of 58952 LinkedIn

Zorgpartijen aan Van Rijn: ‘blijf bij uw standpunt’

Persoonlijke verzorging moet niet alsnog bij gemeenten worden ondergebracht. Veertien zorgkoepels stellen in een brief aan staatssecretaris Van Rijn (PvdA, Volksgezondheid) dat hij bij zijn besluit moet blijven om verpleging en verzorging bijeen te houden en onder te brengen in de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Het zorgveld heeft er bij staatssecretaris Van Rijn (PvdA, Volksgezondheid) op aangedrongen niet te zwichten voor de druk van gemeenten. Die eisen dat hij de persoonlijke verzorging alsnog in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gaat onderbrengen.

Gezamenlijke brief

In een gezamenlijke brief onderstrepen de brancheorganisaties van cliënten, zorgprofessionals, zorgorganisaties en zorgverzekeraars hoe belangrijk het is dat Van Rijn vasthoudt aan zijn besluit om verpleging en verzorging bijeen te houden en onder te brengen in de Zorgverzekeringswet (Zvw).

 

Overleg onduidelijk

Die brief is woensdag gestuurd; de dag waarop gemeentekoepel VNG de onderhandelingen met Van Rijn over de decentralisatie zorg hebben hervat. Hiertoe besloten de VNG-leden afgelopen vrijdag. Het VNG-bestuur is door 99,4 procent van de leden op pad gestuurd om alsnog persoonlijke verzorging onder de verantwoordelijkheid van gemeenten te krijgen. Van Rijn noch VNG wilden gisteren iets kwijt over de inhoud, aard en sfeer van het gesprek. Onduidelijk is daarmee of en wanneer het overleg wordt hervat.

 

Sociale wijkteams

De veertien partijen uit het zorgveld herhalen in de brief dat verpleging en verzorging onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Ze erkennen dat samenwerking met gemeenten via sociale wijkteams van groot belang is. ‘De wijkverpleegkundigen kunnen daarin een centrale rol vervullen. Wij zullen ons daarvoor inzetten’, aldus de briefschrijvers waaronder Zorgverzekeraars Nederland, de organisatie van zorgondernemers ActiZ, beroepsvereniging van zorgprofessionals V&VN en patiëntenfederatie NPCF.

 

Actieve samenwerking

Het zorgveld stelt dat met de overheveling van verpleging en verzorging van de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz) naar de Zvw ouderen verzekerd blijven van zorg. De overheveling van de zorg naar Zvw is een grote verandering, die een zorgvuldige voorbereiding vergt. Het zorgveld zoekt ‘een actieve samenwerking met gemeenten en rijksoverheid’, aldus de brief aan Van Rijn.

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Geeske op
Die zorgpartijen zijn toch zo begaan met het lot van de mensen. Neem Achmea: ruim 750 miljoen euro winst in 2012, salaris top met ruim 20% verhoogd. Ondertussen worden 4000 werknemers op straat gezet, die mogen na een korte periode ww de bijstand in.

Het zorgveld, habitat voor ratten.

Door Kees Marges (Voorzitter Platform VG Rijnmond) op
Uit welke partijen bestaat dat zg. zorgveld. Iedereen kan wel beweren te spreken namens het zorgveld. Binnen Platform VG is geen overleg geweest met de lokale belangenbehartigers, die misschien wel een andere opvatting hebben. Zij zijn het die het overleg met de gemeenten voeren, c.q.. zouden moeten voeren. Dat doen de landelijke bestuurders niet.