of 61441 LinkedIn

Woningaanpassing straks zonder akkoord corporatie

Nieuwe Wmo legt verantwoordelijkheid en financiering bij gemeenten.

Gemeenten en hulpbehoevende huurders kunnen straks zonder toestemming van verhuurders woningen aanpassen met hulpmiddelen, zoals een traplift. In de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is daarvoor geen akkoord meer nodig van de woningeigenaar, in veel gevallen woningcorporaties.

Nu toestemming vereist

Op dit moment is in de Woningwet nog geregeld dat een huurder voor aanpassingen in huis toestemming moet hebben van de eigenaar. Die krijgt daarvoor ook geld, dat vaak direct wordt uitgekeerd aan de huurder, zodat die de aanpassing verder zelf kan regelen.


Straks overbodig

De nieuwe Wmo die op 1 januari 2015 in werking treedt, maakt die toestemming overbodig. Het college van burgemeester en wethouders beslist of een cliënt in aanmerking komt voor een woningaanpassing. De gemeente verstrekt die vervolgens in de vorm van een maatwerkvoorziening of een persoonsgebonden budget waarmee de huurder de aanpassing zelf aanbrengt. Het college is wel verplicht om de verhuurder te berichten over de beslissing, voordat de aanpassing is aangebracht. Op die manier kunnen corporaties nog meepraten over de uiteindelijke uitvoering. Wat eenmaal is aangepast, hoeft door de huurder bij vertrek niet te worden verwijderd. Ook dat is in de nieuwe Wmo vastgelegd.

 

Afspraken over bekostiging

Nu corporaties niet langer verantwoordelijk zijn voor woningaanpassingen, veranderen ook de afspraken over de bekostiging van trapliften, aangepaste keukens, badkamers en dergelijke. Veel corporaties zijn in convenanten met gemeenten afspraken aan het maken wie waarvoor verantwoordelijk is en wat dat betekent voor de financiering, zegt Tonny Dijkhuizen, woordvoerder van corporatiekoepel Aedes. ‘Wij willen voor alle doelgroepen goede woningen bieden, ook voor senioren en mensen met een handicap. Maar nu de verdeling van het geld volledig bij de gemeente komt te liggen, willen we in convenanten goed afspreken wie waarvoor betaalt.’

 

Voorbereid op nieuwe regels

Het Kenniscentrum Wonen en Zorg van de brancheorganisaties Aedes en Actiz (voor zorgondernemers) weet niet in hoeverre gemeenten en corporaties zijn voorbereid op de nieuwe regels. De contacten tussen gemeenten, corporaties en zorgorganisaties verschillen per gemeente, zegt Actiz-woordvoerder Pauline Fuhri. ‘Vaak zijn er al afspraken tussen deze partijen over woningaanpassingen en zorgbehoefte, want dat gaat vaak samen. Door de nieuwe Wmo wordt dat alleen maar meer.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door zuid op
Een andere mogelijkheid om later -bijvoorbeeld na het verlaten van de woonruimte- een claim aan de verhuurder op grond van ongerechtvaardigde verrijking toe te zenden. Of dit een kans van slagen heeft?
Door Renkema (medewerker) op
Wie draait dan op voor hoge kosten, indien de wmo voorzieningen weer moeten worden verwijderd, dit komt toch indirect niet de op het bordje van de huurders die geen wmo voorziening nodig hebben? Of is dat even vergeten?
Door Spijker (nvt) op
En nu de situatie: een verhuurde woning is aangepast en de huurder verlaat de woning. Een woningeigenaar kan dan bij nieuwe verhuur wel in zijn (verhuur)mogelijkheden worden beperkt als de woning niet in de oude staat is/wordt hersteld. Hoe gek kunnen we het tegenwoordig maken.
Door Broadcaster (gemeenteambtenaar) op
@Opmerk: Beetje slecht gelezen jongen, natuurlijk is niet alles in het leven vanuit een eigen keuze maar wanneer dat wel zo is moet je de consequentie van die keuze accepteren en die niet op de samenleving afwentelen.
Door Jan op
En hoe gaat dat bij koopflats? Kan het dan ook zonder toestemming van de Vereniging van Eigenaren? Een goede journalist had dat ook uitgezocht en vermeld.
Door Opmerker op
@Peter en Broad: beetje benepen gedacht, heren. Niet alles in het leven is vanuit een eigen keuze.
Overigens: zonder toestemming van de verhuurder (meestal eigenaar) aanpassen? Maar ja, daarover is bij het totstandkomen van de wet gediscussieerd. Blijft wel raar.
Door Broadcaster (gemeenteambtenaar) op
Moet je als overheid altijd dergelijke voorzieningen (mee)financieren? Bij een traplift gaat het vaak om oudere mensen die ook tijdig gelijkvloers hadden kunnen gaan wonen. Dat is uiteraard geen verplichting maar wel een eigen keus en moet de overheid dan de consequentie van die keus financieren?
Door Peter Bos (Projectleider Ruimtelijke Ontwikkeling) op
Wie bedenkt hoe we bereiken dat een traplift niet door een volgende huurder wordt gesloopt? Weg gemeenschapsgeld!