of 60775 LinkedIn

AMK voorkomt dwang

Het jaarverslag 2011 van de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) van de Bureaus Jeugdzorg dat vorige week werd uitgebracht bevat een aantal interessante feiten. Natuurlijk is het goed nieuws dat de meldingsbereidheid weer verder is toegenomen met 6% ten opzichte van 2010 en met 58% de laatste vijf jaar. Zeker als je daarbij bedenkt dat zo’n 80% van de meldingen na onderzoek terecht blijkt.

Veel interessanter is dat er in tweederde van de gevallen waarin kindermishandeling is vastgesteld vrijwillige hulp op gang is gebracht of kindermishandeling is beëindigd. Door de positionering van het AMK binnen het Bureau Jeugdzorg zijn de lijnen naar vrijwillige hulp kort en kunnen kinderen snel worden geholpen. Doordat gezinnen in een vroeg stadium – weliswaar onder druk van het lopende AMK onderzoek – “vrijwillige” hulp accepteren is er ook in 2011 weer sprake van een relatief gering deel (12,5%) van het aantal AMK onderzoek dat resulteert in een verzoek tot onderzoek aan de Raad voor de Kinderbescherming (de eerste stap naar een ondertoezichtstelling),

 

Deze feiten zijn interessant, omdat ze weer eens aantonen dat de focus van Bureaus Jeugdzorg en hun AMK’s primair is gericht op het voorkomen van gedwongen jeugdzorg. Dit in tegenstelling tot de algemene beeldvorming. Wist u bijvoorbeeld dat van alle kinderen die aan de zorg van Bureaus Jeugdzorg zijn toevertrouwd slechts 25% onder toezicht worden geplaatst en slechts 10% uithuis? In de andere 75% van de gevallen is er natuurlijk wel sprake van “drang”. Formeel is sprake van vrijwilligheid, maar ouders weten dat als ze niet “vrijwillig” meewerken de volgende stap een ondertoezichtstelling is.

 

Daarmee is natuurlijk niet gezegd dat het niet beter kan. Door verder te investeren in professionalisering en innovatiever jeugdzorgaanbod moet het mogelijk zijn het percentage dwangmaatregelen, dat in Nederland internationaal gezien relatief hoog is, verder terug te dwingen. Ik spiegel me daarbij graag aan die bestuurders in de GGZ die er in slagen om het aantal gedwongen “separaties” (isoleercel) tot bijna nul terug te dringen. Veelal van te voren door velen als onmogelijk geacht, maar in de praktijk realiseerbaar. Zou dit ook in de jeugdzorg mogelijk zijn? Geen ondertoezichtstellingen meer en geen gedwongen uithuisplaatsingen, alleen nog vrijwillige? Geen dwang meer als laatste redmiddel, hoogstens drang? Ik weet het niet, maar de ambitie spreekt me aan.

 

Wat we dan in ieder geval niet moeten doen is de onderzoeksfunctie van het AMK samenvoegen met die van de Raad voor de Kinderbescherming. Onlangs bleek uit een onafhankelijk onderzoek al dat er nauwelijks sprake is van overlap. De RvdK doet onderzoek om vast te stellen of er een ondertoezichtstelling bij de kinderrechter moet worden aangevraagd, maar doet verder niets. Het AMK doet onderzoek naar vermoedens van kindermishandeling, maar doet er tegelijkertijd, vanwege haar inbedding bij de Bureaus Jeugdzorg, alles aan om te voorkomen dat een verzoek tot onderzoek aan de RvdK nodig is. Met succes zo blijkt uit de feiten.

 

Samenvoeging van onderzoekstaken van AMK en RvdK betekent dat de huidige preventieve functie van het AMK wegvalt, hetgeen zal leiden tot een onnodige toename van het aantal ondertoezichtstellingen. Niet doen dus.   

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Piet (Overig) op
Hoe kun je een artikel schrijven met de titel
AMK voorkomt dwang.
Als je vervolgens in het artikel schrijft dat in tweederde van de gevallen waarin kindermishandeling is vastgesteld vrijwillige hulp op gang is gebracht, deze hulp helemaal niet vrijwillig is maar onder dreiging(drang) met de RvK /Kinderrechterang tot stand is gekomen?
Nee, dan moet je wel een hele grote plank voor je kop hebben.
Door Vaders bestaan voor de kinderrechter niet (Vader) op
Zolang er niet aan waarheidsvinding gedaan wordt binnen deze instanties moet je er niets mee te maken willen hebben.

Ze verdraaien alles wat je zegt, zetten gewoonweg leugens in dossiers, en komen overal mee weg want ze leggen aan niemand verantwoording af. Kinderrechters/AMK/BJZ/etc..... Waar verdiend kan worden maken ze ouders kapot, of je moet al bereid zijn jarenlang je kinderen op te voeden onder toeziend oog van deze lieden en hun valse voorwendselen.

Bedrijgingen, intimidatie, je zult het allemaal aan den lijve ondervinden.
Door J. Kop op
Eens met Lb Koppenol: een slecht artikel.
Nr. zoveel in de reeks van Erik Gerritsen.
Onbegrijpelijk dat BB deze man maar een podium blijft geven.
Hoewel: ouwe jongens, krentenbrood. PvdA-ers onder elkaar, nietwaar.
Door Jan (Onderzoeker) op
Ik heb het artikel met interesse geelzen, evenals de reacties. De reacties zijn zoals gewoonlijk van gefrustreerden die kennis hebben gemaakt met de Jeugdzorg. Vermakelijk, maar meer niet. De een noemt zich publicist de ander advocaat terwijl hij dat niet is. kostelijk, nu de TV in d avonduren bestaat uit herhalingen. Heer gerritsen ik kan u verzekeren dat de Raden voor kinderbescherming geen onderzoek meer doen. De Raad heeft tussen de 0 en 1 contacten met ouders en schrijft over het algemeen een melding, bv van het AMK over. De raden vor Kinderbescherming zijn wat huiverig om te erkennen dat ze eigenlijk copiest zijn geworden, maar als u het landelijk bureau benaderd zijn er mensen die u dat willen uitleggen. Op de Raad zou dus bezuinigd kunnen worden, maar een fusie met het AMk is een prima idee. De in het verleden weggepeste ervaing en expertise werkt nu bij het AMk en kan zo binnen gehaald worden. Bij de Raad werken meisjes van 21 en wat hebben die nou te vertelllen? Als het wordt ontkend: zelf onderzoek doen. Het AMK is op dit moment de enige betrouwbare instelling die onderzoek doet en, gelukkig, voorkomt het AMK gedwongen hulpverlening en onnodige uithuisplaatsingen. De cijfers die u weergeeft zijn opgeleukt door mensen die u zand in de ogen strooien. ik kan u niet helpen, want ik ben opleuker en heb zwijgplicht. Maar interessant wordt het als de echte cijfers boven komen. verontrust? Doe alsog ik niet besta.
Door sven snijer (Schrijver, publicist, Jeugdzorg Dark horse) op
Meneer Gerritsen,

U legt vreemde verbanden met de cijfers die u presenteert. Als de meldingsbereidheid is toegenomen met 58% de laatste 5 jaar, dan is het een utopie om te verwachten dat het relatief hoge percentage van gedwongen maatregelen (t.o.v. andere landen) snel zal dalen. U zegt het zelf al; van alle meldingen is 80% terecht. En omdat er intensief campagne wordt gevoerd, ook door uzelf, om die meldingsbereidheid nog verder op te voeren, zal die 80% lekker meegroeien!

Daarbij is het natuurlijk niet waar dat 80% van de meldingen terecht is. Dat is nu juist het leuke van de chantage van het AMK / BJZ. Wanneer ouders instemmen met de 'vrijwillige hulp' om een grotere ramp van kinderroof te voorkomen, komt dit automaitsch te boek te staan als een terechte melding. Ook mijn gezin werd aanvankelijk door het AMK schuldig bevonden op vier punten aan kindermishandeling. Het onderzoek van de RvdK toonde het volledig tegenovergestelde aan, maar u denkt toch niet dat de 'bewezen' mishandeling in de statistieken van het AMK wordt veranderd? Sterker nog, na een confronterend gesprek met de RvdK, bleef het AMK bij haar 'eigen mening', terwijl hun ongelijk al was aangetoond, door de traumatherapie die onze dochter na die tijd had gevolgd.

Over de vrijwillige hulp die een OTS of UHP kan voorkomen: De mevrouw van Altra die 6 weken bij ons over de vloer kwam, heeft in feite uit haar neus kunnen eten. Wij moesten háár vermaken (we moesten werken aan niet bestaande doelen, waarbij we een knipoog kregen van deze gezinsbegeleider die in vertrouwen zei dat ze ook wel wist dat wij geen crisisgezin waren. Maar 'meewerken' met de chantage was nu eenmaal de makkelijkste weg. Veel makkelijker dan het AMK confronteren met hun prutswerk en ze attent te maken op het feit dat het geld van de belastingbetaler eigenlijk beter aan de echte probleemgevallen kan worden besteed.

Weet u meneer Gerritsen, buiten BJZ om is er niemand die controleert hoe 'bewezen' de mishandelingsgevallen zijn, want u zegt het zelf al: Het werk van de RvdK overlapt normaal gesproken het werk van het AMK niet. Dat betekent dat ze in veel gevallen klakkeloos de slordige rapportages vol insinuaties van hen overnemen, te lui als ze meestal zijn om zelf goed onderzoek te doen.

Mijn oplossing? De RvdK als enige onderzoek laten doen naar mishandeling en BJZ alleen als hulpverlener. Om de gedwongen maatregelen terug te dringen, moet je er voor zorgen dat een probleem in een gezin niet onmiddelijk als een crimineel feit wordt opgevat, maar als een hulpvraag. Stop een keer met de heksenjacht.

PS heeft u mijn mail over de geheime informant van de gemeente in goede orde ontvangen?

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/07/w …
Door Lb.Koppenol (onderst.groepOOB-onderst.omstandersBL-Rijnmond.) op
Slecht artikel. En dat weet u uiteraard zelf allang. Bijvoorbeeld dit:Formeel is sprake van vrijwilligheid, maar ouders weten dat als ze niet “vrijwillig” meewerken de volgende stap een ondertoezichtstelling is.------Zoiets beste meneer Gerritsen toont aan dat de rottigheid eraf druipt. Let wel een dergelijke "uitspraak" van u kun je opvatten als een legitimering van ieder optreden van Jeugdzorg. -----FOUT meneer Gerritsen. En dan nog iets, de utopie die u tevens beschrijft: Vergeet het maar a.u.b. De jeugd kinder ggz loopt vol en over broodnodige zorg ontbreekt en een van de oorzaken allang aangetoond: Familierechters die bij scheidingen klakkeloos nog steeds gezag wensen te geven aan letterlijk geestesgestooren o.a.borderliners-vrouwen, die aan de lopende band de kans krijgen zelfs bij gezinsvoogden vernam ik heden de zaken te manipuleren lees: belazeren. Jammer dat u er nog steeds blijkt in te tuinen. Duizenden kindjes de klos door beschikkingen die vrouwen laten vervreemden, plegen van kindermishandeling door vrouwen met en zonder dat borderlinesyndroom, en nog steeds eromheen praten.
Jammer meneer Gerritsen. Let wel 3 procent bevolking is schatting loopt met borderline rond. 80 procent zo is vrouw met en zonder kinderen.
Dat is uw taak als jeugdzorg te zorgen dat geen gezag meer aan deze lieden wordt gegeven over welk kind dan ook. Zolang jullie da blijken onder tafel te schoffelen door die toestanden niet aan te pakken door aanspreken van de gang van zaken in familierecht blijft het een feit dat dus instanties zelve meewerken aan instandhouding van kindermishandeling in die zaken waarin zulke vrouwen als dader kunnen worden beschouwd, (bpdcentral).
Begin daar maar. Dat heet realiteit en preventie meneer Gerritsen. Nu krijgen zulke eerst gezag en daarna worden de kindermoorden gepleegd.
Let wel al die zaken zijn te laat te laat en nog eens te laat.
Niks geleerd meneer Gerritsen. Gezinsvoogden met 0,000 inzicht en ervaring. Prutzooi. Om dat woord maar te gebruiken.
Realiteit en benoemen en niet langer de doofpot uithangen meneer Gerritsen voor de eigen toko.