of 61869 LinkedIn

De strijd om de persoonlijke verzorging

De hervorming van de langdurige zorg gaat een beslissende fase in. Groot strijdpunt is de persoonlijke verzorging. In het regeerakkoord is bepaald dat de verantwoordelijkheid voor deze voorziening overgaat van de AWBZ naar de Wmo. De zorgaanbieders en de verzekeraars schrokken zich een hoedje. Hun handel komt in gevaar. Ze bedachten met z’n allen het argument dat er een knip dreigt te komen in de dienstverlening. Een knip tussen verzorging en verpleging. Een beetje vergezocht. Er zijn nu ook knippen en die zullen er altijd zijn. Het is gewoon een kwestie van goed organiseren van de dienstverlening.

Het feest van de AWBZ

Er is meer aan de hand. Daarvoor moeten we even terug in de tijd. Vanaf midden jaren negentig van de vorige eeuw  werd er groot feest gevierd in de wereld van de AWBZ. Van hoog tot laag vierde iedereen het feest mee. Vooral hoog. De thuiszorgorganisaties bouwden steeds grotere hoofdkantoren en ze kregen steeds meer managers. En de absolute top verdienende vele malen de Balkenendenorm. Zorgkantoren en thuiszorgaanbieders spraken onderling de productie af. Kwamen ze halverwege het jaar nog geld te kort? Geen nood. Gezamenlijk togen ze naar Den Haag en hupsakkee: weer honderden miljoenen euro’s erbij. Met de vrome belofte van eens maar nooit weer, was het jaar erop hetzelfde liedje. En zo ging het jaar in jaar uit. De uitgaven bij de AWBZ stegen met miljarden euro’s per jaar. Maar de AWBZ-premie zat goed verstopt in het ondoorzichtige loonstrookje, dus “who cares”. Feest vieren en de rekening naar iemand anders sturen. Man, man wat een tijd.

 

Superieure gemeenten

En toen kwam het gevreesde jaar 2007. De huishoudelijke verzorging ging over naar de gemeenten en kwam terecht in de Wmo. De thuiszorgorganisaties dachten dat het feest gewoon doorging, maar ze vergisten zich danig. De tarieven gingen fors omlaag en veel van de hooghartige organisaties legden het loodje. Gemeenten zijn erin geslaagd de miljardenoverschrijdingen een halt toe te roepen. Iets dat de rijksoverheid nimmer lukte. De wachtlijsten zijn verdwenen en de tevredenheid bij de cliënten is hetzelfde gebleven. Hulde  dus voor de gemeenten.

 

Gewiekste lobby

Zorgaanbieders en verzekeraars spraken met elkaar af dat ze niet voor de tweede keer hun feestje zouden laten verstoren. De zorglobby heeft een mooie troef: Jos de Bok. Deze directeur van Buurtzorg Nederland is een graag geziene gast in de media. Met zijn verschijning in een simpel T-shirt is hij de lieveling van de sector en de politiek. In al zijn optredens verkondigt hij grote rampspoed als de gemeenten meer zeggenschap over de zorg krijgen. (“Moet ik dan met 400 gemeenten zaken doen?”) Maar hij is ook gewoon ondernemer. Met zijn Buurtzorg heeft hij een miljoenenbedrijf. En de schoorsteen moet wel blijven roken. Zoals wegenbouwers pleiten voor meer asfalt, aannemers pleiten voor meer huizen en de farmaceutisch industrie pleit voor meer medicijnen in het basispakket; zo is Jos de Bok tegen de persoonlijke verzorging naar de gemeenten. Deze mensen weten drommels goed dat bij de zorgkantoren en de verzekeraars het grote geld zit en niet bij de gemeenten. Over de rug van de cliënten (“bij ons bent u tenminste in goede handen”) wordt de strijd gevoerd. En dan is het geweldig nieuws als de wethouder van Deventer het merkwaardige plan heeft om werklozen en vrijwilligers in te zetten in de zorg. Zo’n fraaie voorzet van de gemeente Deventer aan de zorgaanbieders heeft zelfs Sjaak Swart nog nooit gegeven.

 

De lobby heeft succes. Er is een nieuwe functie gecreëerd, namelijk de thuisverpleging. Een miljardenomzet is veilig gesteld. Hey guys, let ’s have a party! 

Rik Bolhuis
Meer columns van Rik Bolhuis leest u hier

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Daan (Verzorgende niveau 3 & 4e jaars student HBO-V) op
Beste heer Bolhuis, ik stel u graag een fact check voor. Bovenstaand relaas komt wat onderzoek tekort. Punt 1: huishoudelijke hulp zoals die door gemeenten is gecontracteerd en via de Wmo geleverd wordt staat op veel adressen in schril contrast tot de kwaliteit die voorheen onder die noemer werd geleverd. Punt 2: de naam van de persoon die u zonder zoveel woorden beticht van commerciële samenzwering heeft een lettertje meer in de achternaam. Fact check. Punt 3: Praat u eens met thuiszorg cliënten en hun verzorgenden en verpleegkundigen. Zo kunt u in uw volgende stuk wat genuanceerder en beter onderbouwd schrijven over deze sector.
Door Annelies Jonkers-Cornelisse (Inwoonster van Eemnes en actieve SP-er) op
Een kanttekening bij dit optimistische verhaal. Zo'n thuiszorgorganisatie waar bijvoorbeeld zoals bij Vivium een salaris van 160.000 euro wordt verstrekt aan de directeur/bestuurder en een winst uit de normale bedrijfsvoering van 5,1 miljoen. Die is niet creatiever dan eind juni de thuiszorgmedewerksters aan te schrijven en van hun te eisen dat ze akkoord gaan met een inschaling in een lagere schaal. Zo niet, is het alternatief ontslag. Dus het is echt niet zo'n leuk verhaal momenteel.
Door Lady op
Ik ben blij dit nu eens te lezen. Het gaat steeds over misbruik van PGB's, maar de grote bedragen gaan om bij de zorg in natura. Als je een uur verpleging via een thuiszorginstelling wil inhuren, ben je geregeld meer dan 60 euro kwijt terwijl de verpleegkundige daarvan nog geen kwart krijgt. Het is dan ook financieel niet mogelijk om als PGB-er gebruik te maken van dergelijke thuiszorg. Een probleem voor de PGB-houder is wel dat het aantal potjes waaruit geld moet komen met de nieuwe maatregelen verder toeneemt en daarmee de verantwoordings papiermolen. Daar zit je als PGB-er niet echt op te wachten.
Door HHD zorg (hhd/er zorg. ) op
U heeft het over huishoudelijke verzorging. Dit klopt niet. Huishouding valt onder welzijn en dit word een taak voor de familie. Een huishoudelijk medewerker doet echt niets in de verzorging. Verzorging is id wassen, kleden. Huishouding is WELZIJN. Luisterend oortje zal een taak voor de familie moeten zijn. Wij worden onderbetaald op een 0 urencontractje. Moeten wij al dat gezeur ook nog aanhoren van de client? Dat is toch geen schaaltje 10 meer Gemeentes dit moet vallen minimaal onder schaal 20/25. Komen wij ook eens uit de uitkering. Op dezxe manier kan de gemeentes iedereen onder een lijntje houden in Nederland. Ik ben er klaar mee gemeente's. iedereen maar uitbuiting laten doen dit is dit uitbuiting werk. En nog schelden klachten dat het raam streepjes heeft. ? Nou dan zorgt dochter maar voor een streeploos raamje. Dit werk is echt niet zo leuk als je erin word gedrukt als werkzoekende. Niets is goed,. Nou dan niet dan doet U dochter /zoon het maar. Ik ben klaar met dit werk. 0 urencontracten en dat geklaag achter je rug om in de huishouding thuiszorg. Beter schoonmaakbedrijven aan het werk stellen . of oude vrouwen van 60 plus die weten van huishouding. helaas wij zijn hier niet mee opgegroeid. Die blinkende poetser wat ze verwachten die oudjes 80/90 plussers bestaan echt niet meer. Ik ben overgestapt naar dementerende mensen. Bevalt me veel beter als huishoudster. ps ik doe dit werk met liefde voor de mens, begrijp me niet verkeerd. Maar dat geklaag over je heen daar ben ik echt klaar mee op dit moment. Ik zeg familie niet klagen anders doet U het gewoon maar zelf, dan bent U zeker goedkoper uit.