of 60775 LinkedIn

De schuld van de Turken

Ik neem aan dat ze het in kringen van Wilders c.s. vergeten zijn, maar ooit waren er tijden, andere tijden, waarin de gastarbeider als zodanig graag en tot zo ongeveer elke wederdienst bereid, uit zijn land van herkomst naar Nederland gehaald werd.

Eerst kwamen zodoende de Spanjaarden en de Italianen, na hen volgden de Turken en de Marokkanen. In het algemeen werd en wordt - zeker in genoemde Wilderskringen - aangenomen dat links daar de schuld van geweest is. De entree van zoveel vreemdelingen zou ook in die tijd een linkse hobby geweest zijn.

 

In feite was links helemaal niet zo geweldig te spreken over de intocht van onoverzienbare aantallen vreemdelingen. De SP was er zelfs op tegen. De werkelijke pressie ging uit van al die bedrijven die een schreeuwende behoefte hadden aan mensen die wel bereid waren om hun dagelijks brood aan een lopende band te verdienen. En het waren in die tijd vooral mannen die de overtocht maakten. Het ging nog verder.

 

Bedrijven stuurden hun personeelchef, al dan niet vergezeld van tolken, naar den vreemde om daar mannen te keuren op hun arbeidsvermogens. Eenmaal in Nederland brachten ze al die tot werknemer gepromoveerde vreemdelingen onder in verschrikkelijke pensions, waar ze niet zelden met een man of tien een slaapzaal met stapelbedden deelden.

 

Zelf herinner ik me uit die tijd dat ik zoekend naar woonruimte in Amsterdam, bij een mogelijke huisbaas langs liep die me midden in het gezicht uitlachte. ‘Een huis? Voor u? Mijnheer! In dat huis kan ik wel vijftien Turken onderbrengen.’

 

Zeer opvallend voor die dagen was het dat al die Turkse mannen zich in hun eigen Turkse mannenwereld ‘s avonds en in het weekend stierlijk zaten te vervelen. Ze legden een kaartje, dronken soms wat, en gingen bijtijds naar bed. Enkele keren bezocht ik zo’n pension waar ze ondergebracht waren. Dan hoorde ik ze elkaar als het ware luidop snurkend uit de slaap houden.

 

Hun mohammedaanse geloof speelde in die dagen nog niet zo’n prominente en van de christenwereld losgezongen rol als nu. De meesten probeerden zich aan te passen aan de Nederlandse mores. Merkwaardigerwijze waren het in die dagen vooral linkse bewegingen als de HTIB die voor de Turk opkwamen. De imam die het nu voor het zeggen heeft, deed pas veel later zijn jammerlijke intree.

 

Het is hiermee gegaan zoals het met zoveel gaan zou. Van de Wildersachtigen krijgt links de schuld. Terwijl de feiten overduidelijk laten zien dat de zoektocht naar de buitenlander voor alles gestimuleerd werd door het bedrijfsleven, dat niet zonder al die handen kon.

 

Pas toen al die eenvoudige handwerkers niet meer nodig waren, bleek dat de meesten van hen er niet over piekerden om naar hun land terug te gaan. Wat moesten ze daar? Werk zouden ze er nooit vinden. Ik neem de Wildersachtigen hun dwalingen niet al te kwalijk. Maar een beetje meer historisch besef zou geen kwaad kunnen.  

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door herrie mulles (CEO) op
Gerard legt het nog een keer uit.
Alles is de schuld van het Blonde Fascistöide Beestmensch uit Venlo.
Ach gut.
Door curvedwater op
geen woord over gezinshereniging, over kinderen, over probleemwijken, marokkanen, opsporingverzocht, cirminaliteit, over hulp van de overheid aan de moskee, over het werven van agenten in de moskee .
Het verhaal illustrerend met een jeugdervaring van een kamer zoeken, in de huidige tijd met wachtlijsten voor een huurwoning van 6 tot 8 jaar,.
Deze heer lis zich historisch zeer bewust, want hij eeft in de wereld van Anton Pieck