of 60220 LinkedIn

Wijkteam geeft jeugdhulp aan 10 procent jongeren

Tien procent van de bijna 363.000 jongeren die vorig jeugdhulp nodig had, kreeg dit via het wijk- of buurtteam van de gemeente. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Een krappe 363.000 jongeren hebben vorig jaar jeugdhulp hebben ontvangen. Dat is 10 procent van het totaal aantal jongeren. Jongens zitten vaker in een hulptraject dan meisjes. In meer dan 90 procent wordt de hulp direct door de gemeente aan de jeugdhulpverlener vergoed (zorg in natura). Slechts 4 procent van de jongeren met jeugdhulp heeft een persoonsgebonden budget (pgb). 10 procent van de jongeren kreeg jeugdhulp van een wijk- of buurtteam van de gemeente.

Verwijzer

Dat blijkt uit cijfers van het CBS. De meeste jongeren die vorig jaar op enig moment met een traject zijn gestart (ruim 200.000), hadden een verwijzing van de huisarts. 64.000 jongeren werden via de gemeente doorverwezen en 57.000 jongeren via gecertificeerde instellingen.

 

Stijging

In de Groningse gemeenten Eemsmond, Menterwolde, Hoogezand-Sappemeer en Veendam krijgen jongeren (met 16 procent) bovengemiddeld vaak hulp. De grote steden hebben getalsmatig de meeste jongeren in een traject: Rotterdam 13.000, Den Haag 13.000 en Amsterdam 12.000. Relatief gezien is vorig jaar de meeste jeugdhulp (voor kinderen tot 18 jaar) verleend in gemeenten met tussen de 50.000 en 150.000 inwoners. Van de jongeren tussen de 18 en 22 jaar werd relatief de meeste jeugdhulp geleverd in steden met meer dan 250.000 inwoners. Ten opzichte van 2012 is het aantal jongeren met jeugdhulp gestegen met vier procent gestegen. Cijfers over 2013 en 2014 waren voor deze rapportage van het  CBS nog niet beschikbaar.

 

Buurtteams

Wijk- of buurtteams van de gemeenten geven aan 10 procent van de jongeren jeugdhulp. Die hulp is met name gericht op begeleiding en minder op behandeling. Ruim driekwart van de jongeren kreeg vorig jaar ambulante jeugdhulp bij de jeugdhulpaanbieder op locatie. 40.000 jongeren (12 procent) kregen jeugdhulp met verblijf. Daarvan zijn 21.000 jongeren in een pleeggezin opgenomen en bijna 4.500 jongeren ondergebracht in gezinsgerichte opvang. Veruit het grootste aantal jongeren (90 procent) met jeugdhulp ontving geen andere vorm van jeugdzorg; 9 procent (29.320 jongeren) kreeg ook jeugdbescherming. Ruim 1.400 kregen zaten daarnaast ook in de jeugdreclassering. Bij 3.405 jongeren was er, naast een vorm van jeugdhulp, ook een jeugdreclasseringsmaatregel van kracht.

 

307 dagen gemiddeld

Ruim 70 procent van de jeugdhulptrajecten die vorig jaar 2015 liepen, was gericht op behandeling; in bijna een op de vijf trajecten was sprake van begeleiding. De overige trajecten waren gericht op diagnostiek (zes procent) en stabilisatie van een crisissituatie (twee procent). Een jeugdhulptraject duurde vorig jaar gemiddeld 307 dagen. Bijna een kwart van de jeugdhulptrajecten wordt binnen drie maanden afgerond. De trajecten die door het wijk- of buurtteam worden uitgevoerd, duren met gemiddeld 144 dagen het kortst. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Carla op
Krankzinnige aantallen. Er groeit een weke generatie op. Of wordt er te snel door verwezen ?

Relevante Parlementaire Dossiers