of 60715 LinkedIn

Discriminatie (2)

In de vorige column had ik het over het boek van primatoloog Marc van Roosmalen ‘Waarom de buren nooit deugen’. En over zijn stelling dat elke nieuwe soort primaat weer een alfaman kent die iets afwijkende jongemannen verstoot. Ook primaat homo sapiens kent dat proces. Die jongemannen moesten zich redden en vormden op hun beurt groepen. Er treedt dan weer een alfaman naar voren en het afstotingsproces herhaalt zich, enzovoort.

Bij veel primaten ontwikkelden zich eigenschappen als altruïsme, leidinggevend talent, oriëntatievermogen en communicatie in woord of gebaar. Vooral bij homo sapiens lukte dat heel goed - waarom weten we nog niet zo goed, hoe we aan die grote hersenen komen.

De slimme eigenschappen werden geleidelijk aan genetisch vastgelegd in onze soort. En ook ontstond de diversiteit van de mensheid in verschillende groepen die in de loop der evolutie volop hebben gediscrimineerd in de oorspronkelijke betekenis van het woord: scheiden wat ‘anders’ is. Qua dna was en is er tot op de dag van vandaag geen verschil tussen al onze groepen homo sapiens - veelal ras of volk genoemd. We verspreidden ons over de hele wereld, meer dan welke andere soort primaat ook.

Was die trek - van de inmiddels ontstane overlevende, steeds grotere groepen van vooral homo sapiens - naar steeds andere streken te wijten aan nieuwsgierigheid? Nou nee, zegt Van Roosmalen. Het ging telkens om verstoting door de groep wegens ‘anders zijn’. Het ging bovendien bij vrijwel alle primatensoorten - ook bij ons - om territoriumdrift, waarbij de mannetjes in teamverband hun leefgebied met hand en tand verdedigden tegen grensschending of invasie door de buren. Omdat die steeds een beetje ‘anders’ waren. Als groepen op elkaar botsen of vermengd raken (klimaat, oorlog, voedsel- ruimteschaarste, migratie), worden de verschillen aangewakkerd. Dan wordt het moord en doodslag, ook bij homo sapiens.

Wat mij betreft zijn alle mensengroepen gevarieerd min of meer bruin. Genetisch zijn we identiek. De grotere tegenstelling is eerder macht versus onderliggende partij. Macht staat in verband met de tegenstelling arm-rijk. Dat komt in alle groepen voor.

Wij zijn slim genoeg om een wereld te scheppen waarin iedereen een plek kan hebben en een ‘bruin leven’ kan leiden. Maar ja, de mensheid is haar eigen plaag. Helaas hangt dat nog steeds af van alfamannen die zelf onuitroeibaar lijken.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.