of 62236 LinkedIn

WODC: 'Buurt met azc niet onveiliger'

Uit het onderzoek blijkt dat migranten, vooral jonge mannen, wel wat vaker dan andere Nederlanders in contact komen met de politie. Vooral de groepen uit betrekkelijk veilige landen die weinig kans hebben op een verblijfsvergunning belanden op het foute pad. In 2015 werd tussen de 2,5 en 3,7 procent van de asielmigranten verdacht van criminaliteit, tegen 1,2 procent van de reguliere bevolking, aldus het WODC.
7 reacties

De aanwezigheid van een asielzoekerscentrum (azc) heeft geen effect op de veiligheid in een buurt. Tot die slotsom komt onderzoeksinstituut WODC dat onderzocht of het terecht is dat veel mensen de komst van een azc vrezen omdat dat voor meer criminaliteit in de wijk zou zorgen.

Jonge mannen
Uit het onderzoek blijkt dat migranten, vooral jonge mannen, wel wat vaker dan andere Nederlanders in contact komen met de politie. Vooral de groepen uit betrekkelijk veilige landen die weinig kans hebben op een verblijfsvergunning belanden op het foute pad. In 2015 werd tussen de 2,5 en 3,7 procent van de asielmigranten verdacht van criminaliteit, tegen 1,2 procent van de reguliere bevolking, aldus het WODC.

Koppelen gegevens
Het onderzoeksinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid maakte gebruik van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat koppelde gegevens over plaatsen delict, aangiften en processen-verbaal aan alle Nederlandse buurten. Ook de adressen van de azc’s werden meegenomen. (ANP)

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Annemiek (ICmedewerker) op
Vooral die koppeling met de aangiftes is een gevaarlijke. Tenzij dit bureau echt niet weet dat de aangiftebereidheid van inwoners zo ongeveer op het nulniveau is beland. Immers, bij 'kleine' vergrijpen zoals winkeldiefstal, computercriminaliteit, diefstal van fietsen of uit woningen is het doen van aangifte verloren moeite. En laten dit nu net de overtredingen zijn waaraan bepaalde asielzoekers zich schuldig maken, met name zij die niets te verliezen hebben, omdat ze uit veilige landen komen en er tijdens hun korte verblijf alhier dan maar het 'beste' van maken...
Door Hoekema op
Koppel de onderzoek maar lekker aan cijfers, stelletje heerlijke bureauknakkers. Ga eens op de markt in Ter Apel staan met deze resultaten en ga in overleg met de inwoners.... Succes gewenst.
Door Keijzer op
Als het rapport klopt is dit een algemeen verhaal en kan lokaal dus verschillen.

Een socioloog is, zoals altijd, niet bij dit soort kwesties betrokken. Een onveilig gevoel kan ontstaan door feitelijke gebeurtenissen en/of door grote veranderingen binnen de omgeving, waarbij ook sprake is van ineens mensen met een vreemde/vervreemdende achtergrond. Het tweede kan ook een net zo onveilig gevoel geven als de zaken die feitelijk in negatieve zin gebeuren.

Fortuyn was socioloog en daarom toornde hij ver boven de rest binnen het politiek veld uit destijds en ook qua moed om zich te uiten.

De tolerantie lat ligt naar mijn oordeel in dit deel van de wereld beduidend hoger, dan omgekeerd het geval zou zijn geweest in landen van herkomst.

De mensen van eigen cultuur kunnen mensen binnen dezelfde cultuur nu eenmaal beter aanvoelen/inschatten. Daarom wil men bij de politie graag diversiteit, maar binnen bepaalde groepen is dat lastig, want die mensen moeten dan eigen cultuurgenoten ook aanpakken. Dus is een dergelijk beroep niet populair daarbinnen. Die mensen worden juist gezocht omdat die mensen van eigen cultuur beter kunnen inschatten.

Mensen met een migratieachtergrond die de gave hebben om genuanceerd te denken zullen dat begrijpen. Juist die dat niet kunnen komen nu in Hilversum teveel aan bod en polariseren dus zelf, maar wijzen met hun vingers naar de ander met het verwijt van polariseren, racisme etc.

Fortuyn voelde aan dat met de massamigratie van niet-Europese volkeren naar hier, de cultuur zoals die ontwikkeld is in Europa (en rest westerse wereld) onder druk komt te staan. Maar m.b.t. Schengen erbij ook voor aantasting sociale zekerheden.

Het hele Westen (op Oost Europese landen na) gaat cultureel versnipperen in een tijd dat migratie en integratie totaal veranderd is t.o.v. tot WOII. Toen gold dat voor stromen binnen Europa, met een christelijke identiteit en Latijn was voor een elite overal vertrouwd.

De huidige migratie betekent door mobiliteit en digitale revolutie meer dat migrantengroepen warme banden houden met land van herkomst overal in de wereld, die niet zo aan verandering onderhevig zijn als dat autochtonen hier van bovenaf opgelegd meemaken en dat democratie (volkssoevereiniteit), eigenlijk grotendeels is verdampt door toedoen van opeenvolgende regeringen, die gedateerde, grensoverschrijdende juridische kaders, maar blijven volgen, met alle gevolgen van dien! Migrantengroepen in huidige omvang en wat gaat komen, steeds meer gaan sturen op beleid hier. Bovendien binnen gevoelige geesten in autochtone kring, verbazend veel steun vinden voor gaande ontwikkelingen.

Als een Turkse president of regering hier campagne willen houden en de idolate houding van veel Nederlandse Turken voor die man, houdt dat in hevigste vorm in, dat er filialen in West Europa van buitenlanden zijn ontstaan.

Het debat gaat voortdurend nu over een nieuw ontwikkeld burgerkorset, na de jaren 60 revolutie, van over-correctheid om de zielen van specifieke groepen vooral niet te bezeren en die groepen, die zich als zodanig melden overmatig veel podium krijgen aan de praattafels in Hilversum en in media in het algemeen, die uit zijn op gemakkelijke nieuwsgeving en sensatieonderwerpen. Daarmee ook in Den Haag!

Een sprekend voorbeeld is Jinek, die met de fractievoorzitter in debat was van de VVD en zichzelf als beschermerster der verdrukten opwierp, maar eigenlijk in het zand moest happen bij een Klaas Dijkhof.

Dit rapport geeft in algemene zin cijfers aan, maar gaat voorbij aan lokale situaties en aan de enorm genegeerde sociologische aspecten. We kennen meer rapporten, zoals die van het vliegveld in Lelystad, of gemanipuleerde rapporten zoals over aanbevolen Wietbeleid.

Als burgers de inhoud niet herkennen, zou dat een alarm moeten zijn omtrent een grote discrepantie van het meten en wat burgers zelf ervaren. Een ander sociologisch feit is dat er nu eenmaal zoiets is als een collectief instinct voor gevaar voor de eigen groep.

Het lijkt er nu op dat dit in het eerste geval het accent ligt op het cultureel voortbestaan als natie en in het tweede geval het individuele culturele voortbestaan van niet-autochtone groepen, zoals die dat gewend zijn in landen van herkomst. In het tweede geval komen daar dan een super-loep bij wat in de autochtone cultuur niet deugt naar hun oordeel en dus de autochtone cultuur geneutraliseerd dient te worden, zodat al die nieuwe culturen maximaal daarin zichzelf kunnen voelen.
Door Gepensioneerd (Gepensioneerde) op
Het WODC is volkomen ongeloofwaardig en kunnen we er van uitgaan dat er hier een onzinverhaal wordt verteld.
Door Heukers op
De vraag is of het rapport van het WODC an sich serieus kan worden genomen. Het bureau is in het nabije verleden beschimpt als propagandamachine van de regering, waarbij conclusies in de rapporten al eerder werden aangepast, zodat het zou passen in het regeringsbeleid. We moeten dus met een scherpe blik naar dit rapport kijken en niet zomaar iets aannemen. Gelukkig doen leden van de Tweede Kamer dat dan ook niet zomaar. Ze zijn erg kritisch op het rapport, zeker door het verleden van het WODC.
Door loekoek (vm. jur.medew.gsd) op
Kennelijk werd mijn korte bijdrage verwijderd wegens een verwijzing. @Daan. Uw mening is volledig te vokgen.
Door Daan op
Over AZC's heb ik verder geen mening. Maar dat de overheid nog steeds onderzoeken van het WODC naar buiten brengt is een gotspe.

Het WODC heeft geen enkele geloofwaardigheid meer.

Met het WODC gaan 2 dingen gebeuren:
- op afstand van het ministerie van J en V,
- naamsverandering.