of 59185 LinkedIn

Wisselend beleid maakt werk UWV moeilijk

De steeds wisselende politieke ambities en de fluctuerende budgetten hebben de samenwerking tussen gemeenten, werkgevers en UWV om mensen aan het werk te helpen de afgelopen jaren geen goed gedaan. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in een rapport over het UWV.
6 reacties

De steeds wisselende politieke ambities en de fluctuerende budgetten hebben de samenwerking tussen gemeenten, werkgevers en UWV om mensen aan het werk te helpen de afgelopen jaren geen goed gedaan. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in een rapport over het UWV.

Niet de juiste hulp
Het gevolg is dat werkzoekenden niet altijd de juiste hulp krijgen bij de begeleiding naar een baan. De uitvoeringsorganisatie UWV moet die taak uitvoeren maar slaagt daar nog niet goed in. Ook heeft de instantie de opsporing van fraude en misbruik bij uitkeringen nog niet op orde, stelt de Rekenkamer.

De overige taken voerde het UWV de afgelopen jaren wel behoorlijk of goed uit, zo stelt de Rekenkamer vast. Zo wordt er sneller gekeurd en worden uitkeringen aan werklozen, zieken en arbeidsongeschikten tijdig verstrekt, ook al kwamen er de afgelopen jaren door de crisis steeds meer klanten bij. De organisatie is doelmatiger gaan werken door eenvoudiger regels en automatisering.

 

Achterstanden
Achterstanden zijn er echter nog steeds bij de herbeoordelingen, waarbij het UWV bepaalt of iemand met een ziektewetuitkering daar nog steeds recht op heeft. Vorig jaar is de achterstand wel wat ingelopen maar niet genoeg volgens de planning, stelt de Rekenkamer. Ze waarschuwt er verder voor dat binnen enkele jaren problemen kunnen ontstaan met de begroting van het UWV, omdat de organisatie te maken heeft met forse bezuinigingen. Daardoor kan de dienstverlening in de knel komen.

 

Knap
Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken moet beter aansturen op de haperende onderdelen, vinden de rekenmeesters. Asscher stelt in een reactie dat er al verbeteringen in gang zijn gezet en dat die moeten worden voortgezet. Hij vindt dat het UWV zijn taken knap heeft uitgevoerd ondanks het lagere budget. Het UWV ontstond in 2002 door een fusie van meerdere instanties. De organisatie verzorgde in 2015 zeker 1,4 miljoen. (ANP)

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Alfred op
@Toine Goossens, dank voor uw reactie. Het IAK kende ik nog niet, interessant.

Zo te lezen een instrument voor rationeel handelen. In uw berichten hier en elders zie ik een pleidooi voor dergelijk handelen en dat herken ik.

Mijn punt is meer dat in de trias politica rationeel handelen bij de rechtsprekende macht nog wel aanwezig is, maar bij de wetgevende en uitvoerende macht, laat ik het middels een understatement zeggen, wat minder aandacht heeft. Met alle gevolgen voor stabiliteit, uitvoeringsmogelijkheden e.d.

Ik weet de oplossing ook niet.
Door Toine Goossens (Toezichthouder gedrag en moraal) op
@Alfred,

De kern van de reactie van de 2e kamer na het rijksbreed invoeren van het IAK was: ´Dit mag niet ten koste van onze beleidsvrijheid gaan´.

In mijn ogen dient de rol van de 2e kamer te verschuiven naar permanent toezicht op kwaliteit en integriteit van beleid en wet- en regelgeving. D.w.z. meer systeemgericht beoordelen en minder inhoudgericht. De inhoud, kennis e.d., is breed in de hele samenleving beschikbaar. Het is belangrijk dat die kennis ook gebruikt wordt.

Ik hoop dat de recente commissie daar flink de confrontatie over aangaat.
Door Alfred op
Eigenlijk wel chapeau voor UWV. En eens met de eerdere reageerders: zowel ZBO's als gemeenten hebben last van de continu wisselende en stapelende ambities (minus middelen) van rijksoverheid.

Maar hoe confronteer je rijksoverheid er op een zinvolle manier mee?
Door loekoek (vm. jur.medew.gsd) op
@ Toine Goossens (Toezichthouder gedrag en moraal) op 2 februari 2017 15:00 Het kerndoel van politiek beleid dient het vergroten van stabiliteit en zekerheid te zijn. Alleen dan krijgen populisten geen kans.=De laatste zin had u weg kunnen laten. Immers het bereiken van het kerndoel op zich is een goed streven. Soms kunnen de door u aangehaalde populisten er trouwens ook voor zorgen dat men wakker wordt. Wilders' PVV bestaat naar de mening van vele kiezers bij de gratie van het falen van andere partijen. Dat is juist waar dit artikel van Rekenkamer en UWV over gaat.
Door Toine Goossens (Toezichthouder gedrag en moraal) op
Inderdaad Wiersma. Dit kabinet is van God los. Maar dat geldt ook voor het parlement dat het kabinet op cruciale momenten steunt in haar wishful thinking denken.

Het vorige kabinet voerde rijksbreed het Integraal Afwegings Kader, het IAK, in. Hét instrument om de kwaliteit en de integriteit van de bestuurlijke besluitvorming naar een hoger niveau te tillen. Ik ken zegge en schrijven een wetgevings-/beleidstraject waarbij dat goed heeft uitgewerkt. De nieuwe Omgevingswet.

Voor de rest is het met kwaliteit en integriteit bijzonder slecht gesteld. Ex ante evaluatieonderzoek zou voor al het nieuwe beleid en alle nieuwe wetgeving verplicht moeten zijn.

Dat onderzoek mag niet politiek te sturen zijn. Politici moeten vooraf geconfronteerd worden met de chaos die zij veroorzaken. Bij het UWV, bij de sociale transities, in de gezondheidszorg, en nu bij de belastingdienst, overruled de macht en de ultieme wil om iets door te drukken het gezonde verstand.

Ik hoop dat de affaire Trump ook de Nederlandse politici wakker zal schudden over de rampzalige gevolgen van gebrekkige besluitvorming.

Het kerndoel van politiek beleid dient het vergroten van stabiliteit en zekerheid te zijn. Alleen dan krijgen populisten geen kans.

Door H. Wiersma (gepens.) op
Problemen bij het UWV zijn/worden niet in de laatste plaats veroorzaakt door politieke besluitvorming.
Neem de per 1 januari 2013 ingevoerde verlenging van de AOW-gerechtigde leeftijd en de daarvoor ontworpen overbruggingsregeling AOW:
1. de besluitvorming daarover kwam veel te laat tot stand, waardoor vanaf 1 januari 2013 de nieuwe AOW'ers veel te laat werden geïnformeerd. Werknemers die al gebruik maakten van VUT-regelingen hadden bovendien om uiteenlopende redenen hun baan al opgezegd en konden dit daardoor nooit meer terugdraaien bij een overbezette arbeidsmarkt.
2. de overbruggings/compensatieregeling AOW kwam bovendien veel te laat tot stand, namelijk pas bij het afsluiten van het Sociaal Akkoord in mei 2013. In relatie tot algemeen behoorlijk bestuur (Algemene Wet Bestuursrecht) kan dit helemaal niet eens.
Mijn conclusie: regelmatig geeft dit Kabinet/de politiek er blijk van de door hun zelf ingevoerde wetgeving niet eens te kennen. In nog lopende juridische procedures zal dit muisje overigens nog wel een staartje (kunnen) krijgen.

Relevante Parlementaire Dossiers