of 59082 LinkedIn

Woonfraude A’dam vooral illegale onderhuur

821 sociale huurwoningen zijn afgelopen jaar in Amsterdam vrijgekomen doordat wooncorporaties en de gemeente onderzoek deden naar woonfraude. Illegale onderhuur is volgens de corporaties de meest voorkomende vorm, meldt de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties.

821 sociale huurwoningen zijn afgelopen jaar in Amsterdam vrijgekomen doordat wooncorporaties en de gemeente onderzoek deden naar woonfraude. Illegale onderhuur is volgens de corporaties de meest voorkomende vorm, meldt de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties.

Juridisering en Avg bemoeilijken opsporing

Volgens de corporaties wordt er meer woonfraude gepleegd nu de druk op de hoofdstedelijke woningmarkt hoog is. Behalve illegale onderhuur, is ook illegale vakantiehuur, hennepkweek en illegale prostitutie een veelvoorkomend probleem. In 2018 werden echter minder gevallen opgespoord dan in het voorgaande jaar. Een gang naar de rechter is steeds vaker nodig en ook de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) zou een rol spelen bij de lagere cijfers.

 

Meldpunt gemeente

Leendert Yntema, woonfraudespecialist bij corporatie Eigen Haard, benadrukt het belang van meldingen door oplettende medehuurders. ‘Dat kan volledig anoniem, zowel bij de eigen woningcorporatie als bij het Meldpunt Zoeklicht van de gemeente.’ Volgens Yntema is vooral het mijden van contact met buren een symptoom van eventuele woonfraude waarop huurders alert moeten zijn. In het geval van illegaal onderverhuur worden over de rug van onderhuurders forse winsten gemaakt, zegt Mohamed Boussata (Rochdale). ‘Ten koste van mensen met lage inkomens die afhankelijk zijn van de sociale huur.’

 

Boetes tot 20.500 euro

De gemeente Amsterdam verplicht dat mensen die hun woning aan vakantiegangers onderverhuren dat bij de gemeente melden. Vanuit de gemeente gaat dan automatisch een melding richting de corporaties. Vakantiehuur van corporatiewoningen via bijvoorbeeld AirBnB is verboden, ook bij woningen die onder het vrijesectorsegment vallen. Wie zich daar niet aan houdt riskeert zijn of haar corporatiewoning kwijt te raken en bovendien een boete van mogelijk 5.000 euro. De gemeente kan bestuurlijke boetes van maximaal 20.500 euro en daarnaast dwangsommen opleggen bij overtreding van de Huisvestingswet.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Boris op
Die oproep om je buren er bij te lappen geeft een nare smaak. De gemeente kan prima zelf vaststellen waar sprake is van woonfraude. Bijv. door grote complexen te screenen en omgeving (op rolkoffers en buitenlandse kentekens) te observeren.