of 60775 LinkedIn

Gevaarlijk schimmenspel

Als je werkt in de jeugdzorg dan is het omgaan met meervoudige werkelijkheden dagelijkse kost. Toch blijf ik me verbazen over het schimmenspel dat zich rondom de transitie jeugdzorg afspeelt.

Op het toneel roepen de verantwoordelijke staatssecretarissen en wethouders jeugdzorg vooral een beeld op van “op koers liggen”, ondanks de heftige discussies over de onduidelijkheden over de budgetten. De intensieve tour die staatssecretaris van Rijn langs alle wethouders jeugdzorg maakt is een heel goed initiatief, maar de sfeer van die bijeenkomsten is verassend gemoedelijk en optimistisch. Wie zijn oor informeel in de coulissen te luister legt bij wethouders en gemeenteambtenaren hoort een ander geluid. Men realiseert zich maar al te goed dat gemeenten niet klaar zijn voor de transitie.

 

Dit bleek onlangs ook uit een enquête van Binnenlands Bestuur waaruit bleek dat ambtenaren chaos vrezen bij de decentralisaties. Wethouders die ik sprak over hun beleving van de landelijke tour van van Rijn gaven aan dat de setting niet geschikt was om nog eens stevig de degens te kruisen. Publicist Jos van der Lans die een dagje mee op tour mocht, hield er zelfs de toch wat naïeve indruk aan over dat alle zorgen over de tekortschietende voorbereiding toch vooral uit het kamp van de tegenstanders van de transitie kwamen. Ook in het zoveelste debat in de Tweede Kamer vorige week leek een sfeer te ontstaan waarin alle Kamerleden die blijk gaven van grote zorgen werden weggezet als zeurderige principiële tegenstanders.

 

Zoals de voorzitter van Jeugdzorg Nederland Hans Kamps onlangs terecht opmerkte, is het goed nieuws dat ambtenaren en wethouders zich feitelijk veel meer zorgen maken dan ze publiekelijk durven toe te geven. Ontkenning van de problemen is immers een recept voor een ramp. Erkenning van de problemen is een eerste stap naar de oplossing. Natuurlijk zijn er principiële tegenstanders die de steeds groter wordende problemen aangrijpen om hun gelijk te halen. Maar om al diegenen die zich grote zorgen maken weg te zetten in het tegenkamp is feitelijk onjuist, neigt naar “groupthink” en is daarmee zeer gevaarlijk. Ook in het kamp van de principiële voorstanders, waar niemand pleit voor uitstel, maakt men zich grote zorgen. Juist omdat het om principiële voorstanders gaat moeten die zorgen zeer serieus genomen worden.

 

Het goede nieuws is dat er in de kleedkamers achter het toneel waarop vooral het schimmenspel domineert, wel degelijk veel erkenning is voor de problemen. Backstage wordt dan ook door alle spelers keihard gewerkt om te redden wat er te redden valt, juist omdat men van de transitie een succes wil maken. Tegelijkertijd werkt het dominante schimmenspel zeer vertragend op het maken van voldoende tempo. Een belangrijke reden hiervoor is dat niemand publiekelijk durft toe te geven dat men er niet klaar voor is, uit angst om de zondebok te zijn op het moment dat de eerste onvermijdelijke knelpunten zich voor gaan doen. De politieke ruimte voor kwetsbaar opstellen wordt onvoldoende gevoeld. Terwijl kwetsbaar opstellen juist essentieel is om een sfeer te creëren waarin betrokken partijen elkaar te hulp schieten bij het oplossen van knelpunten en gezamenlijk lerend van transitie en transformatie een succes maken.

 

Het is dan ook de hoogste tijd, met nog maar 45 werkdagen te gaan, om het gevaarlijke schimmenspel achter ons te laten en de ongemakkelijke waarheid van gebrekkige voorbereiding met elkaar recht in de ogen te kijken. Door samen te vallen kun je ook weer samen opstaan. Dat schept de band die nodig is om de transitie goed door te komen. Dat voorkomt een tragedie en biedt perspectief op een “happy end”.

Erik Gerritsen

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
















Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Kees Varendonk (ouder) op
@Leen de Jong.
Perfect verwoord! Wat een drama's spelen zich in ons land af onder de naam jeugdzorg. Niet te geloven.
Door Jammer op
Mijn bijdrage: ik ben vrijwilligster (sinds kort) bij een organisatie zonder bestuur en wat heel slecht in elkaar zit. Nu dreigde wij subsidie te verliezen en is er een aanvraag ingediend bij de gemeente. Zij hebben deze goedgekeurd en wij vallen nu onder het preventieve jeugdzorg beleid. Echter... wij zijn een stelletje amateurs en dat erkennen we ook! Ik maak mij zorgen en maal melding bij diverse partijen die bij de transitie betrokken zijn en krijg enkel antwoorden dat men er niets mee kan. Ja of ik het even wil melden bij de vrijwilligerscoördinator. Ja hoor, als we die toch eens hadden! Als vrijwilliger, pedagoog en moeder maak ik mij ernstig zorgen over deze houding.
Door Jeugdzorgdeskundge op
@ Bert
Ik geef op, lezers mogen beoordelen of ze vinden dat u gelijk heeft. Nogmaals jammer dat u zo op de man blijft spelen in plaats van inhoudelijk weerwoord te leveren.
Door Bert op
Door Jeugdzorgdeskundige: "Kritiek op de sector die onderbouwd is" "Ik heb daar in onderstaande reacties de nodige inhoudelijke kennis aan toegevoegd ter onderbouwing." Ik lees geen enkele onderbouwing bij uw uitspraken. Uit uw schriftelijke uitspraken blijkt dat u niet geremd door kennis en/of onderzoek reageert.
Door Jeugdzorgdeskundige op
@ Bert
Ik meen toch dat ik heb uitgelegd wat ik bedoel, die bewering heb onderbouwd. Mochten lezers nog vragen hebben, kunnen ze ook dit standpunt nog eens nalezen op www.humaniseringvandejeugdzorg.nl waar prof. Heertje het punt ook nog eens uitlegt. Ik heb daar in onderstaande reacties de nodige inhoudelijke kennis aan toegevoegd ter onderbouwing.

Jammer dat u de criticus persoonlijk aan blijft vallen, dat doe ik bij u nogmaals ook niet. Kritiek op de sector die onderbouwd is,moet toch mogelijk zijn in een democratie en heeft niets met disrespect te maken of met op de man spelen.
Door Bert op
Door Jeugdzorgdeskundige: "u respectvol en op basis van argumenten redeneert" , maar u reageert met: "Wat betreft de expertise, ik kan u uit de droom helpen. Die bestaat niet in de jeugdzorg, er wordt beslist niet op basis van wetenschappelijke inzichten voor kinderen gezorgd en van 'behandeling' is al helemaal geen sprake." "Er is geen expertise, niet zakelijk en niet qua kinderen in de jeugdzorg, maar het is windhandel." Hier spreekt geen respekt ten opzichte van 30.000 medewerkers en ik lees helemaal geen argumenten. U maakt regels voor anderen en uitzonderingen voor uzelf. Ik blijf bij mijn stelling: voor het uitlaten van een academische mening hoort een objectief onderzoek.
Door Jeugdzorgdeskundige op
@ Bert

Over cijfers over mishandeling, die komen dus van de universiteit van Leiden. Het NJI baseert zich daarop, het CBS is een organisatie met algemene statistische informatie (dus mogelijk ook deze die dan afkomstig zal zijn uit Leiden) en de GGZ gaat over psychiatrie.

De definitie van mishandeling is overigens voor veel mensen verwarrend. Het grove fysiek mishandelen komt voor maar relatief weinig, verwaarlozing komt het meest voor en gewoon slaan en seksueel misbruik ook.

Daar staat tegenover dat in de jeugdzorg ook ernstige mishandeling plaats vindt, kinderen komen in isoleercellen, worden hechtingspersonen onthouden, er is veel te weinig bescherming tegen het onderlinge seksueel misbruik en veel geestelijk mishandeling.

Hopelijk is het u zo duidelijk, en anders hoor ik het graag. Mits nogmaals, want het ergert me zeer, u respectvol en op basis van argumenten redeneert en niet toegeeft aan de verleiding de criticus persoonlijk een veeg uit de pan te geven.
Door Jeugdzorgdeskundige op
@Bert

Nogmaals de oproep om op feiten te argumenteren ipv op de man te spelen.

Bij deze antwoord op uw opmerking, ja het is waar dat er veel kindermishandeling voorkomt, dat zijn cijfers van de universiteit van Leiden. Het gaat dan om 1 - 3 kinderen per klas.

De vraag is echter of er overheidsbemoeienis nodig is met alle vormen van mishandeling. Een ander groot probleem is dat de overheid niet in staat blijkt mishandeling te signaleren, men ziet zaken aan voor mishandeling die het niet zijn. En men denkt bij ernstig mishandelde kinderen dat er weinig tot niets aan de hand is.

Wat ik zeg blijkt ook uit onderzoeken van de Raad voor de Veiligheid en uit wetenschappelijke onderzoeken over effectiviteit van jeugdzorg.De conclusie is dan ook dat wij een enorme industrie optuigen die geen effectiviteit kent, die de verkeerde diagnoses stelt en zeer veel fals positieven heeft en positief valsen.

Alle reden om terug te gaan naar een kleinere kerntaak, veel minder omzet, een veel kleinere jeugdzorg met echt specialisme en om de kinderen om wie het echt gaat.

Ik ben graag bereid om met je verder te discussieren maar beloof me dat je ophoudt met demagogische technieken en op de man spelen maar het bij argumenten houdt. Ik behandel jou ook met respect en ga gewoon in op wat je aanvoert, zonder op de man te spelen. OK?
Door Leen de Jong (Ouder) op
Alles heet 'kindermishandeling'. Is er een 'zorg' dan is er 'kindermishandeling'. Niet ouders maar Bureau Jeugdzorg gaat over 'zorgen' rondom kinderen.
Het gevaarlijkste schimmenspel speelt Bureau Jeugdzorg zelf, samen met de overheid en de politiek. Kinderen met stoornissen 'normaal' verklaren en dwingen te integreren in scholen die daar niet mee om kunnen gaan. Ouders met kinderen in de hulpverlening jarenlang niet helpen bij gebrek aan deskundigheid en voorzieningen en dan bij uitblijven van resultaat of zomaar 'kindermishandeling' roepen en dan rechtzaken afdwingen met OTS en UHP. Bezuinigen op echte deskundigheid als onderwijs, speciaal onderwijs, ambulante begeleiders en jeugd ggz. Bezuinigen op de inkomsten aan arme gezinnen. Generalisten en wijkteams presenteren als 'hulpverlening' aan 'mishandelde' kinderen. Die 'mishandelde' kinderen zijn voor een groot deel niet geholpen kinderen. De mishandeling komt van de overheid en bureau jeugdzorg zelf.
Lees de verhalen van de zeilbroertjes, het drama op de Corbuloschool, het politiegeweld rondom ondergedoken Sylvano. Spreek eens met een ouder van een kind op speciaal onderwijs. Sitting duck voor rechtzaken, OTS en UHP. Ouders en kinderen in de jeugd GGZ die kunnen volstaan met 1 hulpverlener worden via rechtzaken voorzien van een ondeskundige dwingeland van Bureau Jeugdzorg erbij. Er is een 'zorg' dus er is 'kindermishandeling'. Gezinnen en kinderen die niet geholpen maar zelf onder druk en mishandeld worden. Maar dat wordt verkocht als het bestrijden van 'kindermishandeling'.
Dat is pas schimmenspel.
Door Bert op
Door Jeugdzorgdeskundige: "Last but not least noemt u enorme getallen, en het bestaat niet dat er zoveel mishandelde kinderen zijn." "U bent zelf verkeerd geïnformeerd" "laten we elkaar academisch bejegenen"

De getallen die ik noem komen van het CBS, de GGZ, het NJI, enz, enz, enz. Dit zijn alle jeugdzorgvormen, de jeugdzorg behandeld alle vormen van hulp die kinderen en/of ouders vragen of de rechter oplegt.

Academici discussiëren en wijzen elkaar op feiten, halen kennis en kunde uit onafhankelijk onderzoek en dubbelblinde wetenschappelijke onderzoeken.
Academici die foute gegevens gebruiken of zich niet juist informeren door niet te onderzoeken en alleen maar aan te nemen wat anderen zeggen of niet onderzochte feiten verspreiden of verkeerd onderzoek doen worden erop aangesproken dat zij dat doen.
Zoiets als vriendjespolitiek doet de academische wereld zeker geen goed, flinke academische discussies en ondubbelzinnig onderzoek met juiste weergave doet de academische wereld en de maatschappij goed.

Leer van elkaar, bij twijfel onderzoek opnieuw, doe op de juiste wijze onderzoek, gebruik juiste informatie, blijf objectief, oftewel laat je niet lijden door emoties van jezelf en zeker niet van anderen, maar door wat je objectief waarneemt, zo werkt de wetenschap. Emoties vertroebelen de het duidelijk beeld van de waarheid.

Ik hoop oprecht dat u, als ooit erkend en gewaardeerd academicus, weer op de juiste onderzoeksweg komt. Veel succes met dit zelfonderzoek.