of 64204 LinkedIn

Zorg thuis moet worden gegarandeerd

De continuïteit van ondersteuning en zorg van mensen met een beperking of chronische ziekte, en hun naasten, moet worden gegarandeerd. Het kabinet moet hierover afspraken maken met gemeenten (VNG), het ministerie van VWS en zorgaanbieders. Dat vindt Ieder(in) die dat bepleit in een brief aan de Tweede Kamer.

De continuïteit van zorg en ondersteuning van mensen met een beperking of chronische ziekte (en hun naasten) moet worden gegarandeerd. Het kabinet moet hierover afspraken maken met gemeenten (VNG), het ministerie van VWS en zorgaanbieders.

Kamerdebat

Dat bepleit Ieder(in) in een brief aan de Kamer, dat het kabinet hiertoe moet aansporen. De Kamer debatteert woensdagmiddag over de actuele ontwikkelingen over het coronavirus. ‘In deze crisistijd staat die ondersteuning onder grote druk vanwege vrijwillige of verplichte thuisisolatie, het wegvallen van begeleiding en dagbesteding, het sluiten van scholen, inkomensdaling en het niet aansluiten van zorg uit persoonsgebonden budgetten op deze situatie van thuisisolatie’, aldus de brief van Ieder(in) aan de Kamer. De gevolgen van de corona-crisis en de noodzakelijke maatregelen zijn voor mensen met een beperking extra ingrijpend. ‘We moeten samen op zoek naar verzachtende maatregelen en oplossingen.’

 

Stopzetting jeugdzorg

Voor mensen met een persoonsgebonden budget (pgb) is het onzeker of de zorgverleners zorg kunnen blijven bieden, stelt Ieder(in). De verstrekte pgb’s volstaan daarnaast niet altijd voor deze situatie. ‘Door de thuisisolatie is meer zorg nodig dan met het pgb kan worden ingekocht.’ Zorgen zijn er ook over de vermindering en zelfs stopzetting van jeugdhulp en GGZ.  

 

Wegvallen dagstructuur

Door de sluiting van de scholen worden kinderen in het speciaal onderwijs extra getroffen. ‘Voor hen is geen vervangend lesaanbod. Abrupt wegvallende dagstructuren en gaten die vallen in zorg en begeleiding zorgen voor onrust en doen een groot beroep op de ouders die dit op moeten vangen’, aldus Ieder(in). ‘Er zullen maatregelen nodig zijn om de zorgtaken behapbaar te maken en ondersteuning te bieden aan de ouders die deze taken moeten overnemen van de professionals.’ Het ministerie van Onderwijs en de koepel van het speciaal onderwijs moeten samen bekijken hoe de gevolgen geminimaliseerd kunnen worden voor kinderen die zorg en continuïteit nodig hebben. Mogelijk dat ook hier gemeenten een rol in kunnen hebben.

 

Inkomensverlies

Ook moet er oog zijn voor het risico op inkomensverlies voor mensen met een beperking of chronische (psychische) aandoening. ‘Doordat veelal geautomatiseerde maatregelen zoals beslagleggingen, huisuitzettingen en afsluitingen gewoon doorgaan, en de hulpverlening vanwege beperking sociale contacten, minimaler wordt, kunnen kwetsbare mensen, onder wie mensen met een beperking of chronische (psychische) aandoening in grote financiële problemen terechtkomen.’ Onder meer gemeenten en het professionele veld van schuldhulp en incasso worden opgeroepen een coulante houding aan te nemen. Coulance-maatregelen moeten tot minimaal twee maanden na de coronamaatregelen van kracht blijven.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.