of 64204 LinkedIn

Opinie

 • 99 problems

  Onderwerpen als gelijkheid en inclusiviteit zijn traditioneel gezien het terrein van linkse partijen. Maar sinds kort blijkt dat ook vertegenwoordigers van rechtse partijen, zoals het CDA en Forum voor Democratie, zich ernstige zorgen maken over uitsluiting, discriminatie en een groeiende tweedeling in de samenleving.

 • Scherpe kanten

  Het zit als een visgraat in mijn keel. Hoewel Divosa, de VNG en het ministerie van SZW goede bestuurlijke overleggen over het steunpakket hadden. Hoewel we het logisch vinden dat de overheidssteun rond corona wordt beëindigd. Ondanks de goede samenwerking. Toch die visgraat. 

 • Niet gevraagd, niet gekregen

  U schrok dat 30.000 gezinnen minder geld hebben gekregen van de Belastingdienst dan waar ze recht op hadden, bij de kinderopvangtoeslag?

 • Cruciale afslag

  Wij werken voor mensen die in de knel zitten. In hun werk, in de buurt of in onze systemen. Midden in die knelling komen ze bij ons voor ondersteuning.

 • De rommel opruimen

  Het regende ontstemde reacties van Binnenlands Bestuur-lezers toen Dordrechts wethouder Peter Heijkoop namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn mening gaf over de ‘Rotterdamse aanpak’ van de compensatie voor gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire.

 • Aan laars gelapt

  Het kan verkeren. Zo liggen het ministerie van VWS en gemeenten met elkaar in de clinch over de regelgeving binnen de Wmo en zo zijn VWS en gemeentekoepel VNG het roerend met elkaar eens over het bewust overtreden van de Jeugdwet.