of 63966 LinkedIn

‘Wijkteams vaak geen toegevoegde waarde’

Stelt adviseur Tim Robbe. Reden is dat er te weinig problemen zijn of de sociale infrastructuur ontbreekt in een wijk.

De sociale wijkteams die het merendeel van de gemeenten inrichten als voor bereiding op de transities zorg en jeugd schieten vaak hun doel voorbij. Dat stelt Bestuur- en beleidsadviseur Tim Robbe op Zorg en Welzijn. Hij adviseert gemeenten over de transities Jeugd en Wmo.

Sociale infrastructuur
‘Ik denk dat in de meeste wijken het wijkteam geen toegevoegde waarde heeft. Omdat er te weinig problemen zijn of de sociale infrastructuur ontbreekt', aldus Robbe. Hij noemt het risicovol om zoveel op wijkteams in te zetten, omdat gemeenten nog niet goed begrijpen wat en hoe er moet veranderen met de transities.


Werking sociale domein
Robbe doet zijn uitspraken op de website van Zorg en Welzijn. ‘We begrijpen niet hoe het sociale domein werkt. Het idee achter de transitie van de zorg en ondersteuning is dat mensen te veel zorg claimen. Door een deel dichtbij de mensen zelf uit te voeren, zou de zorg goedkoper kunnen. Dat is zeer de vraag, want uit cijfers blijk dat mensen helemaal niet meer zorg opeisen dan ze nodig hebben.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Mister Gee (ambtenaar) op
Naast de zorgmijders zijn er de zorgvragers/zoekers. Daarin hebben de wijkteams vaak een dubbelfunctie: beoordelen/onderzoeken (indicatiestellen) en ook zelf helpen. Die indicatiestellende taak zal klachten en gedoe in gemeenteraden geven, ivm afwijzingen en bezuinigingen. Het is de vraag hoe de 3-dubbele taak (vinden en preventief helpen van zorgmijders, toegangsfunctie bij vragen om zwaardere zorg of voorzieningen en uitvoeren lichte zorg of ondersteuning) binnen 1 team houdbaar zal zijn. De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de wijkteams is nl vaak onduidelijk belegd. Dat leidt ertoe dat bij problemen de gemeenteraad de wethouder voor alle problemen (ook uitvoerende) verantwoordelijk stelt, en zo'n wethouder niet meer naar buitengemeentelijke organisaties kan wijzen.
Door Bert op
De vraag is zelfs: mensen die geen inzicht hebben in opvoeden, maar wel kinderen hebben, en tegelijkertijd geen beeld hebben van hun eigen functioneren, zullen vrijwel nooit om hulp vragen. Wijkteams zien deze groepen niet, deze groepen komen bovendrijven in de samenwerkingsoverleggen tussen politie wijkagent, basisscholen ,middelbare scholen enz. Veel kleine signalen komen hier bij elkaar en wordt het probleem duidelijk. Deze groep zijn vaak zorgmijders. Hier zijn ervaren jeugdzorgwerkers nodig die in ouders hulp kunnen aanbieden zonder dat er direct drang en dwang om de hoek komt kijken. Deze aanpak scheelt veel tijd en geld en blijft dicht bij huis en leefomgeving.