in eventuele juridische procedures. Vermoedelijk maak je er daarom maar een 1 april-grap van, omdat je weet dat dat geen kans maakt.

Het gaat nou juist vaak om zeer inhoudelijke reacties en dat is kennelijk pijnlijk voor je. Je bent niet meer gewend tegengesproken te worden, maar toch is dat in een democratische samenleving dringend noodzakelijk. Voor jou is democratie moeilijk. Je houdt niet van klachten, dan deugen de klagers niet. Je houdt niet van kritiek, want je wilt de toekomst van de jeugdzorg na de transitie zoals jij wilt.

Je bent dominant en daar ga je vaak veel te ver in, zoals vele Amsterdammers kunnen bevestigen ook al uit jouw tijd toen je gemeentesecretaris was. Democratie is niet je sterkste punt en discussie op basis van argumenten ook niet. Mensen zijn dan ook bang voor je, als ze met die repressieve kant te maken hebben gehad. En dat zijn er nogal wat, zie het klachtenprobleem over BJAA in Amsterdam.

De kritiek is ook breed gedragen, zo staat jouw organisatie continu onder verscherpt toezicht van de inspectie dan wel onder dreigend opnieuw verscherpt toezicht van de inspectie. Ook is er kritiek uit de wetenschappelijke wereld (bv het EKC-onderzoek van Stams en van der Helm) waar je overheen walst en waarbij zelfs ook weer deze heren door het slijk werden gehaald (hun onderzoek was volgens jouw ‘schrijnend en bizar’) ipv normaal academisch weerwoord. En dan te bedenken dat prof. Stams nog wel lid is van je eigen wetenschappelijke klankbord van BJAA.

Het punt is dat je inhoudelijke kritiek standaard af doet door de boodschapper zwart te maken. Wetenschappers met kritiek deugen niet, burgers met kritiek op BJAA deugen niet, politiek die wil bezuinigen op de jeugdzorg deugt niet en altijd maar weer heb je het over ‘feitelijke onjuistheden’ bij deze mensen. Maar leg dan uit wat er feitelijk onjuist is!

Of kun jij soms niet zo goed feiten en meningen uit elkaar houden? Want daar dreig je immers opnieuw voor onder verscherpt toezicht te komen van de Inspectie? De betrouwbaarheid van de informatie die BJAA vergaart en op basis waarvan kinderen uit huis worden gehaald, is ver onder de maat. Zo houdt BJAA vaak geen feiten en meningen uit elkaar, maar wel het absolute gelijk eisen.

Het lijkt erop Erik, dat jij daar nu ook last van hebt. Want kritische reacties kun je inhoudelijk beantwoorden, zoals de bedoeling is van openbaar debat in de media. Daarbij maakt het niet uit of ze anoniem zijn of niet, en als BB namen en IP-nummers blokkeert, is het logische gevolg dat reacties anoniem worden.

Jij zal dus geen aangifte tegen je krijgen , zoals je had bedacht, maar Binnenlands Bestuur. Want anoniem reageren mag (zeker als de echte namen de site niet op kunnen en weg gecensureerd worden) dus dan kunnen ze daar geen heksenjacht van maken en namen gaan publiceren als de inhoud van de kritiek niet bevalt. Daar gaat je plannetje al fout. Verder is het schokkend om te zien waar je van droomt: rechters die jouw critici zullen straffen.

Want Erik, jij bent bestuurder van een grote jeugdzorgorganisatie waar veel over te doen is. Je zoekt voortdurend de media met jouw plannen en acties. En dan zou daar geen kritiek op mogen zijn in diezelfde media? En zou je ermee weg komen alles laster te noemen? En anonieme reageerders voor de rechter te slepen?

Ga gewoon in op alle kritiek. Dat is voor jou het beste en voor Binnenlands Bestuur het beste en als de onwaarheden en de spelletjes ophouden en het klachtenprobleem ophoudt en de inspectie weer tevreden is en de rekenkamer weer tevreden is, en er eindelijk bewezen resultaten zijn voor jouw BJAA, dan wil ik heus wel eens koffie met je drinken.

Want ik hou mij helemaal niet schuil. Jij wilt niet dat ik mijn namen erbij zet en hebt mijn IP-nummer geblokkeerd. Dat betekent dat je niet het recht hebt om me vervolgens publiekelijk bekend te maken als anonieme reageerder, dat zal je daarom ook vast niet doen. En als je weet wie ik ben, dan bel je me toch gewoon op? Dat heb ik al vaker aangegeven, maar dat wil je niet.

Wat wil je nu eigenlijk wel? Dat de halve wereld zich op tweede paasdag met jou bezig houdt en van jou moet denken dat de kritiek op jou een anonieme lasteraar betreft ipv structurele inhoudelijke kritiek van velen? Men moet medelijden met jou hebben? Het voor je opnemen? Is dat een leuke 1 aprilgrap?

Door Jeroen de Kreek (Casemanager LoketBJZ.nl) op
Dat dreigen altijd van medewerkers van BJZ en het nooit hebben over het feit dat ze niet aan waarheidsvinding doen is ziekmakend, Erik. Ook het voortgaande zwijgen over het Rapport van de Commissie Samson is schandalig, Erik. De arrogantie waarmee jij je opstelt is stuitend. Pretentie op pretentie en nooit het falen van de eigen organisatie eerlijk onder ogen ziend.
Door Leon op
Erik gooit nooit de handdoek in de ring en al helemaal niet vandaag.
Door Huub verweij (Mens) op
Dag Erik, niet stoppen..
Je kent de spreuk toch wel die zo mooi prijkt op het weteringcircuit: een volk dat voor tirannen zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen..dan dooft het licht', je laat je toch niet door ieen stel lafaards ontmoedigen.
Gewoon doorgaan met het geven van je mening en negeer die anonieme reageerders, vind ook dat anoniem reageren door de host moeten worden geweigerd maar dat is een redactionele afweging. Jeugdzorg heeft juist behoefte aan transparante discussies en jij als kenner moet daar mee doorgaan! Juidt die lafaards die zich verschuilen krijgen nu hun zin, niet doen, denk aan bovenstaand gezegde en ga door!!
Groet
Huub verweij
Door Ronald Bant (Gezinsmanager BJAA) op
Ongelooflijk jammer dit. Maar zeer begrijpelijk. De commentaren , de verdachtmakingen en de beschuldigingen zijn tenenkrommend. Ik hoop dat nadat jij de persoon hebt bekend gemaakt idd op een rechtzaak. Ik zal jouw blogs en ander nieuws op Intranet met plezier blijven volgen.