of 59082 LinkedIn

‘Wildgroei dienstverbanden gehandicapten onwenselijk’

Er is in de drie jaar na de sluiting van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) een ‘woud’ aan verschillende dienstverbanden en arbeidsvoorwaarden voor arbeidsgehandicapten ontstaan, meldt SBCM, het A&O fonds van de sociale werkgelegenheidssector. Arbeidsgehandicapten hebben weinig baanzekerheid en regelmatig geen bijscholings- of pensioenregeling.

Er is in de drie jaar na de sluiting van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) een ‘woud’ aan verschillende dienstverbanden en arbeidsvoorwaarden voor arbeidsgehandicapten ontstaan, meldt SBCM, het A&O fonds van de sociale werkgelegenheidssector. Arbeidsgehandicapten hebben weinig baanzekerheid en regelmatig geen bijscholings- of pensioenregeling.

Arbeidsvoorwaarden beschut kunnen tegenvallen

SBCM liet het onderzoek uitvoeren door kenniscentrum arbeidszaken CAOP en onderzoeker Aukje Smit. Dat onderzoek wijst uit dat mensen met een arbeidsbeperking vooral veel opeenvolgende tijdelijke contracten krijgen met weinig baanzekerheid op de langere termijn. De arbeidsvoorwaarden bij publieke detacheringsorganisaties en in het beschut werk kunnen tegenvallen in vergelijking met de arbeidsvoorwaarden bij reguliere werkgevers. Deze werknemers moeten het daarnaast vaak zonder pensioensregeling stellen.

 

Werknemers slecht op de hoogte

Die complicaties hebben ook hun weerslag; zo blijkt ook uit het onderzoek dat werknemers vaak slecht op de hoogte zijn van hun arbeidsvoorwaarden. Werknemers willen graag een vast contract, meer uren werken en een rechtstreeks dienstverband. Zij staan vaak positief tegenover verdere scholing.

 

Monitoren gevolgen

SBCM wil dat er komende jaren gemonitord blijft worden. Zo wil het A&O fonds onder meer weten welke gevolgen opeenvolgende tijdelijke contracten bij verschillende werkgevers hebben op de werkende arbeidsgehandicapten. Ook wil SBCM monitoren welke gevolgen de sobere arbeidsvoorwaarden en verlies van werk hebben voor werknemers.  

 

‘Kom met één landelijke regeling’

SBCM-voorzitter Huib van Olden (tevens wethouder werk en inkomen in Den Bosch) is niet blij met de toegenomen variëteit in dienstverbanden en arbeidsvoorwaarden. ‘Er is sprake van een wildgroei, denk ik. Arbeidsgehandicapten hebben juist baat bij meer eenduidigheid en meer voorspelbaarheid. Daarnaast zijn zij ook gebaat bij scholing en een regeling voor de oude dag. Daaraan ontbreekt het nog veelal in de publieke sector. Ik zou dan ook willen pleiten voor één duidelijke en complete landelijke regeling voor dienstverbanden en arbeidsvoorwaarden’ aldus Van Olden. ‘Daarmee bedoel ik overigens niet een terugkeer naar de Wsw waar de SP en VNO-NCW vandaag voor pleitten. Dan misken je de doorontwikkeling die afgelopen jaren heeft plaatsgevonden.’

 

‘Tweede leven sociale werkvoorziening’

In een zeldzaam moment van eensgezindheid stelden de socialisten onder leiding van Lilian Marijnissen en de werkgeverslobbyvereniging donderdag per brief aan het kabinet voor om de sociale werkvoorziening ‘een tweede leven’ te geven.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door nvt op
' Dan misken je de doorontwikkeling die afgelopen jaren heeft plaatsgevonden.’

Wat is er misgegaan in die doorontwikkeling?
De WSW-wetgeving telkens niet voldeed?
Of leidinggevenden die onvoldoende kwaliteiten hebben, waarbij educatie niets uithaalt (zie 2e kwartaalcijfers Atlant-heet nu Senzer- 2016 in de bijlagen bij 7.3 Bedrijfsrisico's).
En of WSWers die geen enkele inspraak of medezeggenschap hebben, maar wel moeten participeren ahv genomen besluiten. Wat doet dat met het vertrouwen en het draagvlak voor deze besluitvorming in het algemeen? Werkt dat?
Toegegeven niet alle werkgevers zijn bereid om gehandicapten in dienst te nemen, maar er zijn er wel die detachering aandurven. Heel veel waardering voor deze ondernemers is zeker op zijn plaats.

Gehandicapten blijven geboren worden, blijven onderdeel van onze maatschappij.
Hiermee een oproep aan de decisionmakers om voor deze mensen de WSW oude stijl weer open te zetten, met financiele steun van de overheid en niet alleen van de gemeentes. Doorontwikkeld met nieuwe inzichten. Zou Nederland failliet gaan hierdoor? Kost geen 4 miljard.
Het is belangrijk dat ook zij pensioen- ,ww-, zw-rechten opbouwen en vervoersonkostenvergoeding krijgen, netzoals alle anderen.
Gehandicapten hebben extra motivatie om te werken.

Is de huidige P-wet na 2015 houdbaar?
Nogmaals een oproep om de WSW oude stijl weer in te voeren met de steun van de overheid.