sociaal / Partnerbijdrage

Transformatie-Arena, om uw gemeente toekomstbestendig in te richten

Transformatie-Arena, om uw gemeente toekomstbestendig in te richten

23 september 2015

De Transformatie-Arena is een ontwikkeltraject voor HRM- en organisatieadviseurs in gemeenten. Vernieuwers die een actieve rol ambiëren in de gemeentelijke veranderopgave. In de Transformatie-Arena kunt u uw eigen professionalisering (competenties, rolontwikkeling) verbinden aan de ontwikkelingen in de samenleving en de veranderopgave van uw organisatie.

Doelen

Doel van de Transformatie-Arena is om te komen tot een groter handelingsrepertoire van gemeentelijke HR- en organisatieadviseurs bij de begeleiding van veranderingen, intern organisatieadvies te bieden en strategische HR-beleid uit te voeren.

Resultaten
Deelname aan de Transformatie-Arena vergroot uw handelingsrepertoire en biedt:

  • Actuele kennis van ontwikkelingen in het sociale domein (samenleving, burgerkracht) en inzicht in de opgaven die deze aan de gemeentelijke organisatie stellen;
  • Een persoonlijke strategie van Leren & Ontwikkelen die past bij de specifieke dynamiek van werken in de context van openbaar bestuur en de publieke sector;
  • Expertise die past bij veranderende behoefte van de organisatie;
  • De verbinding van het vak (vaardigheden) aan de eigen persoon (drijfveren) en het vermogen om kritisch te reflecteren op de eigen rol en positie in de verandering.

Het programma

Deelnemers onderzoeken in de Transformatie-Arena wat hun kennis al is van de transformatie, welke HR-expertise past bij deze veranderopgave, en hoe zij hun rol ‘tussen top en werkvloer’ verder kunnen ontwikkelen. Het (gespreide) programma van in totaal vierenhalve dag ziet er als volgt uit:

Intake (1 dagdeel)

-        Kennismaking

-        Leervragen in beeld

-        Werkgroepjes vormen

-        Groepsopdracht

Startdag

-        Introductie Stand van zaken Transformatie landelijk

-        De Transformatie: wat weet ik en waar sta ik?

-        De persoon van de HR-adviseur: Wat zijn mijn drijfveren?

-        We werken o.a. met de Iceberg McClelland

Tweedaagse

-        Strategisch HRM: mijn rol en positie in de organisatie

-        Goede praktijken: inleiders vertellen over hun gemeenten

-        We gaan concreet aan de slag met de Golden Circle en Theory-U

Slotdag

-        Strategisch HRM, de Transformatie en mijn handelingsrepertoire

-        Krachtenveldanalyse

-        Rollenspel: De Onderhandelingstafel

-        Mijn Persoonlijk Strategisch Plan (werken in subgroepjes)

Daarnaast voeren deelnemers individueel of in subgroepen een veldverkenning uit. Ze voeren gesprekken met verschillende collega´s, lezen achtergrondartikelen en reflecteren op hun eigen ervaringen.

Het Transformatie-Arena Team

De Transformatie-Arena wordt begeleid door:

Ietze Oostinga en Eric Edens, beiden werkzaam als verandermanager, respectievelijk de gemeente Apeldoorn en de gemeente Almere. Ze hebben veel ervaring met gemeentelijke HRM- en organisatievraagstukken en maken deel uit van het landelijk team Perron HRO 2020 van het A+O Fonds

Robertjan Uijl (Organisatieregie) en Wim Klei (RadarAdvies), beiden gedegen procesbegeleider en organisatieadviseur met grote kennis van groepsdynamica en de gemeentelijke veranderopgaven.

Data en tijden

In het seizoen 2015-2016 staan er twee edities gepland van de Transformatie-Arena. De regio-editie Stedendriehoek start in november en vindt (onder voorbehoud) plaats in Deventer. De landelijke editie start in december en vindt (onder voorbehoud) plaats in Amersfoort.

Afbeelding

Deelname

Deelname aan de Transformatie-Arena is kosteloos maar niet vrijblijvend. Na definitieve inschrijving verwachten we dat u aan alle dagen deelneemt. Dat betekent een investering van 4,5 werkdagen plus voldoende tijd voor de eigen opdrachten.

Wilt u deelnemen of meer weten? Neem contact op met:

-        Eric Edens – 06 1299 8037, eedens@almere.nl

-        Ietze Oostinga – 06 5512 3872, i.oostinga@apeldoorn.nl

De Transformatie-Arena maakt deel uit van het vorig jaar gestarte programma rondom HR en de 3D’s, een initiatief van VNG, A+O fonds Gemeenten en BZK (zie: www.aeno.nl).

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.