of 63998 LinkedIn

Wouter Bos tegen participatiesamenleving

Wouter Bos verzet zich tegen de term participatiesamenleving. Dat betekent volgens hem dat de overheid er alleen nog is voor de allerzwaksten.
22 reacties

Oud-PvdA-leider en oud-informateur van het huidige VVD-PvdA-kabinet Wouter Bos is geschrokken van de term 'participatiesamenleving' in de troonrede van dinsdag. Dat blijkt uit zijn column in de Volkskrant van donderdag.

Overheid voor allerzwaksten
Als premier Mark Rutte in de troonrede ook namens de PvdA sprak is er volgens Bos sprake van een ,,kleine ideologische revolutie'' in zijn partij. ,,Geen visie meer op de overheid die er ook voor de middenklasse is, een overheid die verbindt omdat iedereen er aan mee betaalt en iedereen er van mee geniet. In plaats daarvan een overheid louter voor de allerzwaksten. Amerikaans, klassiek liberaal en zichzelf uiteindelijk marginaliserend. Zeg me dat het niet zo is!''

Opmerkelijk
Bos noemt het opmerkelijk dat het kabinet de term, eerder gebruikt door onder anderen toenmalig premier Jan Peter Balkenende in 2005, nu gebruikt. De tekst in de troonrede ging volgens Bos ook veel verder dan wat Balkenende bepleitte, door te stellen dat iedereen die voor zichzelf kan zorgen, dat ook moet doen en dat de overheid er vooral is voor diegenen die dat niet kunnen.

Zelfstandiger
In de troonrede staat onder meer: ,,Het is onmiskenbaar dat mensen in onze huidige netwerk- en informatiesamenleving mondiger en zelfstandiger zijn dan vroeger. Gecombineerd met de noodzaak om het tekort van de overheid terug te dringen, leidt dit ertoe dat de klassieke verzorgingsstaat langzaam maar zeker verandert in een participatiesamenleving. Van iedereen die dat kan, wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving.''
Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Louis van Overbeek op
Ziende dat deze discussie hier gevoerd wordt, herhaal ik graag een opiniestuk dat ik ook elders (Opiniestukken.nl) heb geplaatst:

WOUTER BOS: DE VERMOORDE ONSCHULD
26 september 2013door: Louis van Overbeek

Wouter Bos is hypocriet. Deze neoliberale 'sociaaldemocraat' en medeformateur van de huidige coalitie doet verbaasd over de mededeling van de koning dat de sociale zekerheid in Nederland bijna helemaal is afgebroken.Mark Rutte, de premier van het door VVD en PvdA gevormde tweede kabinet dat zijn naam draagt, heeft het de koning in de troonrede 2013 zelf laten zeggen: ‘de klassieke verzorgingsstaat verandert langzaam maar zeker in een participatiesamenleving’. Dat is, zoals reeds meerdere malen van verschillende zijden is opgemerkt, een eufemisme voor: ‘het huidige kabinet is bezig de sociale zekerheid zo ver af te breken dat er nog slechts een ‘nachtwakersstaat’ naar Amerikaans model overblijft, de droom van de VVD, een staat waarin de burger het bij tegenslag zelf mag uitzoeken en niet op ondersteuning van de teruggetreden overheid hoeft te rekenen.Wouter Bos, voormalig minister van Financiën van de PvdA, in een tijd waarin deze partij onder leiding van Wim Kok, zoals het heette, haar ‘ideologische veren heeft afgeschud’, wat wil zeggen zich evenals vrijwel alle andere politieke partijen in Nederland (en heel Europa) bekeerd heeft tot de neoliberale hervormingsagenda, en nota bene medeformateur van het huidige kabinet, bestaat het in zijn column in de Volkskrant van 19 september jl. te doen alsof hij hierover verbaasd en verontwaardigd is (‘Zeg me dat het niet zo is’).De afbraak begon in 2004

Alsof hij, de neoliberale ‘sociaal democraat’ met de manager-look, die afkomstig is uit het bedrijfsleven en daarnaar na zijn politieke carrière ook weer is teruggekeerd, zou denken en wensen dat er in Nederland nog een verzorgingsstaat zou bestaan, terwijl in werkelijkheid, mede door zijn toedoen, de sociale ijstijd al lang is ingetreden[1] en warme hemden voor de winter hier niet meer worden verstrekt.De afbraak van de sociale zekerheid is al onder Balkenende II, de premier van het ‘meedoen’, een synoniem van ‘participeren’,[2] op 1 januari 2004, begonnen met de invoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB) als opvolger van de oude bijstandswet (ABW) door toenmalig staatssecretaris Rutte. De nieuwe wet werd gekenmerkt door een praktijk van gedwongen tewerkstelling van bijstandsgerechtigden en door een aangescherpt sanctiebeleid.Arbeidsongeschikten

Onder Balkenende III, volgde de feitelijke afschaffing van de arbeidsongeschiktheidswet (WAO) op 29 december 2005. In dit kader vond vanaf oktober 2004 een eenmalige herkeuring plaats van alle ontvangers van een uitkering op grond van deze wet, waarbij arbeidsongeschikten hun rechten werd ontnomen door een extreme aanscherping van de medische criteria.Hierna volgden nog – mijn opsomming is niet volledig – een sollicitatieplicht voor zieke werklozen, afschaffing van bijstand voor personen jonger dan 27 jaar, een sterke inkorting van de duur van de werkloosheidsuitkering, sterke ‘flexibilisering’ van de arbeidsmarkt (het grotendeels afschaffen van de vaste baan), een verhoging van de pensioenleeftijd en een eigen risico in de zorg.In de regeerperiode van deze dus mede door Bos geformeerde coalitie dreigt de duur van de werkloosheidsuitkering nog verder verkort te worden, wordt ontslag gemakkelijker gemaakt, wordt de zorg op alle fronten afgebroken, gaat de pensioenleeftijd verder omhoog, terwijl de pensioenen zelf dalen, en komen allerlei toeslagen te vervallen.Jetta Klijnsma

Ook laat de gehandicapte Jetta Klijnsma zich, als PvdA-staatssecretaris van Sociale Zaken, blijmoedig misbruiken om dezelfde truc die bij het opdoeken van de WAO door de CDA-ministers Aart Jan de Geus en Piet Hein Donner is gebruikt, nog eens toe te passen op haar minder fortuinlijke lotgenoten in de Wajong-regeling.En ondertussen zou Wouter Bos geloven dat er in Nederland nog sprake is van een verzorgingsstaat?[1] Een werkelijkheid die ook in de pers regelmatig ontkend wordt, zie bijv. het (slecht onderbouwde) artikel in NRC-Handelsblad van gisteren (24-9-13) van Floor Rusman met de titel Ook de zwakkeren kunnen gerust zijn, de verzorgingsstaat verdwijnt heus niet en een eerder stuk in dezelfde krant waarin Laura Starink en Michèle de Waard een aantal deskundigen ondervragen (25-6), en waarop ik destijds gereageerd heb, zie http://louisvanoverbeek.blogspot.nl/2013/09/soci …

[2] Ik kan het niet laten nogmaals te verwijzen naar een eerder artikel van eigen hand: http://louisvanoverbeek.blogspot.nl/2013/01/tom- …

TRPYD
Door Kitty op
Ik vind de reactie van Wouter zeer verrassend. Het is toch logisch dat wie dat kan voor zichzelf moet zorgen? Zelfs Drees vond dat! Waarom moeten wij betalen voor de douchestang en traplift van mensen die het financiëel beter hebben dan wij alleen maar omdat iedereen daar recht op heeft? En dan als die ongebruikte scootmobiels... alleen maar omdat iedereen er recht op heeft?
Door Guus op
Ik vond de term participatiesamenleving ook opvallend, zeker omdat er in de laatste jaren al flink tempo is gezet in het afbreken ervan en we hierin ook redene hebben ons flink bedonderd te voelen.

In vroeger tijden was privatisering een noodzaak. Privatisering van de PTT, privatisering van het spoor, verdere privatisering van allerlei instanties waarin de overheid deels zat. We mosten het allemaal loslaten. Een aantal wijze heren heeft toen op een bepaald moment gezegd dat het genoeg was, men overvond ook de kwalijke kanten van privatiseren.

Wars van die kennis hebben de laatste kabinetten de verdere privatsering doorgezet zoals in de zorg. Het verhaal daarbij was dat het voor de burger goedkoper zou worden. Wat we nu gaan creeren is dat zorg onbereikbaar dreigt te worden voor bepaalde groepen. Zo meteen zijn er ook geen bejaardentehuizen meer want ook daar is het plan dit allemaal af te schaffen. Ook hier zullen wel weer particuliere initiatieven onstaan met als gevolg dat mensen met geld dit kunnen betalen en dat de gewone man de zorg zal krijgen voor zijn eigen vader en moeder.

Bovenstaande is maar één voorbeeld. Open dus uw ogen Nederland en bedenk u wat voor samenleving u wilt zijn. Zelf kan ik er weinig aan veranderen en voor mij hoeft dat ook niet. Nederland krijgt wat het verdiend.
Door Joop (beleidsmedewerker gemeente) op
Bos heeft het over "een overheid die verbindt omdat iedereen er aan mee betaalt en iedereen er van mee geniet". In werkelijkheid betalen vooral de werknemers met een heel gewoon salaris en genieten er te veel zonder iets bij te dragen.
Door Henk (Ambtenaar) op
Draaier Wouter Bos is destijds zelf weggelopen voor zijn verantwoordelijkheid. Nu kritiek leveren is niet netjes.

Sorry Gerrie, ik vind de verlangens van Samson niet zo belangrijk.
Door H. Wiersma (gepens.) op
De wal is het schip al enige tijd aan het keren, m.a.w. de private sector kan alle publieke taken niet meer bekostigen. Daaraan heeft ook Bos in het verleden een negatieve bijdrage geleverd.
De huidige maatschappelijke ontwikkelingen gaan dermate snel dat Bos het allemaal niet meer kan bijhouden.
Door J. Schrik op
Dat er moet worden bezuinigd is logisch, en dat we allen moeten ondergaan wat de coalitie bedenkt. Maar ik ben tegen eenzijdige afbraak van de sociale samenleving.
Door roelof bosma op
het is wonderbaarlijk hoe in een paar tijd het totaal de verkeerde kant op kan gaan. Naar elkaar omkijken in een samenleving is heel wat anders dan "zoek het lekeer zelf uit " Nederlanders let op uw zaakje, voordat je het weet hebben we hier Amwerikaanse toestanden.
De zorg terug naar waar het hoort : de overheid. Niets geen marktwerking. Je kunt toch op je klompen aanvoelen dat het meer geld gaat kosten. Zodra er een winstoogmerk aan te pas komt is het wel duidelijk. Een ontzettende kostentoename
Door Marcel (zelfstandig) op
Verzorgingsstaat; prima!
Alleen, hoe gaan we dat betalen?

Harder en/of meer werken door een kleiner wordende groep houdt een keer op. Laten we reëel zijn. de afgelopen 40 jaar hebben we de verzorgingsstaat gefinancierd met gasbaten. Daarbovenop tot 5 jaar terug onze welvaart met geleend geld (vastgoedbubbel).
Een keer komt de rekening en dat is nu. Koopkrachtbehoud is een utopie. Teveel uitgeven moet worden ingelopen.
Door ernst (ambtenaar) op
Het zou zomaar kunnen dat links en rechts een andere beleving hebben bij het begrip "participatiesamenleving". Voor rechts betekent dit in de neoliberale tradie iets als "zoek het lekker zelf uit, ik ben bezig met geld verdienen, want dat vind ik belangrijk" en voor links zou het kunnen betekenen : "laten we dat geld verdienen nou eens niet op de eerste plaats stellen, maar ons verbinden met degegene die we lief hebben" en daar dan wat voor over hebben. Die laatste vorm lijkt me zo slecht nog niet, maar vraagt echt een omslag in denken en flankerende maatregelen. Die flankerende maatregelen heb ik niet gezien en gaan er wegens geldgebrek van de overheid ws. niet komen. De conclusie is dus dat de PvdA zich in de luren heeft laten leggen.