of 63966 LinkedIn

Geef mensen het recht op langdurige zorg terug

Voor honderdduizenden mensen met een levenslange en levensbrede beperking is het leven erg ingewikkeld geworden. Tot voor kort kregen de meeste gehandicapten alle zorg en ondersteuning die zij nodig hadden vanuit één wet: de Awbz. Inmiddels zit nog maar een kwart van de oorspronkelijke Awbz-groep in de Wet langdurige zorg. Het overgrote deel van de mensen met een beperking moet hun zorg en ondersteuning geregeld zien te krijgen uit één of meer van de nieuwe zorgwetten: de Wmo, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze wetten gaan vooral uit van tijdelijkheid van de ondersteuning. En juist daar gaat het mis. Mijn indruk is dat veel problemen in het zorgstelsel voortduren door misverstanden rond het begrip ‘langdurige’ zorg. Een herbezinning is dringend nodig.

Neem de Wet langdurige zorg. Die is er voor mensen die levenslang 24 uur per dag zorg en toezicht in de nabijheid nodig hebben en voor wie dit niet verandert of verbetert. In deze Wlz zitten twee sterk verschillende groepen. Enerzijds zijn dat ouderen voor wie zelfstandig thuiswonen niet langer mogelijk is. Strikt genomen is dit geen langdurige zorg, maar intensieve zorg in de laatste levensfase. Anderzijds gaat het in de Wlz om zwaar verstandelijk gehandicapten die altijd een vorm van (24 uurs-) zorg en toezicht in nabijheid nodig hebben. Wie niet voldoet aan de loodzware criteria van de Wlz, moet voor zorg, ondersteuning en participatie nu naar de gemeente en zorgverzekeraar en heeft dus géén levenslange toegang tot zorg en ondersteuning.

 

In de Wlz, die het recht op zorg levenslang borgt, zitten maar zo’n 100.000 mensen met een echte langdurige zorgvraag. In het gemeentelijk domein en via de zorgverzekeraars gaat het om honderdduizenden mensen met een levenslange - en dus langdurige - zorgvraag. En daar wordt het ze ingewikkeld gemaakt. Jaar in jaar uit wordt bekeken of iemand nog die zorg of ondersteuning nodig heeft, met overbodige herindicaties, onzekerheid, ongekende regeldrift en gesteggel over wie wat betaalt. 

 

Hoe paradoxaal! Het idee was ooit dat de langdurige, zwaarste zorgvragers zouden achterblijven in de Wlz terwijl de lichtere, tijdelijke zorgvragers in de Wmo werden opgevangen. Maar precies daarin zit ‘m de kneep. Want veel mensen die níet onder de Wlz vallen, hebben wel degelijk een langdurige, zware zorgvraag. Gemeenten noch zorgverzekeraars zijn voldoende ingesteld en toegerust op het jarenlang bieden van intensieve langdurige zorg aan jeugdigen en volwassenen met complexe zorg- en ondersteuningsvragen. Die expertise hoort immers bij die ‘langdurige’ zorg.

 

Wij zien vooral jongeren en jongvolwassenen met complexe beperkingen vastlopen in deze verwarring. Zij moeten nog veertig tot vijftig jaar zorg hebben van hun gemeente en zorgverzekeraar. Maar die zijn er niet op ingericht en kunnen daar nauwelijks op worden aangesproken of gecorrigeerd. De rijksoverheid is immers alleen maar verantwoordelijk voor de Wlz en de kwaliteit daarvan. En dus niet voor de (kwaliteit van) zorg voor álle mensen met een langdurige zorgvraag. Wanneer het ministerie van VWS zich buigt over de problemen in de langdurige zorg, buigt het zich over de ouderenzorg en een versmald deel van de gehandicaptenzorg. Honderdduizenden anderen, met eveneens  een langdurige zorgvraag zijn zo onttrokken aan de verantwoordelijkheid van het ministerie. Voor deze groep is het in het VN-verdrag Handicap vastgelegde recht op passende zorg en ondersteuning nergens geborgd in onze zorgwetten. Dit belemmert hun deelname in de samenleving.

 

Of het stelsel voor mensen met een levensbrede, langdurige zorgvraag nu wel of niet door dit kabinet zal worden bijgesteld - wat ons betreft krijgen mensen die langdurige zorg nodig hebben, in elk geval hun recht op levenslange toegang tot zorg en ondersteuning weer terug.

 

Illya Soffer, directeur Ieder(in)

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door christiane op
Tsja het is of betere zorg of accepteren dat er meer Romy's, savannah's en Anne Fabers zullen volgen omdat dit soort doden nu eenmaal goedkoper is dan een deugdelijk zorgstelsel. De politiek kiest vooralsnog voor het eerste want de mensen in de GGZ en ouderen hebben nu eenmaal geen economische waarde en dan tel je niet meer mee in dit land.
Door loekoek (vm. jur.medew.gsd) op
@W.F.Willems (pensioen) op 19 januari 2018 09:57 Mijn reactie gaat niet over de invoering van de AWBZ en niet over de opheffing/omzetting; naar WLZ . Die gaat over mogelijk gebruik van Wmo en ZvW. Dat u een brief van de minister kreeg zal u in privé misschien gelukkig gemaakt hebben; dit gezien uw reactie. Ik niet, want ik zit ook niet te wachten op een vetleren medaille op of rond Koningsdag. Na het verscheiden is het immers inleveren of in de kliko. We leven nu.
Door W.F.Willems (pensioen) op
Loekoek, de invoering van de AWBZ had niets te maken met ziektekosten, maar diende (werkgeverspremie) om ouders van gehandicapte kinderen te vrijwaren van inkomsten-en vermogensderving(Open het Dorp Arnhem)m.a.w ter verdere beperking van het gem.Verhaalsrecht op grond van art.55 ABW1965.. Mijn juridische ontdekking was de trigger tot de stelselherziening en daar kreeg ik een bedankbrief voor van een minister op privepapier.
Door loekoek (vm. jur.medew.gsd) op
@W.F.Willems (pensioen) op 18 januari 2018 10:12. De AWBZ was veel te ingewikkeld gemaakt/geworden en werd misbruikt door allerlei mensen/instanties behalve (voor het overgrote deel) door degenen die ziek, zwak en misselijk waren. Ook u Hr of Mw Willems komt misschien aan de beurt om gebruik te moeten maken van de Wmo en/of de Zvw. Met De Waal ben ik het volmondig eens. Aardgas heeft hier niets mee te maken. Hogere BTW, afdrachten aan Brussel en hoge kosten van het asielbeleid enz. Gaan we op de huidige toer verder, met de afbraak van ons sociaal systeem en dat zit er dik in, dan denk ik dat Mw. Soffer een roepende in de woestijn is en blijft. N.B. Ook ik ben gepensioneerd en blijf hopen tegen beter weten in.
Door Van Velzen (Medewerker vergunningen ) op
Duidelijk verwoord verhaal, dit moet anders. Hoe? Aandacht.
Door W.F.Willems (pensioen) op
Dit is de prijs van het misbruiken van de AWBZ., want die werd alleen maar duurder
Door Simon de Waal op
Goede analyse van mevrouw Soffer. Meneer Willems, dat van dat aardgas gaat niet op, Kijk meer eens naar de vermogensverdeling in Nederland. Er is geld genoeg, kwestie van verdeling. Bovendien kan er bespaard worden op bureaucratie. Wat mevrouw Soffer hier bepleit is uiteindelijk goedkoper.
Door W.F.Willems (pensioen) op
Mw. kijkt U eens naar de televisie: het aardgas raakt op en daarom groeien in Nederland de bomen niet meer tot aan de welzijnshemel. Vgl. ons met de rest van de EU !!!!!