of 60220 LinkedIn

Wijkteammedewerker vaak niet bewust van kosten zorg

Er moet meer aandacht komen voor het kostenbewustzijn van medewerkers van wijkteams. Medewerkers weten vaak niet goed welke hulp duur en welke goedkoop is. En als ze dat wel weten, wegen ze het vaak niet mee bij de keuze voor wat ze inzetten.

Er moet meer aandacht komen voor het kostenbewustzijn van medewerkers van wijkteams. Medewerkers weten vaak niet goed welke hulp duur en welke goedkoop is. En als ze dat wel weten, wegen ze het vaak niet mee bij de keuze voor wat ze inzetten.

Geld
Dat concludeert onderzoeker Michel de Visser van adviesbureau MDVA in de factsheet Benchmark sociale wijkteams 2016 die in samenwerking met de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit is gemaakt. Aan het onderzoek deden 24 wijkteams mee uit 7 gemeenten. Er werd gekeken naar vijf hoofdzaken als het functioneren van het wijkteam, de ervaring van de klant, de betrokkenheid van de wijk, de kwaliteit van de hulpverlener en de financiën. Op alle vlakken wordt een ruime voldoende gescoord, behalve op het onderdeel ‘geld’ waar de score 5,7 is, tweetiende lager dan een jaar geleden.

Willen niet

‘Over het algemeen zien we dat medewerkers van wijkteams willen zorgen voor mensen, ongeacht wat het kost’, aldus De Visser. ‘Sommigen willen ook echt niet met geld bezig zijn, maar met verlenen van zorg.’ Toch gaan financiën een belangrijker onderdeel uitmaken van het werken in een wijkteam. ‘Er komen meer verantwoordelijkheden voor wijkteams. Misschien worden ze in de toekomst ook verantwoordelijk voor het budget. Dat wordt dan nog spannend, want ze zijn niet gewend om na te denken over vragen als “hoe kan ik meer mensen helpen voor hetzelfde geld”.’

Andere rolopvatting

Nadenken over budgetten kan wel in de zorg, vindt De Visser. Als voorbeeld noemt hij een huisarts die niet zomaar een verwijzing voor een mri-scan geeft als de patiënt daarom vraagt. Of meeweegt of de patiënt dure medicijnen nodig heeft, of dat het ook met minder dure kan. ‘Maar we zien over het geheel genomen dat medewerkers van wijkteams nog niet zo denken. Die hebben vaak nog een andere rolopvatting.’ Overigens verschilt het per gemeente hoe belangrijk het sturen op geld wordt gezien. 'Dat is ook pas mogelijk als de bedrijfsvoering goed is ingericht', aldus De Visser. 'Bijvoorbeeld goede rapportages over de kosten en inzet van hulp en mogelijk zelfs budgetverantwoordelijkheid voor wijkteams. Aan dit instrumentarium ontbreekt het nog in hoge mate en sturen op geld is dan lastig, zeker als medewerkers het historisch gezien niet gewend zijn.’

Nieuwe werkwijze
Over het algemeen vinden de teams dat ze er goed in slagen de ondersteuning te bieden die cliënten nodig hebben. Medewerkers hebben nog niet altijd heel goed inzicht in het aanbod van hulp dat ze in kunnen zetten. Men kent vaak wel het aanbod dat men gewend is van vroeger, maar wat er door de nieuwe werkwijze aan nieuwe mogelijkheden beschikbaar is (bijvoorbeeld in de eigen wijk) en hoe bruikbaar dat is, weet men vaak nog niet voldoende. Een ander punt van aandacht is de mate waarin men erin slaagt om pgb’s in voldoende mate in te zetten. Bij veel wijkteams valt op dat medewerkers de procedures hier omtrent ingewikkeld vinden.

 

 

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Klant op
Het wijkteam moet alleen de omvang van de zorg zorgvuldig indiceren. Belachelijk idee!
Door Annekes op
Gelukkig kijken wijkteams eerst naar de mensen, en daarna, gaan ze nog eens over kosten hebben. Dat lijkt mij de enige goede volgorde voor een wijkteam. Het voorbeeld van de huisarts is precies verkeerd omdat een huisarts een opleiding van -tig jaren heeft om een gerede inschatting te kunnen maken. In mijn ervaring stijgt het niveau van mensen van wijkteams bij lange na niet tot die hoogte. Ze weten echt amper of niet waar ze over spreken. Ik heb het zelf ervaren en word er heel vervelend van dat zij zouden moeten/ kunnen beslissen over zaken waarvan ze echt geen verstand hebben.