of 59318 LinkedIn

Wijkteams komen moeilijker aan personeel

Wijkteams en jeugdzorginstellingen hebben in toenemende mate moeite met het vinden van geschikt personeel, meldt het UWV. Ook in de jeugdbescherming worden vacatures steeds moeilijker ingevuld.

Wijkteams en jeugdzorginstellingen hebben in toenemende mate moeite met het vinden van geschikt personeel, meldt het UWV. Ook in de jeugdbescherming worden vacatures steeds moeilijker ingevuld.

Mismatch

Bij sociale wijkteams dreigt volgens het UWV personeelskrapte als gevolg van de nieuwe manier van werken, die voor een mismatch tussen vraag en aanbod zorgt. De zwaardere problematiek en agressie waarmee wijkteams te maken krijgen leidt er ook toe dat er een verschuiving optreedt in de gevraagde competenties. Vooral aan generalisten, waarvan wordt verwacht dat zij met meerdere doelgroepen (verslaafden, licht verstandelijk beperkten, cliënten met schulden en psychiatrische patiënten) uit de voeten kunnen, is een stijgend tekort.

 

Beoordelen Wmo-aanvragen

Hoewel volgens het UWV veel sociaal werkers werkloos zijn, voldoet dus maar een beperkt deel van hen aan de vereisten die de nieuwe werkwijze in het sociaal domein met zich meebrengt; zij moeten cliënten vaker kunnen ondersteunen in het zelf oplossen van problemen. Een andere door het UWV genoemde competentie is het beoordelen of her-beoordelen  van aanvragen in het kader van de Wmo. Volgens het UWV is de sociaal werk-sector tussen 2006 en 2016 bovendien flink vergrijsd. Het aantal 55-plussers in de branche steeg die jaren naar 23 procent. Het aantal werknemers onder de 35 jaar steeg iets in die periode iets langzamer naar 31 procent.

 

Kwaliteitsregister

Binnen de jeugdzorg is er vooral een tekort aan medewerkers in de kinderbescherming en de jeugdreclassering. Het aantal kandidaten met een passende geaccrediteerde opleiding en een registratie in het Kwaliteitsregister Jeugd voldoet niet aan de vraag vanuit de sector. Veel gemeenten hebben in hun aanbestedingseisen opgenomen dat medewerkers van jeugdzorgaanbieders in dat register moeten staan. In de gehele jeugdzorgsector nam het aantal 55-plussers tussen 2006 en 2016 toe met 8 procent (naar 17 procent in totaal). Er was in die periode sprake van een daling van het aantal jeugdzorgmedewerkers onder de 35 jaar; zij maakten in 2016 ongeveer een derde van het gehele personeelsbestand uit.  

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Marieke op
Bijzonder. Ik ben HBO afgestudeerd Social Work, ik heb mijn tien maanden stage bij het wijkteam in Lwden afgerond met een 9 en heb een rugzak aan levenservaring en potentie. Maar ik word afgewezen want ik heb te weinig werkervaring. Wordt het dan niet tijd om verder te kijken naar de potentie en kneedbaarheid van de toekomstige Sociaal Werker ipv naar een (nog) tekort aan werkervaring?
Door Albert Westerhof (intaker en interventiewerker maatschappelijke opvang) op
Probeer al enige tijd in het noorden een baan te vinden bij een wijkteam. Mijn indruk is juist dat ik afgewezen wordt vanwege leeftijd en veel ervaring waardoor men denkt dat ik ben overgekwalificeerd?! Ervaring met doelgroep verslaving en psychiatrie en indicaties WMO.
Door Marc op
Prima toch een stop is ook nodig het woekert van het wijkpersoneeel dat altijd in groepen werkt en weinig nuttigs te doen heeft.