of 64120 LinkedIn

Zeeuwse plannen jeugdbescherming krijgen groen licht

Het plan van de Zeeuwse gemeenten om de jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsorganisatie Intervence te laten overnemen door JB West is goedgekeurd door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid.

Het plan van de dertien Zeeuwse gemeenten om de jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsorganisatie Intervence te laten overnemen door JB West heeft groen licht gekregen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid. Het is nu aan de betrokken colleges en gemeenteraden om een oordeel over het plan te geven.

Snel beslissen

De inspecties roepen alle partijen op ‘om snel te beslissen over het uitwerken van het plan en vervolg te geven aan het bestendigen van de Zeeuwse jeugdbescherming’. JB West kan de bestuurlijke fusie met Intervence per 30 juni realiseren. De gemeenten willen voor de zomervakantie de knoop doorhakken. ‘De inspecties wijzen erop dat duidelijkheid gewenst is voor de huidige medewerkers. Nog steeds weten zij niet zeker waar zij aan toe zijn. Het aantrekken van nieuwe medewerkers wordt bemoeilijkt omdat Intervence geen garanties kan geven voor de toekomst. Potentiële medewerkers zijn eerder geneigd om dan voor een andere werkgever te gaan.’

 

Prullenbak

Een eerder plan van de Zeeuwse gemeenten, om te stoppen met de Gecertificeerde Instelling (GI) Intervence en de zorg over te dragen aan drie andere in Zeeland werkzame GI’s, werd in februari door beide inspecties naar de prullenbak verwezen. Er moest een nieuw scenario worden onderzocht, waarbij een instelling (Jeugdbescherming West, JB West) de zorg van alle kinderen en hun gezinnen van Intervence overneemt.

 

Toekomstbestendig

Dat plan, althans de eerste fase, is eind vorige week aan de gemeenten gepresenteerd en aan de Inspecties voorgelegd. Die hebben geoordeeld dat het nu voorliggende plan ‘genoeg garanties biedt voor een toekomstbestendige jeugdbescherming in Zeeland’. Nu de inspecties een positief oordeel hebben gegeven, moeten de dertien colleges en vervolgens de dertien gemeenteraden besluiten of JB West Intervence mag overnemen. Een voorstel voor colleges en raden bereidt de zogeheten Bestuurscommissie inkoop jeugdhulp Zeeland voor, onder voorzitterschap van jeugdwethouder Jack Werkman.

 

Briedis

De inspecties benadrukken dat een snel besluit niet alleen van belang is voor de werknemers van Intervence en de kinderen en ouders die bij daar in behandeling zijn. Ook de situatie rondom de Briedis noopt tot snelle duidelijkheid, benadrukken zij. Het certificaat van de gecertificeerde instelling Briedis is vorige week ingetrokken. Binnen een half jaar moeten alle kinderen en gezinnen die nu onder de hoede van Briedis vallen aan een andere GI worden overgedragen. In Zeeland gaat het om 74 Zeeuwse jeugdbeschermingsmaatregelen en 14 gespecialiseerde casusregie zaken die aan een andere in Zeeland actieve GI moet worden overgedragen. ‘Gezien de huidige situatie, waarin de vier GI’s in Zeeland weinig tot geen ruimte hebben om nieuwe zaken op te nemen, is het des te meer van belang om snel duidelijkheid te scheppen over de toekomstige inrichting van de jeugdbescherming in Zeeland en hier voldoende ruimte in te bouwen om te kunnen anticiperen op onverwachte groei.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.