of 60220 LinkedIn

31 oktober 2013

Donderdag 31 oktober 2013 is een belangrijke datum voor de transitie jeugdzorg. Dan moeten de regionale transitiearrangementen gereed zijn en zal blijken of gemeenten samen met jeugdzorginstellingen oplossingen hebben gevonden voor een zorgvuldige transitie die niet ten koste gaat van kwetsbare kinderen. 

Zoals zo’n beetje alles met betrekking tot het transitieproces komen ook deze transitiearrangementen rijkelijk laat. Eigenlijk is het onbehoorlijk bestuur om de jeugdzorgsector zo lang volledig in het ongewisse te laten over wat zij per 1-1-2015 van hun nieuwe opdrachtgevers kunnen verwachten. Iedereen met een beetje gezond verstand weet dat een gezonde bedrijfsvoering onmogelijk is als je zo kort voor 2015 nog totaal niet weet waar je aan toe bent. Zo worden jeugdzorgorganisaties nu al gedwongen alleen nog maar tijdelijke krachten aan te nemen. Bepaald niet de ideale positie om de beste medewerkers te werven en te behouden.

 

Hoe dan ook, op 31 oktober 2013 is het dan zover. Beter laat dan (n)ooit denk ik dan maar. Met stoom en kokend water worden de transitiearrangementen uit de grond gestampt en hopelijk leidt de hoge tijdsdruk die partijen elkaar nu hebben opgelegd alsnog tot verstandige gezamenlijke oplossingen. Als groot voorstander van de transitie ben ik er nog niet helemaal gerust op. Zorgcontinuïteit voor kinderen in de knel is alleen te realiseren als bestaande jeugdzorginstellingen niet in 2015 massaal omvallen als gevolg van disproportioneel verlies van opdrachten. Nieuwe toetreders zullen nooit in staat zijn om zo snel het ontstane gat op te vullen. Het risico is nog steeds groot dat gemeenten een te groot deel van het in 2015 beschikbare budget zullen reserveren voor nieuwe toetreders, danwel dat ze de beslissing over de definitieve budgetverdeling in 2015 niet in het kader van het transitiearrangement nemen maar verder voor zich uitschuiven. Omdat ze nog niet precies weten wat ze willen. Dan keert de wal vanzelf het schip. Tekenend in dit verband is dat zelfs de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugdzorg over cruciale elementen als Jeugdbescherming en Jeugdreclassering pas begin 2014 gaat adviseren.

 

Duidelijk is ook dat jeugdzorginstellingen niet in staat zijn zelf op te draaien voor eventuele frictiekosten. Daartoe ontbreekt simpelweg het eigen vermogen, omdat al het geld besteed is aan het beschermen van in hun veilige ontwikkeling bedreigde kinderen. Tot op heden lijkt geen van de drie nu verantwoordelijke overheden (rijksoverheid, provincies/stadsregio, gemeenten) bereid om financiering van de frictiekosten op zich te nemen. Als dat zo blijft zal dat onvermijdelijk tot een faillissementgolf leiden en dan is het al in 2014 met de continuïteit van zorg gedaan.

 

Toch blijf ik optimistisch, omdat de oplossing simpel is. Tijdens de hoorzitting van de Tweede Kamer commissie jeugdzorg vorige week werd door een aantal insprekers terecht gepleit voor een overgangsregime van drie jaar. Een overgangsregime waarin bestaande jeugdzorginstellingen de tijd wordt gegeven om te anticiperen om dalende budgetten en waarbij harde afspraken worden gemaakt over mens volgt functie. Dan vallen er geen instellingen plotsklaps om, wordt er geen infrastructuur afgebroken voordat er nieuwe is opgebouwd, is zorgcontinuïteit gegarandeerd, vallen er geen kwetsbare kinderen tussen wal en schip, wordt menselijke kapitaalvernieting voorkomen, blijven frictiekosten zeer beperkt, krijgen gemeenten de tijd om zich te ontwikkelen tot deskundig opdrachtgever en ontstaat een geweldige innovatieprikkel voor bestaande en nieuwe jeugdzorgorganisaties. En last but certainly not least, de transitie kan gewoon per 1-1-2015 op zorgvuldige wijze doorgaan. Uitstel is niet nodig. Afstel wordt afgewend.

 

De tijd dringt, maar het is nog niet te laat. De unieke kans om de zieke jeugdzorg duurzaam gezond te maken kan nog steeds gegrepen worden. Alles wat nodig is, is een beetje gezond verstand en de wijsheid dat “wie snel resultaat wil boeken daarvoor de tijd moet nemen”.

Erik Gerritsen 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Patrick Weisbeek op
De jeugdzorg is zo ziek door gecorrumpeerde mensen als uzelf en die sprokkereef, profiteren van kinderen en ouders, uiteindelijk worden zaken wel bekend, en ziet 'iedereen' wat voor zielig stelletje profiteurs jullie eigenlijk zijn
Door Leen de Jong (Ouder) op
Tenzij de 1e kamer er een stokje voor steekt zitten we straks opgescheept met een wet die een logisch vervolg is van de huidige trend om ouders de regie af te pakken, ze uit te maken voor 'kindermishandelaars' als ze om hulp komen vragen en daar dan OTS en UHP uit te slepen, zo'n 300/100.000 kinderen zijn in de handen van instellingen en pleegouders die veel vaker dan echte ouders kinderen verwaarlozen, mishandelen en misbruiken. Met de nieuwe jeugdwet zal dat aantal toenemen. Dat is een eenvoudige rekensom. De echte specialisten in de jeugd ggz worden gemarginaliseerd. We kiezen liever voor 'keukentafelspecialisten'. In de nieuwe wet zal dat zijn bij alle toegang tot hulp. De overheid kan het niet beter dan ouders, in feite doet de overheid het een stuk slechter dan ouders. Het aantal OTS en UHP zal voorlopig alleen maar verder stijgen. En de gemeente kan daar niets aan doen om dat te stoppen. Een perfect systeem.
Door Democraat 66 (jeugdzorgkenner) op
Het gepiep van dhr. Gerritsen en Jeugdzorg Nederland is ronduit schaamteloos!!! Ze weten al een jaar of vijf dat de transitie er aan zat te komen. Hebben alle tijd gehad om daarop in te spelen, maar ze hebben het niet gedaan. Daarom vandaag een verhaal in de krant over hoe zielig het is dat ze de kans lopen op veel minder
klanten en minder geld!!! Mosterd na de maaltijd noemen ze dat bij ons!!! Krokodillentranen is ook prima!!!
En als je bij de politiek je zin niet krijgt dan probeer je het toch gewoon met een column op Binnenlands Bestuur. Uiteraard doet Jeugdzorg Nederland op hun eigen website ook nog een zielige duit in het zakje zie ook de Column van Thea Roelofs, bestuurder Jeugdzorg Nederland, http://t.co/QDcxdiav1t

Wat zou het toch prettig zijn als jeugdzorg naar falliet gaat. Daar zouden veel gezinnen van opknappen. Jeugdzorg is er namelijk niet in het belang van het kind maar in belang van hun eigen portemonnee. Dat is inmiddels wel duidelijk

Door democraat op
Overigens is het gewoon niet waar dat Gerritsen schrijft dat al het geld aan de veiligheid van kinderen is besteed. De Amsterdamse rekenkamer vraagt zich nou juist af hoe het kan dat het geld daar nou juist niet aan is besteed. Zie hun opvolgingsonderzoek januari 2012.

Bovendien is er sprake van uitgebreide PR, een reclamebureau, congressen. Onlangs is er besloten door BJZ's tot een nieuw peperduur ICT-systeem. Gerritsen heeft een topsalaris, er is een uitgebreide communicatieafdeling.

Dus het is gewoon niet waar. Dit is niet meer creatief omgaan met de waarheid maar gewoon liegen.
Door democraat op
Het is nou juist de bedoeling dat de bestaande jeugdzorg-instellingen inkrimpen en liefst verdwijnen. Want de transitie zou toch een transformatie zijn, op weg naar een betere jeugdzorg?

Bovendien weten de jeugdzorginstellingen al zo lang dat de transitie eraan kwam en dit stond te gebeuren. Dus het gaat helemaal niet over onzorgvuldig bestuur, integendeel.

Het is ook niet waar dat het voor een gezonde bedrijfsvoering nodig is om jaren van te voren te weten wat je inkomsten zullen zijn. Dat zou men in het bedrijfsleven wel willen!

Dus wat een flauwekul! Jeugdzorginstellingen drammen, willen zekerheid en bestaansrecht en concurrenten uitschakelen. Men voert de druk op met dit soort verhalen over tijdelijk en slecht personeel, maar dat was altijd al zo.

Daarom, laat nieuwe organisaties het doen die wel kwaliteit kunnen leveren voor minder geld. En die niet continue druk uitoefenen voor meer geld en zekerheden in de media. Bijgezet met dreigementen over minderen kwaliteit en wachtlijsten.

De maatschappij wilde nou juist dat dat zou ophouden, men wil daar vanaf. Prima als bestaande jeugdzorginstellingen failliet gaan, laat de goede medewerkers maar de beste organisaties zoeken en omgekeerd.

Als men niet bij BJZ meer kan werken, dan kan men bij een van de nieuwe concurrenten werken. Gemeenten doen er zeer onverstandig aan te luisteren naar dit soort geluiden vanuit de jeugdzorglobby!

Want het volk wil deze jeugdzorg zo niet meer en daarom is er democratisch besloten tot een transitie die een transformatie moest zijn. Dus natuurlijk moeten er dan jeugdzorginstellingen failliet en hun medewerkers op zoek naar een andere baan.

Zo gaat dat in een gezonde economie.
Door DM op
Als er jeugzorginstellingen omvallen, zal niet iedereen daar rouwig om zijn. Dat deze instellingen te weinig vet op de botten hebben, komt m.i. vooral door te duur aangekocht onroerend goed, te hoge managerssalarissen en financieel wanbeleid. Heeft weinig te maken met de zorg voor "kwetsbare kinderen". Grappig, dat Gerritsen het steeds heeft over de zieke jeugdzorg en zich dan vervolgens verwonderd afvraagt waarom ouders zo huiverig zijn om hun kinderen aan deze organisatie toe te vertrouwen.