of 59179 LinkedIn

Zuiden en noordoosten grootverbruikers zorg

De minister baseert zich in zijn vandaag gepresenteerde brief op het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), de Overall rapportage sociaal domein 2015. Uit die rapportage blijkt dat waar in het midden van het land het voorzieningengebruik juist relatief laag is, dat gebruik in de krimpregio’s aan de hoge kant is.

In Zuid-Limburg en de Noordoostelijke regio’s wordt veel meer gebruik gemaakt van voorzieningen in het sociaal domein dan in de rest van het land. Dat blijkt uit de Kamerbrief van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer.

Krimpregio’s
De minister baseert zich in zijn vandaag gepresenteerde brief op het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), de Overall rapportage sociaal domein 2015. Uit die rapportage blijkt dat waar in het midden van het land het voorzieningengebruik juist relatief laag is, dat gebruik in de krimpregio’s aan de hoge kant is. Zelfs als er rekening wordt gehouden met de kwetsbare kenmerken van de bevolking in deze regio’s. Die kenmerken, zoals onder andere de aanwezigheid van lage inkomens, uitkeringsontvangers, eenoudergezinnen, ouderen en niet-westerse migranten, verhogen de kans op het gebruik van de betrokken voorzieningen.

Structureel karakter
Een erg laag gebruik van de voorzieningen treft het SCP aan in Delft en Westland, Zuid-West-Gelderland, Oost-Zuid-Holland, Leiden-Bollensteek, de Veluwe en Gooi- en Vechtstreek. Erg hoog is het gebruik van de voorzieningen daarentegen in Noord-Friesland, Zuid-Oost Friesland, Groningen, Zuid-Oost Drenthe en Zuid-Limburg. Het gaat dan onder andere om het beroep dat wordt gedaan op participatievoorzieningen, jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning.

Uit de rapportages die de komende jaren volgen zal volgens minister Plasterk van Binnenlandse Zaken duidelijk moeten worden of dat hoge voorzieningengebruik een structureel karakter heeft.


Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Toine Goossens (Toezichthouder gedrag en moraal) op
De kop boven dit (pers)bericht deugt niet. Het zuiden is vele malen groter dan het kleine stukje Zuid Limburg. In de rest van het zuiden is de zorgvraag vrij gemiddeld. Verzoek aan de redactie om dit soort ANP koppen kritisch te beoordelen.